Suurtapahtumahaut

Tampereen kaupunki tavoittelee tapahtumilla mm. yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisääntymistä, kaupungin imagon ja tunnettavuuden vahvistumista sekä elinkeinojen ja aluetalouden kasvua.

Tampereella urheilun ja kulttuurin suurtapahtumien hankintaa koordinoi pormestarin nimeämä suurtapahtumatyöryhmä. Suurtapahtumien hakua ja tukemista ohjaa kaupunginhallitus. Tapahtumia haettaessa ja tuettaessa arvioidaan niiden vaikutuksia ja riskejä aluetalouteen, Tampereen imagoon, ja alueen yhteisöllisyyteen tapahtumatoiminnan suuntaviivojen mukaisesti. Lisäksi arvioidaan tapahtuman soveltuvuutta Tampereelle huomioiden mm. paikallinen toimijakenttä, tapahtumainfrastruktuuri, tapahtuman vastuullisuus ja tapahtuman pitkän ajan vaikutukset alueelle. Kansainvälisten kongressien hakuja koordinoi Tampere Convention Bureau.

Jos olet hakemassa Tampereelle suurtapahtumaa, ole yhteydessä tapahtumapalveluihin. Tarjoamme apua suurtapahtumien hakuprosesseihin ja niiden eri vaiheisiin.

Avustamme sinua:

  • luomaan hakumateriaalin tarpeitasi vastaavaksi
  • laatimaan realistisen budjetin
  • etsimään kumppaneita tapahtumaan ja sen toteuttamiseen
  • tekemään tarvittaessa tilojen ja majoituspaikkojen ennakkovarauksia
  • valmistelemaan tapahtuman tiedottamista ja markkinointia ennen ja jälkeen tapahtuman

 

Kaupungin tuet ja avustukset

Kaupunki myöntää harkinnanvaraisia avustuksia ja tukia erilaisiin toimintoihin.

Kansainväliset kokoukset ja kongressit

Tampere Convention Bureau tarjoaa tukipalveluita kansainvälisiä kongresseja ja kokouksia hakeville.

Suurtapahtumien tukeminen

Kaupunki toimii yhteistyökumppanina ja harkinnanvaraisesti myöntää tukia kaupunkiin haettaville kansainvälisille ja kansallisille suurtapahtumille tai muilla tavoin merkittäville, pääasiassa kertaluontoisille tapahtumille, joiden nähdään tukevan kaupungin strategisia tavoitteita. Yhteistyö- ja tukihakemukset käsittelee suurtapahtumatyöryhmä. Mikäli olet kiinnostunut suurtapahtumatuen hakemisesta tapahtumallesi, olethan ensin yhteydessä kaupungin tapahtumajohtajaan tai suurtapahtumatyöryhmän sihteeriin. Yhteystiedot löydät tältä sivulta.

Perttu Pesä
Suurtapahtumahaut Tapahtumajohtaja
Puhelin:
050 587 6200
Iitu Nieminen
Suurtapahtumatyöryhmän sihteeri Koordinaattori
Puhelin:
040 187 4090

Tampereella järjestettyjä kansainvälisiä urheilutapahtumia

Päivitetty 23.5.2024