Hyppää sivuvalikkoon

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Kiinteistötoimituksen suorittavat toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä. Kunnanvaltuuston tulee valita kuntaan uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on lisäksi voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään. Uskottu mies suorittaa tehtävänsä virkavastuulla. Uskotun miehen on ennen toimeensa ryhtymistä annettava säädetty vakuutus.

Kaupunginvaltuuston valitsemat uskotut miehet 2021–2025

Rimma Ahonen
Ari Asp
Petteri Hinkka
Veera Keränen
Ari Moskari
Johanna Roihuvuo

Päivitetty 7.6.2022