KIERTO — Kiertotaloudesta kasvua

KIERTO-hanke on Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen koordinoima kumppanuushanke. KIERTO-hankkeen ydin on kiertotalouteen pohjautuvien työllistymismahdollisuuksien ja kiertotaloudesta kiinnostuneiden henkilöiden osaamisen lisääminen. Kiertotalous on tulevaisuuden työelämätaito, jota tullaan tarvitsemaan kaikilla ammattialoilla ja työtehtävissä.

Hankkeen päätoteuttaja ja koordinoija on Tampereen kaupunki. Hankkeen osatoteuttajia ovat Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä, Ekokumppanit Oy, Nextiili ry , TITRY ry ja Sopimusvuori ry.

Hankkeen tavoitteena on

  • luoda uusia ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymisvalmiuksien kehittymiseen ja työllistymiseen
  • vastata työnantajien työvoiman tarpeisiin nopeasti kehittyvällä kiertotalouden kentällä, erityisesti matalan työllistymiskynnyksen tehtäviin
  • edistää kiertotaloutta ja luoda uusia työpaikkoja

Hanketta toteutetaan ajalla 1.12.2021 - 31.8.2023 ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto.

Yhteystiedot

Riina Hiipakka-Lahti
Kehittämispäällikkö
Puhelin:
040 800 4954