Julistukset ja aloitteet

Tampereen kaupunki on allekirjoittanut kuusi kansainvälistä julistusta, sitoutumusta ja aloitetta edistääkseen globaalilla ja paikallisella tasolla erityisen tärkeitä teemoja.

Circular Cities Declaration

Kaupunkien kiertotaloussiirtymää vauhdittava eurooppalainen Circular Cities Declaration -julistus on laadittu kuntien kestävän kehityksen työtä kehittävän ja koordinoivan ICLEI:n ja laajan yhteistyöverkoston toimesta syksyllä 2020. Tavoitteena on edesauttaa resurssitehokkaan, vähähiilisen ja yhteiskunnallisesti vastuullisen yhteiskunnan syntymistä.
Julistuksen allekirjoittajat ovat sitoutuneet hyödyntämään käytössään olevia kiertotalouden edistämiskeinoja johdonmukaisesti. Tampereen kaupunki allekirjoitti julistuksen vuonna 2020.

Circular Cities Declaration
 

Covenant of Mayors for Climate & Energy Europe

Covenant of Mayors for Climate & Energy Europe on Euroopan alueen pormestarien energia- ja ilmastosopimusaloite, jonka päivitetyt tavoitteet Tampereen kaupunki allekirjoitti syksyllä 2021.

Uudet tavoitteet tähtäävät vuoteen 2050, ja niiden avulla pyritään saavuttamaan Pariisin sopimuksen ja EU:n entistä kunnianhimoisemman ilmastopolitiikan tavoitteita paikallisella tasolla. Sopimuksessa sitoudutaan tavoittelemaan hiilineutraaliutta, oikeudenmukaista siirtymää ja toimimaan myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen eteen.

Tampereen kaupunki liittyi alun perin Euroopan komission vuonna 2008 tekemään ilmastoaloitteeseen (Covenant of Mayors) ensimmäisen kerran vuonna 2009. Ilmastoaloite laajeni globaaliksi vuonna 2016, ja Tampere allekirjoitti Euroopan pormestarien energia- ja ilmastoaloitteen jatkositoumuksen vuonna 2017.

Covenant of Mayors for Climate & Energy Europe
 

Declaration on Citizen Engagement

Declaration on Citizen Engagement on Eurocities-verkostoon kuuluvien kaupunkien ja niiden johtajien allekirjoittama julistus, jonka tähtäimenä on rakentaa entistä asukaskeskeisempää eurooppalaista yhteiskuntaa. Julistuksen ja sen toimenpiteiden avulla pyritään lisäämään osallistavaa demokratiaa edustuksellisen demokratian rinnalla.

Asukkaiden osallisuuteen pyritään vaikuttamaan kutsumalla asukkaat dialogiin yhteisestä tulevaisuudestamme, rohkaisemalla kaikkia hallinnon tasoja rakentamaan yhteiskuntaa, jossa ihmiset tulevat ensin, ja vaikuttamalla positiivisesti päätöksenteon tapoihin Euroopassa.

Tampereen kaupunki allekirjoitti julistuksen vuonna 2019.

Declaration on Citizen Engagement
 

European Charter for Equality of Men and Women in Local Life

Sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Sama tavoite on myös Euroopan unionilla. Kunnat ja kaupungit voivat allekirjoittaa Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan edistääkseen tasa-arvoa paikallisella tasolla. Peruskirjan tarkoituksena on kokonaisvaltaisen tasa-arvon saavuttaminen vähentämällä muun muassa naisiin kohdistuvaa syrjintää ja stereotypioita sekä parantamalla naisten osallisuutta päätöksenteossa.

Tampereen kaupunki allekirjoitti peruskirjan vuonna 2010.

Eurooppalainen tasa-arvon peruskirja
 

Green City Accord

Green City Accord on Euroopan komission vuonna 2020 julkistama ympäristönsuojeluun sitoutuneiden eurooppalaisten kaupunkien aloite, jonka avulla kaupungeista halutaan tehdä puhtaampia ja terveellisempiä elinympäristöjä.

Aloitteen allekirjoittaneet kaupungit sitoutuvat vuoteen 2030 mennessä tekemään kaupungeista houkuttelevia asuinpaikkoja, joissa kaupunkilaiset saavat hengittää puhdasta ilmaa, nauttia puhtaasta vedestä, käyttää puistoja ja viheralueita ja nauttia melusaasteen vähenemisestä.

Tampereen kaupunki liittyi Euroopan komission vihreiden kaupunkien Green City Accord -aloitteeseen keväällä 2022.

Green City Accord
 

International Carbon Pricing Call

Tampereen kaupunki on vuodesta 2017 ollut mukana pääosin suomalaisten ilmastonmuutoksen edelläkävijöiden Climate Leadership Coalition -yhteenliittymässä, joka käynnisti Call on Carbon -kampanjan vuonna 2021 hiilen hinnoittelun puolesta. Tavoitteena on edesauttaa nollanettopäästötavoitteen saavuttamista. Tampereen kaupunki on ollut mukana kampanjassa vuodesta 2021 saakka.

Call on Carbon
 

Join, Boost, Sustain Declaration

Join, Boost, Sustain -julkilausuman avulla pyritään tehostamaan kestävää digitalisaatiota Euroopan Unionin kaupungeissa ja yhteisöissä. Julkilausuman keskeisenä tavoitteena on saada Euroopan kaupungit ja yhteisöt yhdistämään voimansa kestävän digitaalimuutoksen edistämiseksi. Julkilausuman avulla tähdätään yhtenäiseen, digitalisoituneeseen Eurooppaan, jossa muutosten tuomista hyödyistä voivat nauttia kaikki yhteisöt. Tampereen kaupunki allekirjoitti julkilausuman vuonna 2020.

Join, Boost, Sustain declaration

Päivitetty 8.12.2022