Hyvä työ -hanke

Hyvä työ -hanke pääkuva.
Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKin ryhmähanke nopeuttaa vieraskielisten työhön siirtymistä, parantaa vieraskielisten työnhakijoiden ja työnantajien välistä kohtaantoa sekä edistää työelämän vastaanottavuutta ja kaksisuuntaista kotoutumista.

Hanke tukee sellaisten vieraskielisten työllistymistä, joiden vähäistä tai puuttuvaa kielitaitoa on aiemmin pidetty esteenä työllistymiseen.

Hanke rakentaa konkreettista yhteistyötä työnantaja- ja henkilöasiakaspalveluiden välille ja tarjoaa välineitä kielitaidon karttumiseen työssä sekä tukee työnantajaa vieraskielisen työntekijän rekrytoinnissa. Lisäksi hanke kehittää ohjaustyötä tekevien selkosuomella tapahtuvaa ohjausosaamista.

Hankkeen toiminta-alueena on työllisyysalueen käynnistymisen jälkeen koko Tampereen seudun työllisyysalue.

Lisätietoja:
 

Jani Tamminen
Projektipäällikkö
Kansainvälinen osaamiskeskus
[email protected]
+358 40 160 4381

Tarja Liljeroos
Kouluttaja / Kotoutumiskoulutus 
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK
[email protected]
+358 44 790 6457