Erityisnuorisotyö

Asiat solmussa? Nuorisopalveluiden erityisnuorisotyötä tekevät ohjaajat auttavat, kun elämä kolisee. Meidän kanssa voit keskustella, jos mieltäsi vaivaa esimerkiksi:

  • kaverisuhteet
  • yksinäisyys
  • harrastukset
  • koulunkäynti
  • päihteet

Meillä ei ole sellaista aihetta, mitä emme voisi yhdessä puida! Mietimme yhdessä, miten pulmat ratkaistaan. Autamme myös löytämään oikeat auttavat tahot, jos meidän osaamisemme ei riitä. Me pyrimme siihen, että jokainen löytää omat voimavaransa ja pystyy hyödyntämään niitä omassa arjessaan.

Yksilöohjaus

Erityisnuorisotyön tarkoituksena on tukea nuoria erilaisissa elämään liittyvissä ongelmatilanteissa. Työskentely lähtee aina asiakkaan tarpeista ja se voi keskittyä esimerkiksi ihmissuhteiden vahvistamiseen, päihteiden käytön vähentämiseen tai elämänhallinnan tukemiseen. Yhteyttä työntekijöihin voi ottaa nuori itse, nuoren huoltajat tai yhteistyötahot.

Verkostoyhteistyö

Erityisnuorisotyö on moniammatillista yhteistyötä erilaisten toimijoiden, kuten seurakunta, nuorisoalan järjestöt, koulut, poliisi ja sosiaali- ja terveysala, kanssa, Verkostotyön tavoitteena on tukea nuorta kokonaisvaltaisesti elämän eri alueilla. Erityisnuorisotyö on mukana Risu-toiminnassa, joka on moniammatillinen yhteisö. joka auttaa alle 18-vuotialle rikoksentekijöille. Yhteistyötä tehdään myös toiminnan kautta esimerkiksi ART-ryhmissä, joissa kanssamme työskentelee vedetään yhdessä sosiaalitoimen ja seurakunnan ammatiilaisia. Tarvittaessa ohjaamme myös kohdennettuja pienryhmiä.

Jalkautuva erityisnuorisotyö

Jalkautuva erityisnuorisotyö on nuorten kohtaamista, tukemista ja ohjausta julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Jalkautuvat erkat kohtaavat nuoria esimerkiksi kauppakeskuksissa, kirjastoissa, kaduilla ja puistoissa, nuorten omalla alueella ja nuorten omilla ehdoilla. Tavoitteena on luoda nuorille mahdollisuus turvalliseen aikuiskontaktiin.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Päivitetty 14.6.2022