Erityisnuorisotyö

Kaksi ihmistä istuu kahvikupit kädessä vastakkain.

Asiat solmussa? Nuorisopalveluiden erityisnuorisotyötä tekevät ohjaajat auttavat, kun elämä kolisee. Meidän kanssamme voit miettiä, kuinka elämän vaikeita tilanteita aletaan selvittää, tai ihan vain jutella arjen iloista ja suruista. Autamme myös löytämään oikeat auttavat tahot, jos osaamisemme ei riitä. Olemme turvallisia vapaa-ajan aikuisia, joiden puoleen voit kääntyä esimerkiksi kauppakeskuksissa, kaduilla, nuorisotiloilla tai yksilötyöskentelyn merkeissä. 

Arjessa jaksaminen, elämänhallinta, yksinäisyys, ihmissuhteet, päihteiden käyttö, rikoksista irtautuminen, muuttuvat elämäntilanteet ja itsenäistyminen – Erityisesti näitä teemoja olemme nuorten kanssa käsitelleet, mutta meidän kanssamme voit jutella oikeastaan aivan kaikesta.

Yksilöohjaus

Erityisnuorisotyön yksilöohjaus tarjoaa tukea elämän vaikeissa hetkissä ja nivelvaiheissa, joissa nuori kaipaa turvallista aikuista kulkemaan rinnalleen. Työskentely perustuu aina nuoren tarpeisiin ja toiveisiin keskittyen hänen tärkeäksi kokemiinsa aiheisiin. Työskentelyn aikana ohjaaja ja nuori tunnistavat ja vahvistavat nuoren omia voimavaroja sekä rakentavat sosiaalisia verkostoja. Nuori ja ohjaaja voivat tavata Tampereen alueella nuorelle sopivassa ja mieluisassa paikassa esimerkiksi kahvikupillisen tai kivan tekemisen äärellä. 

Yksilöohjaus on suunnattu tamperelaisille 13–29-vuotiaille nuorille. Työskentely on nuorelle aina vapaaehtoista ja maksutonta. Meidän kanssamme voit asioida myös anonyymisti. Erityisnuorisotyön yksilöohjaus ei korvaa terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palvelua, mutta voi toimia niiden rinnalla vahvistavana vapaa-ajan toimintana.

Ohjaaja voi sitoutua yksilötyöskentelyyn lähtökohtaisesti enintään puoleksi vuodeksi.

Ota yhteyttä

Yhteyttä erityisnuorisotyöhön voi ottaa nuori itse, nuoren läheinen tai yhteistyötahot. Helpoiten alkuun pääset jättämällä yhteydenottopyynnön sähköisen lomakkeen kautta, niin olemme sinuun yhteydessä valitsemallasi tavalla mahdollisimman pian. Voit olla ohjaajiin yhteydessä myös puhelimitse, sähköpostilla, WhatsAppilla tai somen kautta. Ohjaajien yhteystiedot löydät sivun lopusta. 

Liikkuva erityisnuorisotyö

Tampereella liikkuvaa erityisnuorisotyötä tehdään jalkautuen keskustan alueella ja ajellen Liikkis-matkailuautolla ympäri kaupunkia. Jalkautuva erityisnuorisotyö on nuorten kohtaamista, tukemista ja ohjausta julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Jalkautuvat erityisnuorisotyöntekijät voit kohdata esimerkiksi kauppakeskuksissa, kirjastoissa, kaduilla ja puistoissa. Tavoitteemme on luoda nuorille mahdollisuus turvalliseen aikuiskontaktiin vapaa-ajalla, nuorten omalla alueella ja nuorten omilla ehdoilla.

Liikkis-matkailuauto

Liikkis on liikkuva nuorisotila, jonka voit kutsua sinne, missä itse olet. Liikkiksen työntekijät voit kohdata esimerkiksi koulujen pihoissa, kauppojen ja kauppakeskusten parkkipaikoilla, puistoissa ja kadunvarsilla. Liikkiksestä löydät turvallisten aikuisten lisäksi turvallisen sisätilan, jossa voi juttelun lomassa juoda kupin kahvia ja esimerkiksi pelailla kavereiden ja ohjaajien kanssa lautapelejä. Helpoiten Liikkiksen tavoitat Snapchatin ja Instagramin kautta.

Yhdenvertaisuutta edistävä nuorisotyö

Tampereen nuorisopalveluiden yhdenvertaisuutta edistävä nuorisotyö on kohdennettua työtä, jota tehdään sekä nuorten että ammattilaisten parissa. Työmuodon tavoitteena on edistää kaikkien tamperelaisten nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallisuuteen sen eri muodoissa. Tähän pyritään muun muassa kartoittamalla ja vastaamalla erilaisten vähemmistö- ja marginaaliryhmien nuorisotyön tarpeeseen, sekä edistämällä jo olemassa olevien palveluiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä.

Yhdenvertaisuutta edistävää työtä tehdään Tampereen nuorisopalveluiden omassa organisaatiossa sekä yhteistyössä järjestöjen ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa. Lisäksi tehdään käytännön kohtaamistyötä nuorten parissa kohdennetun avoimen toiminnan, kohdennetun pienryhmätoiminnan sekä yksilöohjausten muodossa.

Erityisnuorisotyöntekijöihin voi olla yhteydessä esimerkiksi toimintaehdotusten, kysymysten tai yhteistyöehdotusten kanssa.

Yhdenvertaisuutta harrastetoimintaan Pirkanmaalla –hanke 

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa harrastaminen yhä useammalle lapselle ja nuorelle kouluttamalla lasten ja nuorten kanssa toimivia lapsen oikeuksista sekä luomalla turvallisemman tilan periaatteita harrastus- ja kokoontumispaikkoihin. 

Toimintavuoden aikana hanke tarjoaa kouluttautumismahdollisuuden kaikille Pirkanmaalaisille lasten ja nuorten harrastetoimintaa järjestäville tahoilla sekä antaa ohjeita turvallisemman tilan periaatteiden luomiseen.  Hanketyöntekijä voi myös olla luomassa turvallisemman tilan periaatteita yhdessä nuorten kanssa. 

Hankeen rahoittaa Länsi ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto ja yhteistyökumppani on Tampereen kaupungin nuorisopalvelut. 

Oona Jaakkola
Koordinaattori
Puhelin:
040 486 9868

Verkostoyhteistyö

Erityisnuorisotyö on moniammatillista yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Toimimme aktiivisesti yhteistyössä esimerkiksi oppilaitosten, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden sekä nuorisoalan järjestöjen kanssa. Verkostotyön tavoitteena on tukea nuoria kokonaisvaltaisesti elämän eri alueilla. 

Olemme aina avoimia nuorten hyvinvointia edistäville ideoille. Voit olla yhteydessä erityisnuorisotyötä tekeviin ohjaajiin mahdollisten yhteistyökuvioiden käynnistämiseksi.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muodossa [email protected]

Päivitetty 12.6.2024