Nopeusrajoitukset

Nykyiset nopeusrajoitukset kartalla

Nopeusrajoituksia voit tarkastella myös suoraan Oskari-karttapalvelusta

Nopeusrajoitusjärjestelmän uudistus

Tampereella päätettiin liikenneturvallisuuden lisäämiseksi hillitä ajonopeuksia asuinalueilla laskemalla aluenopeusrajoitus 30 km/h:een nykyisestä 40 km/h:stä. Nopeusrajoitusjärjestelmän uudistus hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 29.12.2016. Aluenopeusrajoitusten muutokset tehtiin asuinaluekohtaisten suunnitelmien perusteella. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi nämä asuinaluekohtaiset suunnitelmat. Aluenopeusrajoituksen muutokset toteutettiin kantakaupungin alueella vuosina 2017-2022. Samalla arvioitiin tarvittavia liikenteenrauhoittamistoimenpiteitä. Näiden toteuttaminen on usealla alueella vielä kesken. Ajonopeuksia seurataan ja tarvittaessa suunnitellaan lisätoimenpiteitä alemman nopeusrajoituksen tukemiseksi. Tekeillä on aluenopeusrajoituksen muutos Kämmenniemessä.

Asukkaille ja alueen muille toimijoille suunnattuun internetkyselyyn merkityt turvattomat paikat kartalla: 

Päivitetty 3.10.2022