Ryhmärakennuttaminen

Ryhmärakennuttaminen tarjoaa asukaslähtöisen vaihtoehdon uusien asuntojen tuotantoon. Ryhmärakennuttamishankkeessa joukko ihmisiä rakennuttaa itselleen asuntoja. Hanke voi olla tulevien asukkaiden itsensä käynnistämä tai sen voi laittaa alulle rakennuttajakonsultti tai muu taho.  

Ryhmärakennuttamalla voi toteuttaa useamman pientalon ryhmiä, rivitaloja tai jopa kerrostaloja. Vuonna 2015 voimaan tullut ryhmärakennuttamislaki koskee vähintään neljän asunnon hankkeita.  

Ryhmärakennuttamishankkeille yhteistä on se, että naapurit tulevat tutuiksi jo ennen taloon muuttamista. Se, miten yhteisöllistä elämää talossa vietetään tämän jälkeen, eroaa kuitenkin suuresti hankkeiden kesken.  

Tampereen kaupunki edistää ryhmärakennuttamista 

Kaikki Tampereen kaupungin luovuttamat yhtiömuotoiset asumisen tontit ovat haettavissa myös ryhmärakennuttamiseen.  

Lisäksi kaupunki osoittaa tonttihakuohjelmoinneissa tontteja haettavaksi ensisijaisesti ryhmärakennuttamiseen tai osuuskuntamuotoiseen asumiseen.  

Ennen lopullista vuokrausta tai myyntiä kaupunki voi varata tontin tulevalle toteuttajalle tarkempaa suunnittelua varten. Ryhmärakennuttamishankkeille voidaan myöntää pidennetty tontin varausaika, maksimissaan kaksi vuotta. Varausajalta peritään vuokraa, joka vastaa 50 prosenttia tulevasta vuokrasta (vastaava taso myyntitonteilla). 

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Kaisu Kammonen
Päivitetty 29.9.2022