Kulttuuripankki-verkkopalvelun laajentamiselle myönnettiin avustus

Helmikuussa 2023 lanseeratun Pirkanmaan kulttuuripankki -verkkopalvelun jatkokehittämiseen ja laajentamiseen on myönnetty 300 000 €:n avustus opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuesta. Avustuksen myötä verkkopalvelu on mahdollista laajentaa Pirkanmaan lisäksi kahdeksan muun maakunnan käyttöön.

Pirkanmaan kulttuuripankki on Tampereen kaupungin ylläpitämä maksuton verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen kulttuurin ja taiteen tekijät sekä heidän tilattavat palvelunsa. Verkkopalvelun tavoitteena on lisätä taiteilijoiden työllistymistä, näkyvyyttä ja verkostoitumista sekä kulttuurin saatavuutta ja monipuolista käyttöä. Pirkanmaan kulttuuripankki löytyy osoitteesta kulttuuripankki.fi.

“Pirkanmaan kulttuuripankista löytyy tällä hetkellä yli 500 kulttuurin ja taiteen tekijää ja yli 400 tilattavaa kulttuuri- ja taidepalvelua. Palaute verkkopalvelusta on ollut hyvää”, kertoo kulttuuripalvelupäällikkö Marianna Lehtinen.

Tampereen kaupunki ja Espoon kaupungin toteuttama Yhteistuumin-hanke toteuttivat syksyllä 2023 selvityksen kulttuuripankin jatkokehittämisestä useamman maakunnan yhteiseksi palveluksi. Selvityksen mukaan tarve laajennetulle Kulttuuripankki-verkkopalvelulle oli ilmeinen.

Avustus myönnettiin Tampereen kaupungille. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Espoon kaupunki, joka on vetovastuussa Uudenmaan alueesta yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Uudenmaan liiton kanssa, Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen liitto, Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan liitto, Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon liitto, Pohjanmaan liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Joensuun kaupunki, Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon maakuntaliitto sekä Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Verkkopalvelun jatkokehittämiseen myönnetty rakennetukiavustus on osa Kestävän kasvun ohjelmaa, ja se on tarkoitettu alan innovatiivisten palvelujen sekä tuotanto- ja toimintamallien kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus tulee EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (Recovery and Resilience Facility, RRF), joka on yksi EU:n kertaluonteisen elpymisvälineen (Next Generation EU) ohjelmista. 

Lisätietoja

Anna Szalay
Kehittämispäällikkö
Puhelin:
044 481 1774
Teksti: Anna Szalay
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa