Aleksanterin koulun pihasuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 17.6.2024 Aleksanterin koulun pihasuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi. Kaupunginhallitus katsoi, että uudessa pihasuunnitelmassa sekä koulun välituntipihan tarpeet sekä liikenteelliset seikat toteutuvat aiempaa suunnitelmaa paremmin. Suunnittelua jatketaan esitetyn vaihtoehdon pohjalta, muutamin tarkennuksin.
Havainnekuvassa Aleksanterin koulun rakennuksia ja pihapiiriä.
Havainnekuvassa Aleksanterin koulun rakennuksia ja pihapiiriä hyväksytyn perusparannuksen hankesuunnitelman mukaisesti, pihasuunnitelma tarkentuu toteutusvaiheessa.

Nyt hyväksytyssä pihasunnitelmassa on koulun tontille yksi liittymä Hallituskadulta. Saattopaikat ovat kadun varressa ja jalkakäytävän liikenneturvallisuus on kahden liittymän ratkaisuvaihtoehtoa parempi. 
Myös koulutaksiliikenne ja jätehuollon reitit ovat erillään pysäköintipaikoista.

Viime maaliskuussa kaupunginhallitus päätti, että Aleksanterin koulun pihasuunnitelma irrotetaan erikseen valmisteltavaksi. Koulun perusparannuksen hankesuunnitelma ja väistötilaratkaisu hyväksyttiin muilta osin jatkosuunnittelun pohjaksi. Hankkeen toteutuksen edellytyksenä on, että sille osoitetaan vuosille 2025–2027 kustannusarvion mukainen määräraha.

Kaupunginhallitus linjasi, että suunnittelua jatketaan vaihtoehto kahden pohjalta tarkennettuna siten, että joitakin paikkoja pihassa siirretään ja saattoliikkennepaikkoja lisätään kadun varteen saattoliikenteen järjestämiseksi.
 

Lisätietoja

Virpi Ekholm
Kiinteistöjohtaja
Puhelin:
040 020 5044
Jaa sosiaalisessa mediassa