Tampere mukana johtamassa kaupunkien metaversen kehittämistä Euroopassa

Tampere vetää eurooppalaista kaupunkiverkostoa , joka rakentaa kaupunkien metaversumia, ”CitiVerseä”. Tampereen lisäksi mukana ovat Rotterdam, Flandersin alue ja Istanbul. x-CITE-hanke tuo yhteen johtavat eurooppalaiset älykaupungit, tutkimuslaitokset ja yritykset, jotka jakavat yhteisen näkemyksen älykkäästä ja kestävästä kaupunkimuutoksesta.
Teppo Rantanen pitää puhetta messulavalla.
x-CITE-hankkeesta kerrottiin Imagine the Metaverse -tapahtumassa keskiviikkona 12.6.

Tampereen vetämä, kokonaisbudjetiltaan 6,5 miljoonan euron x-CITE-hanke on hyväksytty  EU:n Digital Europe –ohjelman Developing CitiVerse –haussa ja edennyt rahoitussopimuksen neuvotteluvaiheeseen.  Asiasta kerrottiin Imagine the Metaverse -tapahtumassa keskiviikkona 12.6. Tapahtumaan osallistui myös x-CITE-hankkeen kumppanikaupunkien ja -alueiden edustajia Flandersista, Rotterdamista ja Istanbulista.  

Metaverse luo uuden digitaalisen kerroksen, jossa virtuaalinen ja fyysinen maailma limittyvät toisiinsa.Tampereen x-CITE -hankkeen lisäksi haussa hyväksyttiin kolme muuta CitiVerse-hanketta. Hankkeiden yhteisenä tavoitteena on määritellä toimintaympäristö ja tiekartta kaupunkien metaverselle (CitiVerse) Euroopassa sekä kehittää, pilotoida ja edistää konkreettisia CitiVerse-ratkaisuja.

– CitiVerse voi lisätä  Euroopan kaupunkien kilpailukykyä, parantaa asukkaiden elämää sekä asettaa standardit vastuulliselle ja eettiselle digitaaliselle kaupunkikehitykselle, toteaa johtaja Teppo Rantanen Tampereen kaupungilta. 

 Euroopan komissio arvioi Tampereen x-CITE-hankkeen vahvuuksiksi erityisesti kaupungin lähestymistavan tehdä älykaupunkikehityksessä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja hyödyntää yhteistä osaamista, sekä Tampereen jo saamia tuloksia erilaisten älykkäiden ratkaisujen testaamisesta käytännössä. 

Tavoitteena euroopanlaajuinen CitiVerse-malli

x-CITE pyrkii edistämään euroopanlaajuisen CitiVersen  kehittämistä ihmiskeskeisen älykaupunkikehityksen työkaluna. Hanke tukee kaupunkilaisten osallistamista kaupunkisuunnitteluun XR-teknologioiden avulla, sekä tuo uusia mahdollisuuksia osallisuuteen, kulttuurielämyksiin ja matkailuun metaversen kautta.

– Metaversessa on kyse kaupunkilaisten elämän parantamisesta. Uudet teknologiset ratkaisut ja toimintamallit voivat avata ovia esimerkiksi päätöksentekoon osallistumiseen, yhteisölliseen kaupunkikehittämiseen ja kulttuurista nauttimiseen. Näitä teemoja tullaan pilotoimaan tulevina vuosina, kertoo Tampereen kaupungin sivistyspalvelujen suunnittelupäällikkö Jaakko Laurila.

Hankkeen tavoitteena on muodostaa yhteinen, eettinen ja osallistava kehys Euroopan viranomaisille virtuaaliteknologioiden käyttöönotossa, jotta niitä voidaan hyödyntää turvallisesti päätöksenteon tukena. 

x-CITE kokoaa älykaupunkikehityksen pioneerit yhteisen tekemisen äärelle

x-CITE tuo yhteen johtavat eurooppalaiset älykaupungit, tutkimuslaitokset ja yritykset, jotka jakavat yhteisen näkemyksen älykkäästä ja kestävästä kaupunkimuutoksesta.

– CitiVerse on seuraava mahdollinen kehitysaskel, joka rakentuu aiempien palkittujen projektien pohjalta. Tämän asteittaisen ja kansalaiskeskeisen uusien teknologioiden käyttöönoton avulla Eurooppa voi toimia tiennäyttäjänä kohti kestävämpää, integroidumpaa ja tehokkaampaa tapaa parantaa kaupunkien arkea. Tämä on x-Cite-aloitteen ydin, toteaa EU-neuvonantaja Martine Delannoy Digital Flandersista (Flanderin digitaalisen muutoksen hallintovirasto).

– Yhdessä tekeminen sopii tamperelaiseen mentaliteettiin. Viemme tamperelaista osaamista maailmalle ja opimme muilta. Kaupunkien metaversea ei voi tehdä yksin. Siksi tällaiset kansainväliset verkostot ja yhteistyö ovat välttämättömiä, jotta voimme yhdessä rakentaa kaupunkilaisille toimivimpia ratkaisuja digitaalisen muutoksen keskellä, Rantanen toteaa. 

x-CITE:n pilotit Tampereella, Rotterdamissa, Flanderissa ja Istanbulissa toimivat esimerkkeinä yhteisen CitiVersen  hyödyistä erityisesti kansalaisten osallistamisessa, kestävässä kaupunkikehityksessä, matkailukokemusten parantamisessa, sekä kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämisessä.  

Tampereen kaupungin CitiVerse-pilotti hankkeessa rakentuu Tampereen läntisen keskustan ja Nokia-areenan digitaalisten kaksosten pohjalle ja luo niiden avulla immersiivisiä digitaalisia taide- ja tapahtumaelämyksiä. 

Neuvottelut rahoitussopimuksesta on tarkoitus saada päätökseen kesän aikana. Hanke käynnistyy syksyllä ja kestää kaksi ja puoli vuotta.

Lisätietoja

Teppo Rantanen
Johtaja
Puhelin:
040 023 5442
Teksti: Elina Uusitalo
Kuvat: Mikko Vares
Jaa sosiaalisessa mediassa