Kämmenniemen koulun, kirjaston ja nuorisotilojen perusparannuksen ja laajennuksen suunnittelu etenee

Kämmenniemen koulun, kirjaston sekä nuorisotilojen perusparannuksen ja laajennuksen sekä lämmitysjärjestelmän muutoksen tarveselvitys ja koulun väistötilaratkaisut hyväksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi kaupunginhallituksessa 4.3.2024. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää yli 10 miljoonan euron arvoisten tilahankkeiden tarveselvityksistä.

Esiselvitysten perusteella Kämmenniemen vaiheiden 1 ja 2 arvioitu kokonaiskustannus on yhteensä 21,8 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vaiheen (v. 2026) kustannusarvio on 12,3 miljoonaa euroa ja urheilukentän kunnostuksen 325 000 euroa. Toisen rakennusvaiheen (v. 2032) kustannusarvio on yhteensä 9,1 miljoonaa euroa. Koulun keittiön laitteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi, jonka kustannusarvio on noin 230 000 euroa (alv 0%). Lämmitysjärjestelmän uusiminen toteutetaan erillisenä investointina: maalämmön käyttöönoton kustannusarvio on yhteensä 1,8 miljoonaa euroa, johon on myönnetty ARA-tukea 420 000 euroa.

Kämmenniemen koulu on rakennettu vuosina 1969–2019. Koulussa toimii esiopetus ja vuosiluokat 1–9. Koulun vanhimmassa osassa on kuusi opetustilaa, jotka on poistettu käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi, ja osa toiminnasta on järjestetty tilapäisesti uudelleen muissa tiloissa. Koulua on laajennettu vuosina 1988 ja 2001. Vuonna 2009 koulun länsipuolelle on rakennettu siirtokelpoinen rakennus. Koulun yhteydessä toimii myös alueen nuorisokeskus ja kirjasto. 

Kämmenniemen koulun, kirjaston ja nuorisotilojen kaksivaiheinen perusparannus ja laajennus mahdollistaa lähialueen esiopetuksen ja perusopetuksen sekä kirjasto ja nuorisopalveluiden toteuttamisen. Perusparannuksen ja laajennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Tampereen kaupungin koulujen ja päiväkotien uusimpia suunnitteluohjeita.

Perusparannus tehdään kahdessa vaiheessa

Hankkeen vaiheittainen perusparannus ja laajennusosan toteutus on välttämätön, jotta opetusta ja kirjastopalvelut pystytään järjestämään terveellisissä ja turvallisissa tiloissa. Tarveselvityksessä esitetään, että ensin toteutetaan vuonna 1988 valmistuneen osan perusparannus sekä kaksikerroksinen laajennusosa, joka korvaa vuonna 1969 valmistuneen heikkokuntoisen ja käytöstä poistetun osan. Lisäksi piha-alueet uudistetaan, ja pihalla sijaitseva siirtokelpoinen rakennus puretaan. Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt on suunniteltu toteutettavaksi maaliskuu 2026 – toukokuun 2027, jolloin tilat saadaan käyttöön elokuussa 2027.

Yläkoulun toiminta siirretään ensimmäisen vaiheen rakennustöiden ajaksi väistötiloihin Lamminrahkan kouluun. Esiopetus ja luokkien 1–6 oppilaat voivat jatkaa koulunkäyntiä Kämmenniemen koulun uusimmassa rakennusosassa. Nuorisopalveluiden käyttöön vuokrataan väliaikaiset tilat. Väistötilaratkaisut tarkentuvat hankesuunnitelmavaiheessa. 

Tehtyjen kuntoselvityksien ja -tutkimuksien mukaan rakennuksessa tehdään kattava talotekninen uudistus sekä rakenteellisia korjaustoimenpiteitä. Lisäksi perusparannettaville osille tehdään toiminnallisia parannuksia, jotta se pystyy vastaamaan paremmin nykyisen oppimisympäristön vaatimuksiin. 

Kouluun tilat 600 oppilaalle

Perusparannuksessa Kämmenniemen koulu mitoitetaan esiopetuksen, alakoulun ja yläkoulun osalta maksimissaan 600 oppilaalle. Kirjaston tilojen pinta-ala on noin 206 neliömetriä ja nuorisotilojen koko on noin 214 neliötä. Nuorisopalvelut käyttävät liikuntatiloja toiminnassaan, ja perusparannuksessa mahdollistetaan tilojen iltakäyttö alueen asukkaille ja muille toimijoille. Koulun vuonna 2001 rakennetun osan lämmitysjärjestelmän tekniset muutokset toteutetaan kesän 2025 aikana. 

Suunnitelman mukaan ensin puretaan vuonna 1969 rakennettu yksikerroksinen osa ja sen tilalle rakennetaan kaksikerroksinen laajennusosa, johon sijoittuu opetustilat, uusi monitoimisali, oppilashuollon tilat sekä tekniset tilat. Hankkeen vuonna 1988 rakennetun osan perusparannuksessa tilojen järjestys säilyy pääosin ennallaan, ja niihin suunnitellaan tilat esiopetukselle. Vanhan liikuntasalin yhteyteen toteutetaan uusi iv-konehuone. 

Perusparannuksen yhteydessä koulun piha uudistetaan kokonaan ja aidataan. Olemassa olevia puita säilytetään ja uusia puita istutetaan tarvittaessa, jotta pihaan saadaan riittävästi varjon paikkoja. Lisäksi toteutetaan katoksia ja seinäkkeitä varjonpaikoiksi. Myös tontin pohjoisosan urheilukenttä kunnostetaan. Esikoululaisten saattoliikennettä varten toteutetaan saattopaikat ympäriajettavana lenkkinä Ullakonvainion puolelta. Alueen kevyen liikenteen turvallisuutta pyritään parantamaan hankkeen yhteydessä. Suurin osa koululaisista kulkee koulukyydityksillä laajalta koulunkäyntialueelta.

Toinen rakennusvaihe vuosina 2032–2033

Toisessa rakentamisvaiheessa, vuosina 2032–2033, perusparannetaan vuonna 2001 rakennettu uusin rakennusosa. Vaihe 2 on erillinen investointi ja siitä tehdään erillinen hankesuunnitelma investointiohjelman mukaisesti. Tilojen järjestys säilyy pääosin ennallaan, tilat perusparannetaan ja pinnat uudistetaan. Vaiheen väistötilaratkaisut tarkentuvat hankesuunnittelussa.

Osa perusopetustiloista jaetaan siirtoseinillä. Lisäksi tehdään uusia pienryhmätoimintaan soveltuvia luokka- ja pienryhmätiloja. Uusi iv-konehuone tehdään koulun laajennusosana. Rakennusvaiheen ratkaisuja tarkennetaan hankesuunnitteluvaiheessa. Kirjaston tiloihin ei tehdä tilamuutoksia. Tilat uudistetaan perusparannuksen yhteydessä. Suunnittelussa noudatetaan uusimpia suunnitteluohjeita.

Lisätietoja

Elina Kalliohaka
Koordinaattori
Puhelin:
040 486 4918
Virpi Ekholm
Kiinteistöjohtaja
Puhelin:
040 020 5044
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Johanna Kurela
Jaa sosiaalisessa mediassa