Tampereen ja Nokian välitilat täyttyvät luovien alojen työryhmistä ja poikkitaiteellisesta toiminnasta

Kulttuurin välitilojen neljännen hakukierroksen toimijat on valittu vuodelle 2024. Haussa olleisiin välitiloihin valittiin 19 kulttuuritoimijaa, joista Tampereen kohteisiin sijoittuu kahdeksan ja Nokian kohteisiin yksitoista toimijaa.

Joulukuussa 2023 päättyneessä välitilahaussa oli tarjolla väliaikaiseen toimintaan maksuttomia tiloja sekä Tampereelta että Nokialta. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 35, joista Nokian tiloihin oli osoitettu 11 hakemusta. 

Pyynikin uimahallin kansainväliset tuulet  

Pyynikin uimahallin kivijalan liiketilassa (no. 5) aloitti jo vuonna 2023 taidekollektiivi Tampere Intercultural Art, joka tukee kansainvälisen taidekentän toimintaa. Yhdistys sai jatkoaikaa välitilaan, johon he jäävät huhtikuusta lähtien vuokralaisiksi osana Tampere Welcoming City -kehitysohjelmaa. 

Pyynikin uimahallilta välitilaksi saatiin myös toinen liikehuoneisto (no. 3). Siihen valittiin toimijaksi ACCAC Finland - Esteetön taide ja kulttuuri ry., joka perustaa tilaan korealaisen kulttuurikeskuksen aikavälille 1.4.–31.8.2024.

Kalevan hallilla monitaidetoimintaa ja kaupunkiviljelyä

Kalevan hallin välitilan jakaa kaksi toimijaa. Aikavälille 1.4.–31.10. tilaan tulee Blokgardenin kaupunkiviljelyprojekti, jossa sisätiloihin perustetaan taimitarha ja sieniviljelmä, ja hallin ulkopuolelle avoin yhteisöviljelmä, johon kaupunkilaiset voivat osallistua.

Phaser Crane Collective puolestaan yhdistelee Kalevan hallilla taiteenaloja, joita ei ole totuttu näkemään yhdessä. Tilaa tarjotaan myös muille toimijoille, jotka etsivät paikkaa toteuttaa omia kulttuuritapahtumiaan. Välitilakauden lopuksi kollektiivi järjestää monitaiteellisen loppunäyttelyn, johon he kuratoivat tilassa jo esillä olleita sekä uusia teoksia.

Lielahden kartanon huone 205:n toimijat yhdistävät hyvinvointia ja taidetta

Lielahden kartanon 205 huoneeseen valittiin aikavälille 1.3.–31.5. tanssitaiteilija Wilhelmina Ojanen. Hän käyttää tilaa taiteelliseen työskentelyyn ja tanssityöpajojen järjestämiseen. Ojanen valmistelee tilassa TIERRA/CURA tanssi-installaatiota.

Syyskuusta joulukuuhun huoneen 205 välitilatoimijana on Minna Holopainen, joka järjestää voimauttava valokuva -menetelmään pohjautuvia yhteisöllisiä työpajoja. Hän järjestää tilassa myös työskentelystä syntyvän näyttelyn.

Hiedanrannassa kokoontuvat esittävän taiteen työryhmät

Hiedanrannassa, Lielahden kartanossa sijaitseva Galleria Muuntotila jaetaan kahden toimijan kesken ajalla 1.10.2024–1.4.2025. Kärhi-työryhmä työskentelee kasvitaiteellisen teossarjan parissa, joka tutkii ihmisen ja kasvien suhdetta. 

Toinen Galleria Muuntotilaa käyttävä toimija tulee olemaan Ihmeryhmä, joka on tamperelainen, vuoden 2023 alussa perustettu tanssikollektiivi, jonka tavoitteena on luoda rohkeaa taidetta monipuolisiin ympäristöihin ja erilaisille yleisöille. Ihmeryhmä käyttää tilaa paitsi taiteelliseen työskentelyyn, myös yleisötapahtumiin.

Nokian kaupungin vanha lukio ja Taidetalo täyttyy toiminnasta

Nokian kaupungin vanhalle lukiolle ja Taidetalolle tulee työ-, harjoitus- ja harrastustiloja. 

Taidetalon alakertaan asettuu aikavälille 8.1.–15.8.2024 taiteilijaryhmä TaideRemmi, jonka jäsenet ovat Leo Harjapää, Ilmari Immonen, Kari Kaellaan, Riitta-Liisa Oulujärvi, Tomi Tähkävuori ja Katriina Viitaniemi. Kuvataiteilijoista työtilaa Nokialta saivat Jenni Eskola, Tiina Knuuttila, Kati Vaaranmaa ja Steven Gourlay.  

Nokia-seura käyttää vanhan lukion välitilaa ympäristötaideteoksen tekemiseen. Pirkan opiston lapsiryhmät suunnittelevat ympäristötaideteoksen betoniset hahmot, jotka toteutetaan lukiolla ja sijoitetaan keväällä puistoon. 

Lisäksi Nokian välitiloissa on luvassa muun muassa näytelmä-, tanssi-, kuoroharjoituksia ja esitystoimintaa. Lisäksi välitiloja käytetään esimerkiksi shakkiryhmän ja varhaiseläkeläisten harrastustoimintaan. 

Tarkemmat kuvaukset välitiloihin valituista toimijoista löytyvät sivun alareunasta.

Välitila-mallin taustaa

Sirkusohjaaja ja yhteisötaiteilija Meri-Maija Näykki ideoi välitilojen toimintatavan osaksi Tampereen ja Pirkanmaan yhteistä kulttuuripääkaupunkihakua. Vuodesta 2001 välitilamallia on pilotoitu ja kehitetty osana Tampereen kaupungin hallinnoimaa kulttuurin alueellista kehittämishanketta, Operaatio Pirkanmaata.  

Välitilamalli tarjoaa väliaikaisesti tyhjillään olevia tiloja maksutta kulttuuri- ja taidetoimijoiden käyttöön avoimen haun kautta. Tällä mallilla voidaan helpottaa väliaikaisesti kulttuurialan toimijoiden tilatarvetta. Välitilat tarjoavat myös mahdollisuuden paikkasidonnaisien konseptien luomiseen tai uudenlaisen toiminnan pilotointiin. 

Toimintaa kehitetään ja laajennetaan kerättyjen kokemusten avulla. Mallia on hyödynnetty jo eri puolella Suomea, ja myös Pirkanmaalta toimintaan lähti mukaan vuonna 2023 Nokia.

Välitilamalli siirtyy vuoden 2024 aikana Operaatio Pirkanmaa -hankkeelta Tampereen kaupungin kaupunkikulttuuriyksikön hallinnoitavaksi.

Kalevan hallin toimijat:


Blokgarden Oy: Yhteisöviljelmä 
1.4.-31.10.2024 
Kalevan halli 

Kalevan halliin tulee keväällä 2024 kaupunkilaisten yhteinen kasvattamo, joka edistää kaupunkiviljelyn kulttuuria Tampereella. Sisätiloihin toteutetaan sieniviljelmä ja taimitarha. Kesän tullessa ulkopihalle tuodaan avoin yhteisöviljelmä, johon kaupunkilaiset ovat tervetulleita ottamaan osaa.

Phaser Crane Collective
1.4.-31.10.2024
Kalevan halli

Kalevan halli valjastetaan kulttuuritilaksi, jossa eri taiteenalat ja taiteilijat pääsevät toteuttamaan visioitaan vapaasti. Phaser Crane Collective yhdistää taiteenaloja, joita ei ennen ole totuttu näkemään samassa tilassa, kuten esimerkiksi kamarimusiikkia ja punk -iltamia, tai luontoelokuvaesitys syntetisaattorisäestyksellä.  

Tilaa tarjotaan myös taiteilijoille, jotka haluavat järjestää omia taidetapahtumia, musiikkitapahtumia, työpajoja, elokuvanäytöksiä, elokuvakuvauksia, muotitapahtumia, teatteriesityksiä ja muita kulttuuritapahtumia.

Välitilakauden lopuksi kollektiivi järjestää suuren monitaiteellisen loppunäyttelyn, johon he kuratoivat tilassa jo esillä olleita sekä uusia teoksia. Koko hallin valjastetaan tällöin näyttelytilaksi.

Pyynikin uimahallin liikehuoneistot


Tampere Intercultural Art: TIcA Space
1.1.-31.3.2024
Pyynikin uimahallin liiketila nro 5

Pyynikin uimahallin liiketila nro 5:ssä jatkaa toimintaansa kolmen kuukauden ajan Tampere Intercultural Art. TIcA Space on Tampere Intercultural Art -yhteisön ensimmäinen virallinen päämaja, joka tutkii kulttuurienvälisen taidetoiminnan mahdollisuuksia kaupungin keskustassa. Kevään aikana tilassa järjestetään muun muassa taidenäyttelyitä, opastuksia, työpajoja sekä myyjäisiä. TIcA Space toimii myös taiteilijoiden työtilana ja alakertaan rakennetaan stop motion -animaatiostudio.

ACCAC Finland - Esteetön taide ja kulttuuri ry.: Korealainen kulttuurikeskus
1.4.-31.8.2024
Pyynikin uimahallin liiketila nro 3

ACCAC Finland sisustaa Pyynikin uimahallin liiketilan korealaiseen tyyliin ja siellä tarjotaan kaupunkilaisille mahdollisuus kokeilla korealaisia hanbok-perinnevaatteita. Tilassa toteutetaan säännöllisesti myös korealaisia meditaatio- sekä teehetkiä ja pienimuotoisia esityksiä. Tilassa pidetään myös luentoja korealaisesta ruosta. Alakerran huoneessa järjestetään kalligrafiatyöpajoja ja opetellaan korealaista paperikäsityötä.

Lielahden kartanon välitilat:


Kärhi-työryhmä & Ihmeryhmä 
Galleria Muuntotila, Hiedanranta / Lielahden kartano
1.10.2024-1.4.2025

Galleria Muuntotilassa aloittaa välitilatoimijana lokakuussa 2024 “Kärhi - Urbaani kasvun tila” -projekti. Kärhi-työryhmä työskentelee kasvitaiteellisen teossarjan parissa, joka tutkii ihmisen ja kasvin suhdetta kanssaolijoina ja -esiintyjinä käyttäen innoittajinaan kasveja, ihmiskehoa ja Reetta Pekkasen Kärhi-runoteosta. 

Teossarjan ensimmäinen osa valmistettiin visuaalisena runoesityksenä Teatteri Telakalle keväällä 2023 ja toinen osa nähtiin tila- ja ääni-installaationa Purkutaidetalo Pinni47:ssä kesällä 2023. Välitilassa työstetään uutta osaa ‘Kärhi 3 - Juurtuminen’.

Kärhi- työryhmään kuuluvat teatteriohjaaja-esitystaiteilija Tommi Silvennoinen, visualisti-valotaiteilija Nadja Räikkä, liike- ja sirkustaiteilija Vilhelmiina Sinervo ja kulttuurituottaja-eräopas Meiju Mertanen.

Kärhi -työryhmän lisäksi Galleria Muuntotilaan valittiin tilaa jakamaan toinen toimija Ihmeryhmä.

Ihmeryhmä on tamperelainen, vuoden 2023 alussa perustettu tanssikollektiivi. Ryhmä koostuu tanssi- ja esittävän taiteen ammattilaisista, joiden tavoitteena on luoda rohkeaa taidetta monipuolisiin ympäristöihin ja kattavasti erilaisille yleisöille. Ihmeryhmä käyttää tilaa keskinäiseen taiteellis-tuotannolliseen työhön sekä yleisölle avoimia tapahtumia varten.

Huone 205, Lielahden kartano, Hiedanranta

Välitilakaudella Lielahden kartanon huone 205:ssä koetaan ja tutkitaan hyvinvoinnin teemoja taiteen keinoin.

Lielahden kartanon 205 huoneeseen valittiin ajalle 1.3.-31.5.2024 tanssitaiteilija Wilhelmina Ojanen. Ojanen käyttää tilaa taiteelliseen työskentelyyn valmistaessaan TIERRA/CURA tanssi-installaatiota sekä yhteisöllisten huolenpitoa tutkivien avoimien tanssityöpajojen järjestämiseen.

Kaudella 1.10.-31.12.2024 huoneessa välitilatoimijana on Minna Holopainen, joka järjestää yhteisöllisiä työpajoja, jotka pohjautuvat voimauttava valokuva -menetelmään. Tilassa Holopainen järjestää myös työskentelystä syntyvän näyttelyn.

Nokian välitilat

Nokian Taidetalon alakerta 8.1. - 15.8.2024

Taiteilijaryhmä TaideRemmin jäsenet ovat Leo Harjapää, Ilmari Immonen, Kari Kaellaan, Riitta-Liisa Oulujärvi, Tomi Tähkävuori ja Katriina Viitaniemi. Nokian taidetaloon nämä luovien alojen ammattilaiset järjestävät kuvataiteen näyttely-, koulutus- ja työskentelytilan, jossa voidaan järjestää esimerkiksi erilaisia kursseja ja luentoja. Välitilassa toimii myös työryhmän toimisto.

Nokian vanha lukio 8.1.–31.5.2024

Jenni Eskola, kuvataiteilijan työtila

Jenni Eskola on valmistunut kuvataiteen maisteriksi 2012 ja työskennellyt siitä lähtien vapaana taiteilijana. Välitilassa Eskola valmistelee seuraavaa yksityisnäyttelyään, johon hän tekee vesiliukoisilla luonnonväreillä maalauksia sekä paperisia veistoksia. Ikkunoiden äärellä "valotetaan" töitä auringonvalolla. Eskolan työt ovat seuraavaksi esillä Tampereen taiteilijaseuran galleria Mältinrannassa 29.6.–23.7.2024.

Tiina Knuuttila: kuvataiteilijan työtila

Knuuttila on kuvataiteilija ja on toiminut jo tänä vuonna lukion välitilaluokassa, ja pitänyt ensimmäisen oman näyttelynsä Nokialla sen aikana. Hän jatkaa väliltilassa omien teoksiensa parissa työskentelyä sekä näyttelytoimintaa. 

Nokian Näyttelijäyhdistys ry: näytelmän, improvisaation ja teatterikuoron harjoitustila, koulutukset 

Nokian Näyttelijäyhdistys ry järjestää harrastustoimintaa esiintyvän taiteen parissa. Vanhan lukion välitilaa käytetään yhdistyksen teatterikuoron, improvisaatioteatterin sekä näytelmien harjoitustilana. Lukiolla järjestetään myös roolitustilaisuuksia, yhdistyksen hallituksen kokouksia sekä jäsenistölle suunnattuja koulutuksia.

Nokia-Seura ry.: ympäristötaideteoksen valmistaminen

Nokia-Seuran Välitilaa käytetään ympäristötaideteoksen tekemiseen. Pirkan opiston lapsiryhmät suunnittelevat maksuttomalla ja kaikille avoimella “tähtikurssilla” ympäristötaideteoksen betoniset hahmot, jotka aikuiset toteuttavat. Välitilassa valmistetaan ja säilytetään betonihahmoja siihen asti, kunnes ne sijoitetaan keväällä puiston ojan varteen osaksi ympäristötaidetoksen ensimmäistä toteutusvaihetta. Välitilaa käytetään mahdollisesti myös teoksen toisen vaiheen eli puistoon tehtävien kivimosaiikkien valmisteluun, kuten laattojen paloitteluun.

Kati Vaaranmaa ja Steven Gourlay: työtilat, näyttelyt, tapahtumat  

Vanhan lukion välitila toimii taiteen luomisen työtilana. Tilassa järjestetään myös näyttelytoimintaa ja erilaisia taiteen alojen ja hyvinvoinnin yhdistämisen tapahtumia. Vaaranmaa on toiminut Nokialla pitkään varhaiskasvatuksen parissa. Työssään hän on toteuttanut esimerkiksi lastenteatteriprojekteja. Parin viimeisen vuoden aikana Kati Vaaranmaa on yrittäjänä yhdistellyt kuvataidetta ja hyvinvointia luovasti, järjestänyt yksityisnäyttelyjä ja osallistunut Nokian kuvataiteilijoiden näyttelyihin.

Pasi Karppi / Elämän kertoja T:mi: harjoitustila näytelmälle

Pasi Karppi on suunnitellut ja toteuttanut kiertäviä pienoisnäytelmiä päätoimisesti vuodesta 2021. Nokian välitila toimii hänen näytelmänsä harjoitustilana.

Mikani Balance ry: tanssin harjoitustila

Mikani Balance ry on järjestämässä Jamila Dance festivaalia Nokialla. Välitilassa harjoitellaan tanssia ja järjestetään myös hyvinvointiin liittyvää toimintaa, esimerkiksi joogaa, itämaista tanssia tai juoksukouluja.

Shakkiseura CC Nokia: harrastustila shakille

Tilassa kokoontuu vapaamuotoinen ryhmä shakin harrastajia. Shakkiseuran toiminta on maksutonta ja edesauttaa shakin harrastamisen kehittämistä osana yhteisöä. 

Mariitta Tähtinen: Tanssin harjoittelun tila

Mariitta Tähtinen on harrastanut itämaista tanssia yli 30 vuotta aktiivisesti ja toiminut niin esiintyjänä kuin opettajana. Hänen luotsaamansa esiintyjäryhmä Mirame on neljän nokialaisen naisen kokoonpano, joka esiintyy nokialaisissa hoivakodeissa ja päiväkeskuksissa. Välitilassa ryhmä järjestää tanssiharjoituksia.

Varhaiseläkeläiset: vapaamuotoinen harrastusryhmä

Välitilassa toimii vapaamuotoinen varhaiseläkeläisten ryhmä. Toiminta on maksutonta ja se tukee yhteistä kokoontumista ja harrastamista, ja siten lisää osallistujiensa hyvinvointia.

Jaa sosiaalisessa mediassa