Kulttuuritiloja uudistamalla Tampereesta halutaan kansainvälisesti houkutteleva kulttuurikaupunki

Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli kokouksessaan 19.12.2023 kulttuurin palveluverkkosuunnitelmaa ja Hiedanrannan kulttuuritilojen konseptia. Suunnitelma linjaa Tampereen kulttuuripalveluiden kehittämistä ja tavoitteita vuoteen 2035 asti. Suunnitelman yksi keskeinen hanke on toteuttaa Hiedanrannan uuteen kaupunginosaan kulttuuritilojen ja luovien alojen keskittymä. 

Kulttuurin palveluverkon suunnitelmassa tarkastellaan palveluverkon kehittämistä, merkittäviä rakennushankkeita sekä laaja-alaisesti palvelujen järjestämistapoja. Tavoitteena on, että Tampere tunnetaan kansainvälisen tason tapahtumien ja kulttuurin keskittymänä ja kaupunki houkuttelee elämysten äärelle ympäri vuoden. Tavoitetta toteutetaan muun muassa perusparantamalla ja tekemällä uudisrakennuksia kirjastotoiminnalle, museoille ja alueen kulttuuritoimijoille seuraavan vuosikymmenen aikana.

Tampereen maine haluttavana asuinpaikkakuntana ja elävänä kulttuurikaupunkina kulkevat käsikädessä. Tulevina vuosina Tampereen halutaan olevan miljoonan museokävijän kaupunki, esittävien taiteiden pääkaupunki sekä luovien ihmisten koti, jossa kulttuuripalveluita on kaikkien saavutettavissa lähipalveluina. 

Miljoonan kävijän museokaupungin tavoitetta edistetään Tampereen taidemuseon uudisrakennuksen ja perusparannuksen, Sara Hildénin taidemuseon uudisrakennuksen ja  Kulttuurikehän hankkeilla. Myös museoiden kokoelmakeskuksen tilahaasteille etsitään ratkaisukeino lähitulevaisuudessa. Esittävien taiteiden pääkaupunkia toteutetaan Tullikamarin perusparannuksella sekä jatkamalla Tampere-talon perusparannusta ja avustamalla Tampereen teatterin ja Tampereen työväen teatterin perusparannushankkeita. Nekalan koulun muutostyöt kulttuurikeskukseksi, Hiedanrannan luova tehdas sekä kulttuuri- ja taideyhteisöjen nykyisten tilojen kunnostukset mahdollistavat kaupungin tavoitteen olla luovien ihmisten koti. Saavutettavia lähipalveluita parannetaan kirjaston palveluverkon kehittämisen, työväenopiston kampusverkoston, alueellisen työn mallin ja julkisen taiteen avulla.

-Kulttuurin palveluverkkosuunnitelma on ensimmäinen laatuaan Tampereella. Se on valtakunnallisestikin vertaillen merkittävä kokonaisuus, joka toteutuessaan tulee nostamaan Tampereen kulttuurikaupunkina aivan uudelle tasolle, kulttuurijohtaja Juha Ahonen toteaa.

Palveluverkkosuunnitelman valmistelussa on otettu huomioon viime vuonna toteutettu kulttuurin asukastutkimus, laajat neuvottelut kulttuuriorganisaatioiden kanssa, lokakuussa 2023 järjestetty avoin asukastilaisuus sekä neuvostojen lausunnot vaikutusten arviointiin. Suunnitelman periaatteet käsiteltiin kaupunginhallituksessa 6.11.2023.

Hiedanrannasta kulttuurikaupunginosa

Kulttuurin palveluverkkosuunnitelman yksi keskeinen hanke on Hiedanrannan kulttuuritilojen konsepti. Hiedanrannan uudesta kaupunginosasta halutaan luoda elämyksellinen ja elävä alue, joka edesauttaa Tampereen kansainvälistä tunnettuutta elämysten kaupunkina. Suunnitelmien mukaan Hiedanrantaan sijoittuu kaupungin omien sekä kaupungin tukemien kulttuuripalveluiden rinnalle luovien alojen yrityksiä, matkailu- ja ravintolapalveluita sekä markkinaehtoisia tapahtuma- ja elämyspalveluita. Keskittymisen tavoitteena on vahvistaa luovien alojen liiketoimintamahdollisuuksia ja yhteistyötä.

Hankkeen suunnitelmien mukaan kaupunki vuokraisi tehtaan tilat Hiedanrannan Kehitys Oy:ltä. Vanhassa tehdaskiinteistössä on kaikkiaan 30 000 neliötä, josta kaupunki vuokraisi omien ja tuettujen kulttuuripalveluiden tarpeisiin noin 16 500 neliötä. Suunnitelmien mukaan kaupungin vuokraamassa tilakeskittymässä olisi tiloja muun muassa musiikkioppilaitoksille, työväenopistolle, kirjastolle, Tarinatalolle, gallerialle ja käsityön opetukselle sekä esittäville taiteille. Suunnitelmassa on mukana myös 1200 neliön monikäyttöinen tapahtumasali. 

Kaupungin sitoutuminen kulttuuritilojen päävuokralaiseksi käynnistää Hiedanrannan vanhojen tehtaiden kunnostamisen. Kulttuurin ja luovien alojen toimintojen keskittäminen Hiedanrannan tehdasalueelle tehostaa tilojen käyttöä, mikä mahdollistaa uusien kasvavan kaupungin tarpeisiin vastaavien kulttuuritilojen rakentamisen. Hankkeella pyritään myös ratkaisemaan muualla kaupungissa olevia vakavia kulttuurialan tilahaasteita. Sillä tulee olemaan positiivisia vaikutuksia myös matkailuun sekä taiteen perusopetukseen ja luovien alojen koulutuspolkuihin. 

-Hiedanrannan tehdasalueella julkisesti tuetut kulttuuripalvelut nivoutuvat yhteen luovan alan yritystoiminnan kanssa ja edesauttavat myös muiden palveluiden ja innovaatioiden syntymistä. Yhteistyö parantaa luovan alan toimijoiden liiketoimintamahdollisuuksia, tunnettuutta, yleisöpohjaa, tuotantotapoja ja verkostoja. Myös koulun sijainti kulttuuritilojen läheisyydessä luo uusia mahdollisuuksia oppimiseen, apulaispormestari Matti Helimo sanoo.

Yhteiset tilat tuovat tehokkuutta tilankäyttöön. Hiedanrantaan siirtyvien toimintojen nykyisten tilojen vuokrakuluihin verrattuna vuokrakustannukset nousisivat uusien tilojen myötä noin 10 prosenttia, mutta vastaavasti tilojen neliömäärät kasvaisivat lähes 50 prosenttia. 
Vuoden 2024 aikana valmistellaan hankkeen tarve- ja hankesuunnittelu ja vuonna 2025 toteutussuunnittelu ja urakkakilpailutus. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2026, jolloin ensimmäiset tilat olisivat käytössä vuonna 2028. Kulttuurikaupunginosa kasvaa täyteen potentiaaliinsa 2030-luvun alkupuolella.

Havainnekuvassa tehdasrakennus ja edustalla ja kadulla käveleviä henkilöitä.
Havainnekuvassa näkymä Hiedanrannan keskusaukiolta.

Lisätietoja

Juha Ahonen
Kulttuurijohtaja
Matti Helimo
Apulaispormestari
Puhelin:
040 513 8625
Jaakko Laurila
Kehittämispäällikkö
Puhelin:
044 430 9014
Teksti: Aila Rajamäki
Kuvat: Pääkuva:Body Canvas, Niina Rajaniemi ja Lotta Halinen. Havainnekuva: Hiedanrannan kehitys Oy
Jaa sosiaalisessa mediassa