Seitsemän suuren kaupungin liikuntajohtajat: kaikilla lapsilla ja nuorilla on oltava oikeus liikkua

Seitsemän suuren suomalaiskaupungin liikuntajohtajat ottavat vahvasti kantaa lasten ja nuorten liikkumisen puolesta. Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväsylän liikuntajohtajat nostavat esiin kaikkien lasten ja nuorten oikeuden liikkua.

– Haluamme kiinnittää huomiota erityisesti liikunnan ja urheilun harrastamisen nousseisiin hintoihin. On aika miettiä laajasti keinoja, joilla voidaan edistää lasten ja nuorten liikunnan kohtuuhintaista harrastamista, liikuntajohtajat sanovat.

Seitsemän suuren kaupungin liikuntajohtajat ovat seuranneet liikunnan ja urheilun kulujen nousua huolestuneena jo pidemmän aikaa. Liikuntajohtajien mukaan nyt on hyvä aika arvioida, mikä on eri toimijoiden rooli lasten ja nuorten harrastamisen tukemisessa. 

- Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa liikuntaa, mutta miten kaikki voisivat harrastaa liikuntaa kohtuullisella hinnalla?, liikuntajohtajat kysyvät. 

Liikuntajohtajat kehottavat kaikkia liikunnan ja urheilun toimijoita yhä parempaan yhteistyöhön uusien toimintatapojen luomiseksi. 

- Nyt on tärkeää kehittää malleja, jossa maksuttoman tai edullisen harrastamisen ja perinteisen urheiluseuraharrastamisen hyviä puolia yhdisteltäisiin lasten ja nuorten toiveita, tarpeita ja oikeuksia kuullen.

Rakentavaa pohdintaa vaaditaan myös olympiakomitealta, lajiliitoilta ja valtakunnallisilta järjestöillä, joilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksillään jäsenseurojensa toimintaan ja harrastuskustannuksiin

Liikuntajohtajien mukaan liikuntapaikkojen ja -olosuhteiden rakentaminen vain kunnan taseeseen ei ole n enää realistista, eikä edes mahdollista kaikille lajeille. Tällä hetkellä kuntien rakentamien ja omistamien liikuntapaikkojen vuorot menevät pääosin seuroille.

- Samalla meillä kaikilla on tarve tarjota liikuntatiloja yhä enemmän vapaavuoroina lapsille ja nuorille - ja kaikille kaupunkilaisille, jotka eivät liiku seuroissa, liikuntajohtajat sanovat. 

Tiloja on nyt kaikille liian vähän, kun liikunnan lajikirjo laajenee ja kuntalaisten tarpeet muuttuvat.

Kaikki tämä asettaa valtavasti paineita liikunta- ja urheilijaseuroille: miten tavoittaa kaikki halukkaat ja tarjota samalla kohtuuhintaisia liikuntapalveluita. 

Lisätietoja

Jukka Etu-Seppälä
Liikunta- ja nuorisojohtaja
Puhelin:
050 342 2812
Kuvat: Laura Happo
Jaa sosiaalisessa mediassa