Maisansalon matkailualueen kehittämisen ideointia jatketaan neuvottelumenettelyllä

Maisansalon matkailualueen kehittämisen ideakilpailuun saatiin määräaikaan mennessä yksi kilpailuehdotus, eikä voittajaa valittu. Kilpailun tuomaristo päätti, että Tampereen kaupunki jatkaa alueen kehittämistyötä Teiskon vihreä unelma -konseptia ehdottaneen yritysryhmittymän kanssa neuvottelumenettelyllä.

Kilpailun tavoitteena oli löytää Näsijärven tuntumaan 15 hehtaarin alueelle matkailun ja/tai vapaa-ajan liiketoimintakonsepti, joka loisi alustan ainutlaatuiselle järvi- ja luontomatkailulle Tampereella. Tuomaristo tarkasteli saatua ehdotusta liiketoimintakonseptin kuvauksen ja toteutettavuuden, kilpailuehdotuksen kestävyyden, liiketoimintakonseptin liiketaloudellisen potentiaalin sekä konseptin visuaalisuuden ja esteettisyyden näkökulmista.

Kilpailun tuomaristo esitti Teiskon vihreä unelma -kilpailuehdotuksen jättäneelle yritysryhmittymälle lisäkysymyksiä, jotka liittyivät erityisesti hankkeen liiketaloudelliseen potentiaaliin, taloudelliseen toteutettavuuteen ja konseptin sisältämiin ansaintamalleihin. Tuomaristo ei kuitenkaan katsonut saaneensa riittävää tarkennusta ja päätti, ettei kilpailulle valita voittajaa.

– Tuomaristo toivoi, että kilpailuehdotuksen kokonaiskannattavuutta tai liiketoimintapotentiaalia olisi esitetty karkean tason laskelmilla. Tuomaristo ei nähnyt mahdolliseksi arvioida kilpailuehdotuksen liiketaloudellista toteutettavuutta saatujen tietojen valossa, kertoo tuomariston puheenjohtaja, elinkeinojohtaja Timo Antikainen.

– Ehdotus sisälsi kuitenkin toiminnallisuuksia ja tekijöitä, jotka vastasivat asetettuja tavoitteitamme, ja päätimme edetä jatkoneuvotteluihin yritysryhmittymän kanssa.

Ideoita kappelista siirtolapuutarhaan

Tuomaristo piti Teiskon vihreä unelma -kilpailuehdotuksen tematiikkaa ja toiminnallisuksia sopivina kilpailualueelle ja katsoi niiden tukevan vahvasti Tampereen luonto- ja järvimatkailua sekä laajemmin koko Teiskon alueen matkailua.

– Erityisesti tuomaristo piti kilpailuehdotuksen ajatuksesta rakentaa näköalapaikalle kevytrakenteinen kappeli. Laadukkaasti toteutettu kappeli järvinäkymällä voisi olla alueen vetonaula ja tehdä Maisansalosta maineikkaan hääjuhlapaikan, Antikainen kertoo.  

Kilpailuehdotuksessa esitettyä modernia siirtolapuutarhaa tuomaristo piti uudentyyppisenä ja mielenkiintoisena konseptina lomakohteeksi. Konseptin haasteena pidettiin ympärivuotista käyttöä. Tuomariston mielestä valtaosan siirtolapuutarhamökeistä tulisi olla avoimesti vuokrattavissa, eikä yksityishenkilöiden omistuksessa. Tämä tukisi sitä, että siirtolapuutarhamökkien käyttäjät hyödyntäisivät myös alueen muita palveluita. Tuomaristo painotti, että siirtolapuutarhamökkien ympärivuotista käyttöä tulisi tukea ja kehittää.

Tuomaristo arvosti erityisesti suunnittelualueen vanhojen rakennusten kunnostamista. Kilpailuehdotuksessa suuri osa vanhoista rakennuksista kunnostettaisiin käyttöön, mutta rakennusten kunnostuskustannusten vastuut jäivät epäselviksi. Lisäksi kilpailun tuomaristo piti puutteena sitä, ettei kilpailuehdotuksessa esitetty tarkempia havainnekuvia tulevista uudisrakentamiskohteista ja millaista arkkitehtuuria kilpailualueelle tulisi.

Lisätietoja

Timo Antikainen
Elinkeinojohtaja
Puhelin:
050 321 1279
Pasi Kamppari
Tonttipäällikkö
Puhelin:
040 779 5615
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: A-Insinöörit
Jaa sosiaalisessa mediassa