Hatanpään Jukola aiotaan perusparantaa päiväkotikäyttöön

Hatanpään Jukolan päiväkodin hankesuunnitelma hyväksyttiin jatkosuunnittelun pohjaksi asunto- ja kiinteistölautakunnassa 10.5.2023. Rakennuksen perusparannuksen ja muutostyön kustannusarvio on 9 835 000 euroa. Työn aloittamisen edellytyksenä on, että hankkeelle osoitetaan vuosille 2024–2025 määräraha.

Hatanpään Jukolan muuttaminen päiväkotikäyttöön tuo valmistuessaan täysin uuden yksikön alueen palveluverkkoon. Rakentamisen ajaksi ei siis tarvita väistötiloja. Rakennustyöt on suunniteltu alkamaan elokuussa 2024, ja tällöin päiväkoti saataisiin käyttöön tammikuussa 2026.

Päiväkoti mitoitetaan 120 paikkaiseksi, jolloin päiväkodissa on 6 ryhmää. Keittiöpalveluista vastaa Pirkanmaan Voimia Oy. Tilaohjelman mukainen päiväkodin toimintojen tilantarve on yhteensä 1 255 neliömetriä. Suunnittelussa mahdollistetaan tilojen iltakäyttö alueen asukkaille ja muille toimijoille.

Lähin joukkoliikenteen pysäkki sijaitsee Hatanpäänkadulla noin 400 metrin päässä rakennuksesta. Reitit päiväkotiin suunnitellaan esteettömiksi.
Päiväkodin pihalle suunnitellaan sade- ja aurinkokatoksia. Lisäksi tontille istutetaan useita isokokoisia puita tontin rajoille ja piha-alueelle varjonpaikoiksi sekä parantamaan viihtyvyyttä. Leikkipiha aidataan, ja pienten lasten piha erotetaan muusta pihasta aidalla.

Hatanpään Jukola sijaitsee arboretumin tuntumassa. Tontti rajautuu kaikilta sivuiltaan Hatanpään Kartanopuistoon. Rakennus on suojeltu asemakaavalla ja valmistunut vuonna 1890. Se on ollut alun perin Hatanpään kartanon navetta. Vuonna 1917 rakennus on muutettu sairaalakäyttöön, ja viimeksi se on ollut työpaja- ja varastokäytössä. Rakennuksen kunto edellyttää nyt laajaa perusparannusta.

Lisätietoja

Virpi Ekholm
Kiinteistöjohtaja
Puhelin:
040 020 5044
Teksti: Raija Lindell
Kuvat: Tampereen Tilapalvelut Oy
Jaa sosiaalisessa mediassa