Lähitorien ja avokuntoutuksen fysioterapeuttien yhteistyö sujuvoittanut asiakkaan palveluketjua

Kaksi hymyilevää fysioterapeuttia on kuntosalilla.
Fysioterapeutit Elina Peltoniemi ja Satu Leinonen Tammelakeskuksen avokuntoutuksen kuntosalilla.

Tampereella lähitorien ja avokuntoutuksen fysioterapeutit ovat vuoden aikana tiivistäneet yhteistyötään. Lähitorin fysioterapeutti voi varata asiakkaalle ajan avokuntoukseen, jos hän tarvitsee vaivaansa tarkempaa tutkimusta tai esimerkiksi apuvälineiden tai kodin muutostöiden kartoitusta. Avokuntouksesta taas voidaan ohjata asiakas lähitorille, jossa häntä voidaan tukea omakuntoutuksessa tai auttaa vaikka sopivan liikuntamuodon löytämisessä.  

Tampereella on viisi kaupungin omaa lähitoria sekä yhdeksän ostopalvelusopimuksella toimivaa lähitoria, joista yksi toimii Orivedellä. Jokaisella lähitorilla on fysioterapeutti, jonka puoleen voi kääntyä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoissa ja jolta saa apua esimerkiksi kuntosaliharjoittelun aloittamiseen tai sopivan liikuntamuodon löytämiseen. 

Aikuisten avokuntoutuksen fysioterapiapalvelut sijaitsevat viidellä terveysasemalla: Hatanpäällä, Hervannassa, Linnainmaalla, Tammelakeskuksessa sekä Tipotiellä.

Avokuntoutuksen ja lähitorien fysioterapeuttien yhteistyön tiivistäminen alkoi syksyllä 2021 osana Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus -hanketta eli PirSote-hanketta. Tavoitteena oli sujuvoittaa asiakkaiden palveluketjua sekä lisätä ammattilaisten yhteistyötä. 

Yhteistyö lähti käyntiin tutustumalla toisten työhön. Heti aluksi huomattiin, että lähitoreilla tehtiin osittain päällekkäisiä tehtäviä avokuntouksen kanssa. Asiakastyötä puolestaan hankaloitti se, ettei lähitoreilla tehty kirjauksia potilastietojärjestelmään. 

Työtä lähtivät tekemään Peurankallion lähitorin fysioterapeutti Satu Leinonen, Tammelakeskuksen avokuntoutuksen fysioterapeutti Elina Peltoniemi, aluekoordinaattori Johanna Sola ja PirSOTE-kehittäjä Kirsi Korhonen

Pilottikohteiksi valittiin Peurankallion lähitori ja Tammelakeskuksen avokuntoutus.

– Yhteistyön tuloksena luotiin selkeät ohjeet, miten ja milloin lähitorilta voidaan ohjata asiakkaita avokuntoutukseen ja vastavuoroisesti avokuntoutuksesta lähitoreille. Ohjeistus jalkautettiin molempiin työyhteisöihin hyvällä menestyksellä. Tärkeä osa työtä oli avokuntoutuksen ja lähitorien fysioterapeuttien tapaamiset. Niiden avulla saatiin konkreettisesti edistettyä yhteistyötä tekemällä tutuksi molempien toimitilat ja henkilökunta sekä laajennettua uutta toimintatapaa koko Tampereelle, kertoo Kirsi Korhonen.

Lähitorilta tukea jatkokuntoutukseen

Lähitorien fysioterapeutit ovat kokeneet tärkeäksi uudet yhteistyöväylät, jotka helpottavat ja jouduttavat asiakastyötä lähitoreilla. Lähitoreilta asiakas on voinut päästä avokuntoutuksen kursseille, esimerkiksi nivelrikkotyöpajaan.

Avokuntoutuksesta on ohjattu asiakkaita lähitoreille esimerkiksi jatkokuntoutukseen. Lähitoreilla on myös monenlaista yhteisöllistä toimintaa, jossa voi tutustua uusiin ihmisiin.

– Olemme avokuntoutuksesta kertoneet asiakkaille lähitorien toiminnasta ja ”houkutelleet” erityisesti yksinäisiä asiakkaita tutustumaan lähitoriin, kertoo Elina Peltoniemi.

Asiakkaille fysioterapeuttien yhteistyö on näkynyt toivotusti parempana ja sujuvampana palveluna.  

– Asiakkaat ovat kokeneet yhteystyön tuovan selkeän ja nopean jatkumon omakuntoutukseen. Lähitoreilla on ryhdytty kirjaamaan potilastietojärjestelmään tietoja avokuntoukseen meneville potilaille tehdyistä tutkimuksista. Nämä kirjaukset ovat auttaneet asiakkaita, kun heidän ei ole tarvinnut kertoa samoja asioita uudestaan avokuntoutuksen fysioterapeuteille, kertoo Satu Leinonen.

Kuvat: Kirsi Korhonen
Jaa sosiaalisessa mediassa