Artikkeli
30.8.2022 10.43
Dronekuvaa Sorin aukiosta.
6Aika-strategia on ollut ainutlaatuinen kaupunkikehittämisen kokonaisuus, joka on herättänyt huomiota myös kansainvälisesti.

6Aika loi yhteistyöverkostoja, avasi kaupunkeja kokeilualustoiksi ja vahvisti hankeosaamista

6Aika-strategia avasi uuden luvun suurten suomalaisten kaupunkien kehittämisessä. Strategia päättyi heinäkuussa 2022. Tämä artikkeli esittelee 6Ajan keskeisimpiä tuloksia pääasiassa Tampereen näkökulmasta. Mukana on runsaasti linkkejä lisätiedon lähteille.

Kaupunkien keskinäiset yhteistyöverkostot ovat yksi tärkeimmistä 6Aika-strategian tuloksista. 6Ajan aikana opittiin käytännössä, miten Suomen suurimpien kaupunkien kannattaa todella yhdistää voimansa kaupunkikehittämisessä. Yhdessä ne saavat käyttöön suuremmat resurssit ja tuottavat vaikuttavampia tuloksia, eikä jokaisen kaupungin tarvitse painia samojen ongelmien kanssa erikseen.

6Aika-kaupungit ovat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku.

– Meillä on nyt todella hyvä yhteistyö ja toimivat verkostot kaupunkien kesken. Tuleviin kumppanuushankkeisiin on helpompi lähteä, kun tunnemme toisemme ja ymmärrämme yhteisen tekemisen arvon globaalissa markkinassa, sanoo Tampereen kaupungin elinvoima- ja kilpailukykyjohtaja Teppo Rantanen artikkelissa 6Aika Tampereen kehittäjänä ja uudistajana.

– Esimerkiksi opastamisessa, kiertotaloudessa ja kasvuhakuisten yritysten tukemisessa on muodostunut 6Aika-vuosien aikana yhteistyöverkostoja, jotka jatkavat toimintaansa strategian jälkeen, toteaa Tampereen 6Aika-kaupunkikoordinaattorina toiminut Anni Joela.

Kaupungit kokeilualustoina ja yhteiskehittäjinä

Alustamainen toiminta on toinen kokonaisuus, josta 6Aika on opettanut paljon niin Tampereella kuin muissakin mukana olleissa kaupungeissa. Kaupunkia on avattu kokeilualustaksi yrityksille ja tutkimusyhteisöille. Samalla yrityksistä on tullut kaupungeille yhteiskehittäjäkumppaneita.

Kaikki osapuolet hyötyvät yhteiskehittämisestä. Yritykset tutustuvat kaupunkien tarpeisiin tarkemmin ja pääsevät testaamaan ratkaisujaan aidossa kaupunkiympäristössä. Tavalliset asukkaat voivat päästä vaikuttamaan ratkaisuihin jo tuotekehitysvaiheessa. Kaupunki taas saa paremman ymmärryksen siitä, mitä ratkaisuja markkinoilla on ja missä kehitys kulkee.

6Ajan piirissä tehtiin satoja nopeita kokeiluja. Mittausalan asiantuntija Nokeval Oy esimerkiksi testasi Tampereen kaupungin kanssa hulevesien jatkuvatoimista mittaamista. Lopputuloksena oli anturipaketti, jonka tuotteistamista yritys jatkoi osana isompaa ympäristömittauksen kokonaisuutta.

– Kokeilu tarjosi meille helposti ja nopeasti konkreettisen testiolosuhteen, mikä on aina tärkeää kun tehdään tuotekehitystä. Tämä on ehdottomasti sellaista toimintaa, josta olemme kiinnostuneita jatkossakin, kertoo myyntipäällikkö Teemu Lehtonen Nokevalista artikkelissa 6Aika CityIoT: nopeita kokeiluja ja älykkään Tampereen rakentamista.

– Yritysten kanssa tehdyt 6Ajan nopeat kokeilut jäävät osaksi kaupungin innovatiivisten hankintojen työkalupakkia. Ajattelutavan muutos yhteiskehittämisen suuntaan on vaatinut – ja vaatii edelleen – paljon työtä, mutta se on jo vakiintunut osaksi toimintaa, Joela kertoo.

Sosiaali- ja terveyspuolella todettiin tärkeäksi, että aloitteet kokeiluihin tulevat sote-ammattilaisten arjesta ja heidät saadaan myös sitoutettua kokeiluihin.

– Ratkaisevaa on, että ammattilaisilla on alusta lähtien mahdollisuus vaikuttaa kokeiluun ja olla siinä mukana. Siitä syntyy innostus ja sitoutuminen, kertoo CoHeWe-hankkeen projektipäällikkö Tiina Hult artikkelissa Yhteiskehittämistä ja yritysten ratkaisuja sote-kentän tarpeisiin.

Ihmisiä pelaamassa tietokonepelejä tapahtumassa.
6Aika-strategia loi vankan pohjan Tampereen älykaupunkikehitykselle. Työ jatkuu edelleen.

6Aika kehitti strategista hankeosaamista

Tampereen kaupungin projektiosaaminen on vahvistunut 6Aika-strategian ansiosta. EU jakaa vastaisuudessakin rahaa kestävään kaupunki- ja aluekehittämiseen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) kautta. Kaupunkien kannattaa käyttää se mahdollisimman tehokkaasti hyväkseen – erityisesti sellaiseen kehittämiseen, joka muuten jäisi resurssien puutteessa vaillinaiseksi.

Projektiosaamisen kasvu näkyy Tampereella esimerkiksi siinä, että on kaupunkikehittäjät ovat oppineet, millaisiin kohteisiin kannattaa hakea rahaa, mitä hakemuksessa tulee painottaa ja miten hanke parhaiten toteutetaan. Toisaalta hankkeisiin on 6Ajan myötä ryhdytty varautumaan taloudellisesti. EAKR- ja ESR-rahoitus vaatii aina kaupungilta myös omaa vastinrahaa, jota varataan nyt vuosisuunnitelmiin ajoissa, jotta EU-rahoituksen hakeminen olisi sujuvaa.

– 6Aika-strategia on auttanut pääsemään eroon ’hankkeista hankkeiden vuoksi’ ja siirtänyt painotusta strategiseen hankeosaamiseen: EU-raha ohjautuu Tampereella entistä tehokkaammin juuri niihin kohteisiin, joiden kehittämistä kaupunki pitää strategisesti tärkeänä. Kaupungin ilmastotavoitteiden tukeminen on tästä hyvä esimerkki, Joela sanoo.

Hiedanrannassa oleva lasikuutiooinen puutarha.
Hiedanrannan kestävyystavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusia innovaatioita ja uutta liiketoimintaa.

Työtä isojen tavoitteiden saavuttamiseksi

Hiedanrannassa tehdyt kiertotalouden KIEPPI-pilotit valittiin siten, että niiden teemat palvelivat Hiedanrannan kestävyystavoitteita. Pilotit liittyivät viherrakentamiseen, uusiomateriaalien käyttöön infrarakentamisessa ja urbaaniin ruuantuotantoon. Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hankkeessa taas etsittiin muun muassa keinoja rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen, sillä se on yksi keino vähentää kaupungin ilmastopäästöjä. Aiheesta tarkemmin artikkelissa Kiertotalous ja energia – innovaatioista ja tiedosta kestävää kasvua Tampereelle.

Vähähiilinen liikkuminen on ollut Tampereen strategian kannalta keskeinen 6Ajan teema. Joukkoliikenteen, pyöräilyn, kävelemisen ja muiden kevyempien kulkutapojen houkuttelevuuden parantamista tutkittiin Kaupin alueella. Aiheesta lisää artikkelissa 6Aika – älykkään opastamisen ja vähähiilisen liikkumisen käytännön ratkaisuja.

Myös työllisyyttä ja osaamista on kehitetty 6Ajan hankkeissa monesta eri näkökulmasta. Kokeilussa olivat muun muassa keinot kohtaanto-ongelman hoitamiseen, sujuvien työllistymispolkujen mahdollistaminen ja yksilöllinen uraohjaus. Aiheesta lisää artikkelissa 6Aika työllisyyden ja osaaminen kehittäjänä Tampereella. Oppeja ja yhteistyömalleja on hyödynnetty esimerkiksi työllisyyden kuntakokeilussa, joka alkoi Pirkanmaan laajuisena vuonna 2021.

Älykaupunkikehittämistä jatkaa uusi ohjelma, Data Driven City for Citizens, joka paneutuu vielä tarkemmin tutkimaan datan hyödyntämistä kaupunkiorganisaatiossa ja yrityksissä. Tavoitteena on tuottaa asukkaille parempia, resurssiviisaita palveluja.

6Ajasta sai alkunsa myös Tampereen IoT-alusta, joka luo vankan pohjan älykkään Tampereen rakentamiselle. Alusta on työkalu, jolla kaupunki voi tehostaa omaa toimintaansa, esimerkiksi energiankäyttöään ja kunnossapitotoimiaan. Toisaalta älykaupunki kehittyy entistä sujuvammin, kun eri osapuolet pystyvät osallistumaan sen rakentamiseen IoT-alusta avulla.

kaksi henkilöä pyöräilevät kesäsäässä.
Kestävän liikennejärjestelmän kehittäminen on yksi Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan teemoista.
Teksti: Päivi Stenroos
Kuvat: Laura Vanzo, pääkuva Marko Kallio
Jaa sosiaalisessa mediassa