Naisia lukemassa pöydän ääressä Vapriikissa.

Osallistu vapaaehtoistoimintaan

”Vapaaehtoistoiminta on omasta halusta lähtevää, palkatonta toimintaa, jota tehdään omia arvoja vastaavan yhteisön hyväksi tai yksilön auttamiseksi. Se on merkki halusta osallistua ja vaikuttaa ja sen tulisi olla kaikkien kansalaisoikeus.” (Laimio & Välimäki, 2011)  

Tampereen kaupungilla on tarjolla erilaisia vapaaehtoistoiminnan tehtäviä. Tamperelaisena voit ryhtyä itse vapaaehtoiseksi tai voit saada vapaaehtoistoiminnasta seuraa ja tukea itsellesi tai läheisellesi. 

Vapaaehtoistoiminnan avulla pyritään lisäämään kaupunkilaisten hyvinvointia sekä edistämään yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta. Sen avulla voidaan lisätä osallisuutta sekä yhdistää yhdessä tekeminen ja inhimillisyys. Vapaaehtoistoiminta on kaksisuuntainen prosessi. Se on arvokasta sekä yksilölle että yhteiskunnalle, ja siitä hyötyy sekä tekijä että sen kohde.  Parhaimmillaan vapaaehtoistoiminta tuo kaikille osapuolille virkistystä, uusia kokemuksia ja taitoja, ystäviä ja yhdessäoloa. 

Päivitetty 20.5.2022