Siirry sisältöön

Pysäköintiluvat

Tampereella on käytössä seuraavat pysäköintiluvat:

 • Asukaspysäköintilupa
 • Vieraspysäköintilupa (alueilla F, G, H, J, K ja L)
 • Yrityspysäköintilupa
 • Yrityspysäköintilupa Z
 • Työmatkapysäköintilupa (alueilla F, G, H, J, K ja L)
 • Yhteiskäyttöautojen pysäköintilupa
 • Kotihoidon pysäköintilupa
 • Satamapysäköintilupa S.

Pysäköintiluvan lunastaneen ajoneuvon kuljettajalla on oikeus poiketa liikennemerkillä osoitetusta pysäköintikiellosta, -rajoituksesta tai maksusta, mikäli lisäkilvellä näin on määrätty.

Luvan lunastaminen ei takaa pysäköintipaikkaa, vaan sallii ainoastaan poikkeamisen pysäköintikielloista, joihin on liitetty asianmukainen lisäkilpi. Lupa ei ole voimassa kuin merkityillä paikoilla.

Asukaspysäköintilupa

 • Luvan voi lunastaa asukaspysäköintitunnuksen alueella asuva 15 vuotta täyttänyt henkilö (jäljempänä asukas).
 • Lupa voidaan myöntää henkilö- tai pakettiautolle, mopoautolle tai enintään 3 500 kg:n painoiselle erikoisautolle tai moottoripyörälle. Jos ajoneuvo ei ole tosiasiallisessa liikennekäytössä, lupa ei ole voimassa.
 • Asukkaat saavat lunastaa yhden (1) pysäköintiluvan.
 • Yhteen asukaspysäköintilupaan saa liittää kerrallaan enintään kaksi (2) rekisteritunnusta.
 • Pysäköintiluvalla on oikeus pysäköidä vain yksi ajoneuvo kerrallaan.
 • Pysäköintitunnuksen voi lunastaa 1 - 12 kuukaudeksi.

Asukaspysäköintiin liittyvät ongelmatilanteet

Olen juuri muuttanut alueelle
Osoitteenmuutokset päivittyvät suomi.fi -järjestelmään noin kolmessa viikossa, joten järjestelmä hylkää hakemuksen vanhan osoitteen perusteella ennen tietojen päivittymistä. Asukas- tai vieraspysäköintiluvan voi hankkia Tampereen palvelupisteestä osoittamalla uuden kotiosoitteen esim. vuokrasopimuksella tai sähkösopimuksella.

Miten voi tunnistautua suomi.fi -järjestelmässä?
Tunnistautumiseen käyvät pankkitunnukset, varmennekortti, mobiilivarmenne, katso OTP ja katso PWD.

Minulla ei ole tunnistautumisen mahdollistavia palveluita käytössä
Asukaspysäköintiluvan tai vieraspysäköintiluvan voi hankkia myös Tampereen palvelupisteestä. Lupaa hakevan tulee osoittaa esim. vuokrasopimuksella tai sähkösopimuksella, että asuu lupa-alueella.

Voiko samaan talouteen hankkia useampia asukaspysäköintilupia?
Kyllä voi. Asukaspysäköintiluvan voi hankkia jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka asuu tunnusalueella.

Miksi asukaspysäköintilupa myönnetään jo 15 vuotiaalle eikä vasta 18-vuotiaalle?
15-vuotiaalla voi olla käytössään mopoauto.

Voiko asukaspysäköintiluvan hankkia, vaikka asuu tunnusalueen rajojen ulkopuolella?
Ei voi.

Vieraspysäköintilupa

Vieraspysäköintilupamenettely on käytössä pysäköintitunnusten F, G, H, J, K ja L alueilla. Muilla alueilla vieraiden pysäköintiin on lyhyen kävelymatkan päässä käytettävissä yli 4 h kestävän pysäköinnin mahdollistavia kadunvarsipaikkoja tai pysäköintilaitoksia.

 • Vieraspysäköintitunnuksen voi lunastaa asukaspysäköintitunnusten F, G, H, J, K ja L alueen asukas.
 • Lupa voidaan myöntää henkilö- tai pakettiautolle, mopoautolle tai enintään 3 500 kg:n painoiselle erikoisautolle tai moottoripyörälle.
 • Lupa liitetään yhteen (1) rekisteritunnukseen.
 • Vieraslupa on voimassa 24 h.
 • Asukkaat voivat lunastaa yhden vieraspysäköintiluvan päivässä.

Vieraspysäköintiin liittyvät ongelmatilanteet

Tarvitseeko hankkia asukaspysäköintilupa, jos haluaa hankkia vieraspysäköintiluvan?
Ei tarvitse. Vieraspysäköintilupa ja asukaspysäköintilupa ovat toisistaan erilliset luvat, mutta molemmat myönnetään vain alueen asukkaalle.

Miksi vieras ei voi ostaa itse itselleen vieraspysäköintilupaa?
Vieraspysäköintilupa on tarkoitettu vain alueella asuvien vieraille. Rekisteröinnin yhteydessä tunnistaudutaan suomi.fi -järjestelmässä, jolloin varmistetaan, että hakijan kotiosoite on pysäköintitunnusalueella.

Yrityspysäköintilupa

 • Luvan voi lunastaa yrityspysäköintitunnuksen alueella toimiva yritys, elinkeinonharjoittaja tai julkisyhteisö (jäljempänä yleisnimityksenä yritys).
 • Lupa voidaan myöntää yrityksen toimintaan liittyvässä käytössä olevalle henkilö- tai pakettiautolle, mopoautolle tai enintään 3 500 kg:n painoiselle erikoisautolle tai moottoripyörälle. Jos ajoneuvo ei ole tosiasiallisessa liikennekäytössä, lupa ei ole voimassa. Lupaa ei myönnetä pelkkiin työmatkoihin.
 • Yrityksillä on mahdollisuus lunastaa enintään kymmenen (10) lupaa vuodessa.
 • Lupaan saa liittää kerrallaan enintään kolme (3) rekisteritunnusta.
 • Pysäköintiluvalla on oikeus pysäköidä vain yksi ajoneuvo kerrallaan.
 • Luvan voi lunastaa 1 - 12 kuukaudeksi kerrallaan.

Yrityspysäköintilupa Z

 • Luvan voi lunastaa yrityspysäköintitunnuksen A-L alueella toimiva yritys, elinkeinonharjoittaja tai julkisyhteisö (jäljempänä yleisnimityksenä yritys).
 • Luvan ehdot ovat muilta osin samat kuin yrityspysäköintiluvassa, mutta Z-lupa mahdollistaa pysäköinnin kaikilla pysäköintitunnuksilla A-L sekä ydinkeskustassa Z-tunnuksella sallituilla paikoilla.
 • Lupa on voimassa yhden vuoden kerrallaan.
 • Lupa voidaan myöntää myös ammatilliseen hoito-ja hoivatyöhön liittyen sekä näiden tukipalveluille kaupungin harkinnan perusteella.

Työmatkapysäköintilupa

Työmatkapysäköintilupamenettely on käytössä pysäköintitunnusten F, G, H, J, K ja L alueilla. Muilla alueilla työmatkapysäköintiin on lyhyen kävelymatkan päässä käytettävissä yli 4 h kestävän pysäköinnin mahdollistavia kadunvarsipaikkoja tai pysäköintilaitoksia.

 • Työmatkapysäköintitunnuksen voi lunastaa asukaspysäköintitunnusten F, G, H, J, K ja L alueella töissä käyvä henkilö.
 • Lupa voidaan myöntää henkilö- tai pakettiautolle, mopoautolle tai enintään 3 500 kg:n painoiselle erikoisautolle tai moottoripyörälle.
 • Yhteen työmatkapysäköintilupaan saa liittää enintään kaksi (2) rekisteritunnusta.
 • Pysäköintiluvalla on oikeus pysäköidä vain yksi ajoneuvo kerrallaan.
 • Pysäköintitunnuksen voi lunastaa 1 kuukaudeksi kerrallaan.

Työmatkapysäköintiin liittyvät ongelmatilanteet

Voiko työmatkapysäköintiluvan hankkia, vaikka työpaikka on tunnusalueen rajojen ulkopuolella?
Ei voi. Työmatkapysäköintilupa on tarkoitettu vain alueella töissä käyville.

Miten voin hankkia työmatkapysäköintiluvan alueelle, jos työnantajan osoite on rekisteröity alueen ulkopuolelle?
Erikoistapauksissa voi ottaa yhteyttä Tampereen palvelupisteeseen. Perusteltu pysäköintitarve alueella voi johtua esim. työn liikkuvasta luonteesta (rakentaminen tms.) tai työstä alueella asuvan asiakkaan kotona.

Miten voin hankkia työmatkapysäköintiluvan alueelle, jos käytössäni ei ole henkilökohtaista työpaikan sähköpostiosoitetta?
Sähköpostiosoitteen ei tarvitse olla henkilökohtainen, mutta yhdellä sähköpostiosoitteella voi hakea vain yhtä lupaa. Erikoistapauksissa voi ottaa yhteyttä Tampereen palvelupisteeseen.

Yhteiskäyttöautojen pysäköintilupa

Tampereen kaupungilla on käytössä yhteiskäyttöautoille tarkoitettu pysäköintilupa Z.

Lupa oikeuttaa pysäköimään kaupungin asukas- ja yrityspysäköintitunnusalueiden A-L maksullisilla ja aikarajoitetuilla pysäköintipaikoilla, joissa pysäköinnin salliminen asukas- tai yrityspysäköintitunnuksella on osoitettu liikennemerkillä. Lisäksi pysäköintioikeus oikeuttaa pysäköimään erikseen yhteiskäyttöautojen pysäköintiin tarkoitetuilla, Z-tunnuksella osoitetuilla paikoilla.

Z-luvan voi lunastaa ehdot täyttävä, autojen yhteiskäyttöön liiketoiminnassaan keskittyvä yritys. Z-lupa on voimassa toistaiseksi, eikä siitä peritä maksua. Tarkemmat luvan myöntämisehdot, luvan hakemismenettely sekä sallitut pysäköintialueet on kuvattu alla olevissa liitteissä.

Kotihoidon pysäköintilupa

 • Luvan voi lunastaa yritys, yhteisö tai julkisyhteisö, jonka palveluihin kuuluvat kotona tehtävät ammatilliset hoito- ja hoivatyöt. Palvelun tulee olla kaupungin järjestämää ja työtehtävien säännöllisiä ja pitkäkestoisia. Lupaa ei myönnetä tukipalveluille, kuten siivous-, vartiointi- tai ateriapalveluille, joita varten on yrityspysäköintilupa Z.
 • Lupaan saa liittää kerrallaan enintään kolme (3) rekisteritunnusta.
 • Pysäköintiluvalla on oikeus pysäköidä vain yksi ajoneuvo kerrallaan.
 • Luvan voi lunastaa 1-12 kuukaudeksi kerrallaan.

Satamapysäköintilupa S

Satamapysäköintiluvista ja lupien hakemisesta kerrotaan sivulla pysäköinti satamissa.

Kuinka pysäköintilupaa haetaan ja käytetään?

Pysäköintiluvan hakemista varten asukkaan, yrityksen tai työntekijän tulee rekisteröityä eParking-järjestelmään osoitteessa Ulkoinen linkkieparking.fi .

Yritys- tai työmatkapysäköintilupaa hakevan tulee käyttää rekisteröitymiseen työpaikan sähköpostiosoitetta. Rekisteröityminen eParking-järjestelmään ja sen käyttö on asiakkaalle ilmaista.

Asukas, jonka kotiosoite on väestötietojärjestelmässä oikein, voi hankkia pysäköintiluvan välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä. Yritysten ja työntekijöiden rekisteröinnin yhteydessä tarkistetaan lupaehtojen täyttyminen, joten käsittely voi kestää 1 - 5 arkipäivää.

Rekisteröitymisen jälkeen pysäköintilupaa haetaan eParking-järjestelmässä. Pysäköintilupa on voimassa heti, kun maksu on suoritettu.

Luvat myönnetään ja valvotaan sähköisellä sovelluksella. Ajoneuvossa ei tarvita lupatunnistetta esim. tarraa tai lappua.

Palveluun voi rekisteröityä ja pysäköintiluvan voi ostaa myös palvelupiste Frenckellin kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteestä.

Pysäköintiluvalla on oikeus pysäköidä vain yksi ajoneuvo kerrallaan. Pysäköitävän ajoneuvon rekisteritunnus tulee olla aktivoituna eParking-järjestelmässä.

Mikäli pysäköintilupaan on lisätty useampia rekisteritunnuksia, aktivointi tulee tehdä sen ajoneuvon rekisteritunnukselle, joka pysäköidään. Aktivoinnin voi tehdä eParking-järjestelmässä tai iPhoneen App Storesta ladattavalla sovelluksella tai Android-älypuhelimeen Google Playsta ladattavalla sovelluksella.

Pysäköintilupaan liittyvien tietojen muuttuessa on luvan haltijan päivitettävä välittömästi uudet tiedot joko osoitteessa Ulkoinen linkkieparking.fi tai Tampereen palvelupisteessä.

Pysäköintiluvan voimassaolo ja oikeus sen käyttämiseen päättyvät välittömästi, kun jokin luvan saantiedellytyksistä ei täyty.

Tampereen palvelupiste
sähköposti [email protected]
puhelin 041 730 8168
avoinna ma – pe klo 9 - 16

Mitä lupa maksaa?

Asukaspysäköintilupa: pysäköintitunnukset A-K 25 euroa/kk tai 300 euroa/vuosi ja pysäköintitunnus L 12,50 euroa/kk tai 150 euroa/vuosi.
Vieraspysäköintilupa: 5 euroa/vrk.
Yrityspysäköintilupa yhdelle lupa-alueelle: pysäköintitunnukset A-K 560 euroa/vuosi tai 46,70 euroa/kk ja pysäköintitunnus L 280 euroa/vuosi tai 23,30 euroa/kk.
Yrityspysäköintilupa Z: 1000 euroa/vuosi tai hoitopalveluiden lupa 150 euroa/vuosi tai 12,50 euroa/kk.
Työmatkapysäköintilupa: F, G, H, J, ja K alueilla 56 euroa/kk (voimassaoleva joukkoliikenteen AB-vyöhykkeen 30 vrk lipun hinta) ja L-alueella 28 euroa/kk.
Kotihoidon pysäköintilupa: 150 euroa/vuosi tai 12,50 euroa/kk.

Hinnat sisältävät alv:n (24 %).

Asukas-, yritys- ja työmatkaluvan voi maksaa eParking-järjestelmästä verkkopankissa. Vieraspysäköintiluvan voi maksaa eParking-järjestelmästä luottokortilla. Kaikki luvat voi maksaa myös palvelupiste Frenckellissä kaupungin kassapalveluihin käteisellä, pankkikortilla tai luottokortilla.

Pysäköintitunnukset ja -alueet

Pysäköintitunnus A: Juhannuskylä
Pysäköintitunnus B: Sorsapuisto ja Tammela
Pysäköintitunnus C: Amurin itäosa
Pysäköintitunnus D: Kaakinmaa
Pysäköintitunnus E: Puuvillatehtaankatu
Pysäköintitunnus F: Pyynikki
Pysäköintitunnus G: Onkiniemi
Pysäköintitunnus H: Armonkallio
Pysäköintitunnus J: Kaleva
Pysäköintitunnus K: Amurin länsiosa
Pysäköintitunnus L: Petsamo
Pysäköintitunnus Z:
Pysäköinti on sallittu tunnusten A, B, C, D, E, F, G, H, J, K ja L alueilla sekä paikoilla, joissa lisäkilvellä sallitaan pysäköinti tunnuksella Z.