Hyppää sivuvalikkoon

Ylioppilastutkinnon suorittaminen

Hatanpään lukio ylioppilaat 2022

Ylioppilastutkinnon toteutuksesta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL). Tarkat säädökset löytyvät YTL:n www-sivuiltaYlioppilastutkinnon aikataulut ja koepäivät löytyvät helpoiten YTL:n www-sivuilta.

Koetehtävät laaditaan oppiaineiden pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien pohjalta. Osa reaaliaineiden koetehtävistä ylittää oppiainerajoja. Ylioppilastutkinnon kirjallisiin kokeisiin saa osallistua vain opiskelija, joka on ennen koetta opiskellut kaikki tutkintoaineiden pakolliset kurssit ja saanut niistä arvosanan.

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Kokelas voi hajauttaa tutkinnon enintään kolmeen peräkkäiseen kertaan, esimerkiksi 3. vuoden syksyyn, 3. vuoden kevääseen ja 4. vuoden syksyyn.

Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa.

Kevään tutkintoon ilmoittaudutaan marraskuussa ja syksyn kirjoituksiin toukokuussa. Tutkinnon maksut laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen.  Koekohtainen maksu on 34 euroa. Oppivelvollisille viiden ylioppilastutkinnon kokeen suorittaminen on maksutonta. 

Mikäli kokelaalla on lukihäiriö, kuulovamma tai muu syy, joka vaikuttaa kokeisiin osallistumiseen, tulee asiasta hankkia selvitys ja jättää asianmukaiset todistukset koulun kansliaan tutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Lukion erityisopettaja auttaa selvitysten teossa.

Ylioppilastutkinto on kokonaan digitaalinen. Se tehdään opiskelijan omalla läppärillä. Oma läppäri tuodaan koeaamuna koetilaan. Käytännön ohjeet toimimisesta koepäivinä annetaan opiskelijoille ylioppilaskokelaiden infoissa aina ennen syksyn ja kevään tutkintokertoja. Viimeisimmän infon materiaali on tällä sivulla ylinnä.
 

Ylioppilastutkinnon rakenne

Opiskelijat, jotka ovat aloittaneet YO-tutkintonsa suorittamisen kevään 2022 tutkintokerralla tai sen jälkeen, suorittavat ylioppilastutkinnossa vähintään viisi koetta, jotka koostuvat äidinkielen ja kirjallisuuden kokeesta (1) sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolmesta kokeesta ryhmästä, (2-3-4) johon kuuluvat matematiikan, ruotsin, vieraan kielen ja reaaliaineen koe.

Kokelas päättää itse, minkä viidennen (5) kokeen suorittaa, esimerkiksi toisen reaaliaineen kokeen tai toisen vieraan kielen.

Vähintään yhden kokeista tulee olla vaativampi A-tason koe, yleensä joko pitkä englanti tai pitkä matematiikka. 

Uudistuneessa viiden ylioppilastutkintoaineen tutkinnossa suosittelemme edelleen opiskelijoille myös kuudennen ylioppilaskokeen suorittamista.

Päivitetty 19.1.2024