Hatanpään lukio ylioppilaat 2022

Ylioppilastutkinnon suorittaminen

Ylioppilastutkinnon toteutuksesta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL). Tarkat säädökset löytyvät YTL:n kotisivuilta: www.ylioppilastutkinto.fi

Koetehtävät laaditaan oppiaineiden pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien pohjalta. Osa reaaliaineiden koetehtävistä ylittää oppiainerajoja. Ylioppilastutkinnon kirjallisiin kokeisiin saa osallistua vain opiskelija, joka on ennen koetta opiskellut kaikki tutkintoaineiden pakolliset kurssit ja saanut niistä arvosanan.

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Kokelas voi hajauttaa tutkinnon enintään kolmeen peräkkäiseen kertaan, esimerkiksi 3. vuoden syksyyn, 3. vuoden kevääseen ja 4. vuoden syksyyn.

Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa.

Kevään tutkintoon ilmoittaudutaan marraskuussa ja syksyn kirjoituksiin toukokuussa. Tutkinnon maksut laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen.  Syksyn 2022 tutkinnosta alkaen kiinteä perusmaksu osallistumisesta ylioppilastutkintoon poistuu kokonaan, ja koekohtainen maksu nousee 28 eurosta 34 euroon.

Ylioppilastutkinnon aikataulut ja koepäivät löytyvät YTL:n sivuilta: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat
Mikäli kokelaalla on lukihäiriö, kuulovamma tai muu syy, joka vaikuttaa kokeisiin osallistumiseen, tulee asiasta hankkia selvitys ja jättää asianmukaiset todistukset koulun kansliaan tutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Lukion erityisopettaja auttaa selvitysten teossa.

Ylioppilastutkinto on kokonaan digitaalinen. Se tehdään opiskelijan omalla läppärillä. Oma läppäri tuodaan koeaamuna koetilaan. Käytännön ohjeet toimimisesta koepäivinä annetaan opiskelijoille ylioppilaskokelaiden infoissa aina ennen syksyn ja kevään tutkintokertoja. Viimeisimmän infon materiaali on tällä sivulla ylinnä. 

Ylioppilastutkinnon rakenne lukion vuonna 2020, 2021 ja 2022 aloittaneille:
Opiskelijat, jotka aloittavat YO-tutkintonsa suorittamisen kevään 2022 tutkintokerralla tai sen jälkeen, suorittavat uudistuneessa ylioppilastutkinnossa vähintään viisi koetta, jotka koostuvat äidinkielen ja kirjallisuuden kokeesta (1) sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolmesta kokeesta ryhmästä, (2-3-4) johon kuuluvat matematiikan, ruotsin, vieraan kielen ja reaaliaineen koe.

Kokelas päättää itse, minkä viidennen (5) kokeen suorittaa, esimerkiksi toisen reaaliaineen kokeen tai toisen vieraan kielen.

Vähintään yhden kokeista tulee olla vaativampi A-tason koe, yleensä joko pitkä englanti tai pitkä matematiikka. 

Uudistuneessa viiden ylioppilastutkintoaineen tutkinnossa suosittelemme edelleen opiskelijoille myös kuudennen ylioppilaskokeen suorittamista.

Ylioppilastutkinnon rakenne lukion 2019 aloittaneille:
Opiskelijat, jotka aloittivat ylioppilastutkintonsa suorittamisen ennen kevään 2022 tutkintokertaa, suorittavat ylioppilastutkinossaan minimissään neljä pakollista koetta.

Äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen, muut kolme pakollista kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineen koe.

Suosittelemme kaikille vähintään viiden tai kuuden kokeen suorittamista. Viides ja kuudes koe ovat ylimääräisiä kokeita. Kun valinta on tehty, yksittäisen kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi jälkikäteen muuttaa tutkinnon kuluessa. Kokeen tason kokelas voi valita opiskelluista oppimääristä riippumatta, mutta yhden kokeen täytyy olla vaativimman tason koe (A-taso).

Lukion vuonna 2019 aloittanut opiskelija, jonka opinnot ovat edenneet tavallista hitaammin, ja joka aloittaa tutkinnon tekemisen vasta kolmannen lukiovuotensa keväällä 2022, suorittaa yllä olevan uuden rakenteen mukaisen yo-tutkinnon.

Päivitetty 20.1.2023