Hyppää sivuvalikkoon

Opiskelu muissa oppilaitoksissa

Hatanpään lukio ylioppilas

Tampereella on monipuoliset mahdollisuudet opiskella myös oman lukion ulkopuolella sekä sisällyttää suoritetut opinnot lukion oppimäärään. Voit opiskella mm. muissa lukioissa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa. Opetusta tarjotaan sekä lähi- monimuoto- että etäopetuksena.

Opiskelijalla on lukiolain perusteella oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien hyväksi lukeminen ei ole ongelmallista, mutta muiden kurssien kohdalla tämä kannattaa varmistaa etukäteen. Muualla suoritettujen opintojen hyväksymisestä ja vastaavuuksista päättää rehtori.

On tärkeää, että hyväksi lukemisesta neuvotellaan ajoissa opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa, mikäli on epäselvää, ovatko opinnot opetussuunnitelman mukaisia. Alla on lueteltu tarjontaa, jonka hyväksi lukemisesta on sovittu koulutuksenjärjestäjien kesken.

Mistä löydän muiden oppilaitosten tarjontaa?

Tampereen kaupungin lukioiden tarjonnan löydät Wilmasta (Hatanpään lukio, Sammon keskuslukio, Tammerkosken lukio, Tampereen klassillinen lukio, Tampereen lyseon lukio ja Tampereen teknillinen lukio). Kaikki nämä lukiot noudattavat samoja jaksorajoja ja pääosin samoja tuntikaaviota, joten välimatkoja lukuun ottamatta yhteensovittaminen on luontevaa. Kursseille ilmoittaudutaan Wilman kautta.

Tampereen kaupungin aikuislukion tarjonta löytyy myös Wilmasta ja on myös päivälukioiden opiskelijoiden käytettävissä tietyin varauksin. Ilmoittautuminen tehdään Wilman kautta.

Mitä opiskelu muualla kuin omassa lukiossa maksaa?

Tampereen aikuislukion ja muiden Tampereen kaupungin lukioiden kurssit ovat maksuttomia. Kesäyliopiston kertauskursseista sinun täytyy maksaa omavastuuosuus.

KOROTA-tarjottimen korkeakoulutasoiset opinnot ovat opiskelijoille maksuttomia, mutta oppilaitos maksaa niistä kurssimaksun (alk. 100 €). Kurssille pääseminen ei ole automaattista: oppilaitoksesi päättää, sopiiko kurssi osaksi tutkintoasi. Keskustele verkko-opinnoista opinto-ohjaajasi kanssa! Jos joka tapauksessa haluat kurssille, voit myös maksaa sen itse. Kurssimaksu peritään sinulta itseltäsi myös, jos et ole perunut osallistumista ennen ilmoittautumisajan päättymistä etkä tule kurssille tai keskeytät kurssin muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi.

Muista opiskelumahdollisuuksista voit keskustella oman opinto-ohjaajasi kanssa.

Päivitetty 8.5.2022