Hyppää sivuvalikkoon

Taide

Henkilön kädet, jotka viimeistelevät keramiikkatyötä.

Kurssivalikoima ja ilmoittautuminen

Taiteen ainealueen kursseille voit ilmoittautua Opistopalvelut.fi/tampere-sivustolla, josta näet myös koko tarjonnan ja kurssikohtaiset tiedot.

Taideaineissa tavoitteena on taiteellisessa työskentelyssä käytettävien erilaisten ilmaisukeinojen, materiaalien, välineiden ja tekniikoiden tunteminen ja hallinta. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy valitsemansa taiteen alueella saamillaan tiedoilla ja taidoilla omaleimaiseen ja elämykselliseen työskentelyyn ja toteutukseen.

Taiteiden tuntemus

Taiteiden tuntemus käsittelee laajemmin yleissivistäviä aiheita eri taidealueilta. Opetus on teoriapainotteisempaa kuin muilla taidekursseilla. Lukuvuonna 2022–2023 voi opiskella ekspressiivista taideilmaisua, jossa tutkitaan eri taiteenlajien avulla ajatuksia, tuntemuksia ja vuorovaikutusta, sekä tutustua Frida Kahlon ja Diego Riveran elämään ja taiteeseen.

Teatteri- ja puheilmaisu

Teatteri- ja puheilmaisun kursseilla harjoitellaan esiintymistä ja tulkintaa sekä opetellaan teatterin perusteita erilaisin painotuksin, kuten esimerkiksi puheteatterin keinoin. Kursseilla saa esiintymiskokemusta, rohkeutta sekä oppii keinoja jännityksen vähentämiseen ja ryhmässä toimimiseen.

Teatteria tehdään ryhmässä, jolloin ryhmä itse pääsee vaikuttamaan sisältöön. Tunti muodostuu usein alkulämmittelystä, teatterileikeistä, improvisaatiosta, äänenkäyttöharjoituksista, näyttämöliikunnasta ja heittäytymisestä. Jokainen saa lähteä liikkeelle omista lähtökohdistaan.

Työväenopiston teatteriryhmät järjestävät kevätlukukaudella muutamia esityksiä.

Lue lisää teatteritaiteen perusopetuksesta lapsille ja nuorille

Musiikki

Laulu- ja musiikkiopetusta on tarjolla niin aloittelijoille kuin jo pidempään harrastaneille. Opetusta järjestetään sekä ryhmässä että yksilöopetuksena eritasoisille soittajille ja laulajille.

Soittokurssit ja esiintyvät lauluryhmät ovat pääsääntöisesti koko lukukauden kestäviä. Tarjontaan kuuluu myös matalan kynnyksen lauluryhmät, jotka eivät ole esiintymispainotteisia.

Yksilökurssilla opiskelijalla on kolmen vuoden opiskeluoikeus. Uusia opiskelijoita otetaan paikkojen vapautuessa.

Laulu ja äänenmuodostus

Laulun ja äänenmuodostuksen kursseilla tehdään äänenkäyttöön ja huoltoon liittyviä harjoituksia, käydään läpi laulajalle suunnattuja venytyksiä ja rentoutusharjoituksia sekä harjoitellaan laulu- ja ääntämistekniikkaa.

Laulamista opetellaan pääsääntöisesti ryhmässä. Ylöjärven yksinlaulukurssit ovat yksilöopetusta. Niissä opiskelija voi jatkaa opiskeluaan kolme vuotta ilmoittautumalla jatkavien ilmoittautumisaikana. Lukukausittain vapautuu uusille laulajille muutamia paikkoja.

Soittokurssit

Tampereen kursseilla on mahdollista opiskella kanteleen-, kitaran-, pianon- ja viulunsoittoa. Ylöjärvellä voi opiskella kitaran-, pianon-, rumpujen- tai saksofoninsoittoa. Lisäksi Ylöjärvellä ja Viljakkalassa opiskellaan yhteissoittoa. Soittokurssit sopivat niin aloittelijalle kuin kokeneemmallekin ikään katsomatta.

Ylöjärven yksilösoittokursseilla paikan saanut voi jatkaa opiskeluaan kolme vuotta ilmoittautumalla jatkavien ilmoittautumisaikana. Kolmen vuoden jälkeen paikka vapautuu haettavaksi uusille opiskelijoille. Tampereen yksinsoittokursseille ei oteta uusia opiskelijoita.

Soittokursseille tarvitaan oma soitin mukaan – poikkeuksena piano ja rummut.

Muskarit

Muskaritunti on yhteinen musiikkituokio lapselle ja hänen vanhemmalleen. Musiikkileikkikoulun tavoitteena on lapsen ja vanhemman vuorovaikutuksen tukeminen, rytmisoittimiin tutustuminen, rytmi- ja melodiatajun kehittäminen, suullisen laulu- ja leikkiperinteen siirtäminen, kielellisen ja liikunnallisen kehityksen tukeminen, kuuntelun harjaantuminen sekä ryhmässä toimimaan oppiminen.

Kuvataide

Kuvataidekurssit ovat matalan kynnyksen kursseja, joihin voi tulla kaiken tasoiset oppijat. Opettaja ottaa opetuksessa huomioon oppijoiden tasot ja usein sama kurssi soveltuu niin aloittelijalle kuin kokeneelle. Kurssikuvauksessa mainitaan tarkemmin, mikäli kurssi soveltuu tasoltaan ammattilaiselle.

Oppilaita ohjataan yksilöllisesti omien ideoiden pohjalta. Opetus on kuitenkin ryhmämuotoista, eikä saatavilla ole varsinaista yksilöopetusta.

Piirustus ja grafiikka

Piirtäminen on hyvä pohja kaikelle kuvataiteen tekemiselle. Piirustustarvikkeet maksavat noin 20–25 euroa ja grafiikkakurssien materiaalit noin 20–50 euroa. Hankintaan liittyviä asioita käsitellään kurssin ensimmäisellä kerralla. Jos kurssilla käytetään mallia, on kurssin hinta korkeampi.

Maalaus

Maalaustarvikkeet maksavat noin 30–70 euroa. Maalaustarvikkeiden hankintaan liittyvät asiat käsitellään ensimmäisellä kerralla. Jos kurssilla käytetään mallia, on kurssin hinta korkeampi.

Kuvanveisto ja keramiikka

Polttosavea voi ostaa opettajalta. Varaa ensimmäisellä kerralla mukaasi käteistä noin 30 euroa savea ja lasitteita varten. Tampereen keraamisen kuvanveiston ja keramiikan kurssimaksut sisältävät polton. Jos kurssilla käytetään mallia, on kurssin hinta korkeampi.

Ota jo ensimmäiselle kerralle mukaan luonnosteluvälineet, muovia (esimerkiksi muovikassi) ja puuvillarätti savimuovailun peittämiseksi työkertojen välillä.

Valokuvaus

Valokuvauskursseja on eritasoisille oppijoille aina aloittelijoista perusteet taitaviin. Kursseja on muun muassa erilaisin teemoin, kuten muotokuvaus, kameran tekniikka, luontokuvaus tai matkakuvaus. Valokuvauksen kursseille täytyy ottaa mukaan oma kamera.

Sarjakuva

Sarjakuvakursseilla piirretään sarjakuvia käsin. Opetus kattaa erilaiset piirrostekniikat ja tarinoiden rakentamisen perusteet. Sarjakuvien laajuudet voivat vaihdella stripeistä sarjakuvanovelleihin ja kokonaisiin albumeihin. Osallistujat käyttävät omia välineitään, mutta tarvittaessa niiden hankintaan annetaan ohjausta.

Sovellettu kuvataide

Sovellettu kuvataide on yhdistelmä kuvataidetta ja kädentaitoja. Sovellettuun kuvataiteeseen kuuluvat esimerkiksi ikonimaalaus, posliininmaalaus ja kollaasitekniikat.

Huom! Posliinimaalauksessa käytettävien aineiden takia kurssia ei suositella raskaana oleville. Polttomateriaalimaksuissa on erilaisia käytäntöjä, tarkista maksut kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä.

Kirjoittaminen ja kirjallisuus

Luovan kirjoittamisen kurssit ja lukupiirit johdattavat opiskelijat kirjallisuuden monipuoliseen maailmaan, jossa eri genret tulevat tutuiksi samalla, kun pääsee etsimään omaa ilmaisutyyliään. Kursseilla kirjoitetaan novelleja, spekulatiivista fiktiota, elokuvakäsikirjoituksia ja jopa pakohuonepelejä! Elämä tarinaksi -kursseilla valmistuvat teokset omista juurista ja muistoista. Järjestämme kirjoittajakursseja myös verkossa.

Lue lisää kolmivuotisesta kirjoittajakoulu Viita-akatemiasta

Lasten ja nuorten sanataiteen avoimet ryhmät

Lasten ja nuorten sanataiteen avoimiin ryhmiin kuuluvat lorupiirit eri-ikäisille vauvoille, sanataidekerhot lapsille sekä fantasiakirjoitusryhmät.

Lue lisää sanataiteen perusopetuksesta Tampereen seudun työväenopistossa

Riina Kaartamo
Kuvataide, teatteri, musiikki (ei muskarit) Koulutussuunnittelija
Puhelin:
050 390 4601
Puhelin:
050 390 4601

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected]. Huomioithan j-kirjaimen etunimen ja sukunimen välissä.

Kristiina Kestinen
Kirjoittaminen ja kirjallisuus Koulutussuunnittelija
Puhelin:
040 806 2369

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected].

Anne Kilponen
Muskarit Koulutussuunnittelija
Puhelin:
040 806 2361

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected].

Marianne Laakso
Valokuvaus Koulutussuunnittelija
Puhelin:
040 806 2362

Sähköpostiosoite on muotoa [email protected].

Tämän sivun löydät myös osoitteella tampere.fi/tyovaenopisto/taide

Päivitetty 16.8.2023