Hyppää sivuvalikkoon

Opiskelu

Lukukaudet ja lomat

Lukuvuosi 2023-2024

Kevätlukukausi 2024 08.01.2024-01.06.2024
Kevätlukukauden vapaapäivät 
26.02.2024-03.03.2024 Talviloma
28.03.2024-01.04.2024 Pääsiäisloma
01.05.2024 Vappu
09.05.2024 Helatorstai

 

Lukuvuosi 2024-2025

Syyslukukausi 2024 07.08.2024-20.12.2024
Syyslukukauden vapaapäivät 
14.10.2024-20.10.2024 Syysloma
06.12.2024 Itsenäisyyspäivä

Kevätlukukausi 2025 07.01.2025-31.05.2025
Kevätlukukauden vapaapäivät 
24.02.2025-02.03.2025 Talviloma
17.04.2025-21.04.2025 Pääsiäisloma
01.05.2025 Vappu
29.05.2025 Helatorstai


Koulujen työ- ja loma-ajat Tampereella

Oppituntien alkamisajat 2023-2024

Eskarit

8.30-12.30

Luokat 1 ma, ti ja pe

08.30 - 09.15 1. tunti
09.30 - 10.15 2. tunti
11.00 - 11.45 3. tunti
11.45 - 12.30 4. tunti
12.45 - 13.30 5. tunti
13.45 - 14.30 6. tunti

Luokat 2-6, ja luokat 1 ke ja to

1. tunti 08.15 - 09.00
2. tunti 09.05 - 09.50
3. tunti 10.00 - 11.00 
4. tunti 11.15 - 12.00
5. tunti 12.15 - 13.00
6. tunti 13.15 - 14.00
7. tunti 14.05 - 14.50

Luokat 7-9

1. tunti 08.15 - 09.00
2. tunti 09.15 - 10.00
3. tunti 10.15 - 11.00
4. tunti 11.15 - 12.00
5. tunti 12.35 - 13.20
6. tunti 13.30 - 14.15
7. tunti 14.20 - 15.05
8. tunti 15.15 - 16.00

Oppituntien alkamisajat 2024-2025

Eskarit

9-13

Luokat 1-9 

ilmoitetaan myöhemmin

Järjestyssäännöt

Nämä järjestyssäännöt koskevat Tampereen perusopetuksen kaikkia kouluja. 


1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

Järjestyssäännöillä edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Suomen lainsäädäntö ja nämä järjestyssäännöt velvoittavat kaikkia koulussa opiskelevia oppilaita kouluaikana ja ne koskevat kaikkia opetuksen järjestämispaikkoja. 

Kouluaikaan sisältyy lukujärjestyksen mukainen koulupäivä, kouluruokailu, välitunnit, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä koulun järjestämät retket ja muut tilaisuudet. Koulualueena pidetään koulurakennuksia ja piha-alueita sekä muita tiloja ja paikkoja, joissa opetusta annetaan. 


2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

Kaikilla oppilailla on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen asema, sivistykselliset perus- ja ihmisoikeudet sekä oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Oppilaan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden oppilaiden, kouluyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. Jokainen oppilas on velvollinen ilmoittamaan havaitsemastaan kiusaamisesta, häirinnästä ja väkivallasta aikuiselle. Jokaisella oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. 


3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

3.1 Hyvä käyttäytyminen 

 Jokainen oppilas ottaa toiset huomioon, käyttää asiallista kieltä ja noudattaa hyviä tapoja sekä antaa muille opiskelu- ja työskentelyrauhan. Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta. Oppilas ei saa julkaista toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Toisen tavaroihin koskeminen ilman asianomaisen henkilön lupaa on kielletty. Oppilaan tulee ilmoittaa aiheutuneesta vahingosta koulun henkilökunnalle. Aiheuttamansa vahingon oppilas on velvollinen korvaamaan vahingonkorvauslain mukaisesti.
 
3.2 Oppitunnit, välitunnit ja koulualue 

Oppilas viettää välitunnit välituntialueella ja noudattaa välituntivalvojan antamia ohjeita. Oppilaan tulee pyytää tarvittaessa apua välituntivalvojalta. Oppilaan tulee saapua oppitunneille täsmällisesti ja siirtyä välitunneille viivyttelemättä. Oppilas ei saa poistua koulualueelta koulupäivän aikana ilman opettajan lupaa.

3.3 Siisteys, ympäristö ja vastuu omaisuudesta 

Jokainen oppilas huolehtii omalta osaltaan ympäristöstä sekä koulun ja koulun pihan siisteydestä. Jokaisen oppilaan tulee pitää hyvää huolta koulun omaisuudesta ja oppimateriaaleista.

3.4 Turvallisuus 

Oppilaan tulee noudattaa koulun järjestys- ja välituntisääntöjä edistääkseen turvallisuutta koulussa. Turvallisuussyistä kulkuvälineet tulee jättää niille varatuille paikoille koulupäivän ajaksi.

3.5 Tietotekniset laitteet (tietokoneet, tabletit ja älypuhelimet) 

Oppilas ei saa käyttää tietoteknisiä laitteita luvatta tai pitää esillä oppituntien, muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ja ruokailun aikana. Oppilas pitää huolen siitä, etteivät ko. laitteet häiritse koulupäivän aikana.

3.6 Päihteet ja vaaralliset esineet 

Tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden, päihteiden tai muiden huumaavien aineiden hallussapito ja käyttö on kiellettyä. Teräaseita, tulentekovälineitä, laserosoittimia tai muita vaarallisia taikka toisen tai omaisuuden vahingoittamiseen suunniteltuja esineitä ei oppilas saa tuoda kouluun.

3.7 Kurinpito 

Sääntöjen noudattamatta jättämisestä voi seurata keskustelu oppilaan kanssa, tiedotus huoltajalle, määrääminen poistumaan luokasta tai muusta tilasta, jossa opetusta järjestetään, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus, opetukseen osallistumisen epääminen, kotitehtävien teettäminen työpäivän jälkeen, siivousvelvoite, kiellettyjen esineiden ja aineiden tarkastaminen sekä haltuunotto ja erottaminen koulusta määräajaksi.


4. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 

Nämä ovat Tampereen kaupungin perusopetuksen koulujen järjestyssäännöt, jotka ovat voimassa 1.8.2023 alkaen. Järjestyssäännöt ohjaavat käyttäytymisen arviointia. Ne ovat nähtävissä koulujen kotisivuilla sekä sisätiloissa. 
Järjestyssäännöt käsitellään oppilaiden kanssa lukuvuosittain ja niistä tiedotetaan huoltajia. Järjestyssäännöt tarkistetaan säännöllisesti.

 

Suositus koulumatkojen turvallisuuden varmistamiseksi

  • Käytä turvallisinta, ei välttämättä lyhintä reittiä koulumatkallasi.
  • Noudata liikennesääntöjä äläkä oikaise yksityisalueiden tai taloyhtiöiden pihojen poikki. Ylitä Satakunnankatu ja Sepänkatu liikennevaloristeyksestä.
  • 1-2 luokkalaisille polkupyörän käyttö koulumatkoilla ei ole suositeltavaa.
  • Autolla kulkeville suosittelemme pysäköimistä tai pysähtymistä vähän kauemmaksi koulusta, ja kävelemään loppumatkan koululle. Koulun pihassa ei ole parkkipaikkoja. Kaupunki suosittelee julkisen liikenteen käyttämistä koulumatkoilla. 
Päivitetty 24.4.2024