Tampereen kansainvälinen koulu

Tampereen kansainvälinen koulu (The Finnish International School of Tampere, FISTA) on vuosiluokkien 1–9 koulu. Syksystä 2021 alkaen koulussamme on myös englanninkielistä esiopetusta.

Oppilaita koulussa on 960 ja henkilökuntaa noin 100 (lukuvuosi 2022–2023). Koulu toimii vuosina 2014–2017 täysin remontoiduissa ajanmukaisissa tiloissa Tampereen keskustassa.

Noudatamme Tampereen kaupungin opetussuunnitelmaa, joka perustuu valtakunnallisiin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Koulun pääasiallinen opetuskieli on englanti.

Koulun tarjoama opetus on tarkoitettu Tampereen seudulla asuvien perheiden lapsille. Edellytyksenä kansainvälisen koulun oppilaaksi pääsylle on, että lapsen kielitaito on riittävä englannin kielellä opiskeluun. Oppilaiden kielitaito varmistetaan kielikokeella ennen koulun aloitusta.

Amurin kansakoulu aloitti toimintansa vuonna 1954. Ensimmäiset englanninkieliset luokat koulussa aloittivat vuonna 1990. Tampereen kansainväliseksi kouluksi koulu muuttui vuonna 2012.

Tämän sivun lyhytosoite on tampere.fi/fista