Hakeminen

Tampereen kansainvälisen koulun oppilaaksi valitaan lapsia, jotka asuvat Tampereen kaupunkiseudun kuntien (Tampere, Nokia, Kangasala, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä, Orivesi, Vesilahti) alueella ja joiden äidinkieli on englanti tai joilla muuten on riittävä englannin kielen taito.

FISTA avoin hakemus 1-9.lk

Huom! Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu Tampereen kaupungin yhteisellä lomakkeella. Katso Esiopetus-kohta alla.

Esiopetus

Englanninkieliseen esiopetukseen valitaan ensisijaisesti lapsia, joiden yhtenä kotikielenä on englanti, tai jotka ovat olleet englanninkielisessä varhaiskasvatuksessa. Soveltuvuuskoetta esiopetukseen ei ole.

Englanninkielisessä esiopetuksessa olevat oppilaat eivät automaattisesti siirry ensimmäiselle luokalle Tampereen kansainväliseen kouluun, vaan ensimmäiselle luokalle haku ja soveltuvuuskokeet järjestetään esiopetusvuoden keväällä. Ensimmäiselle luokalle FISTA:an voivat pyrkiä myös lapset, jotka eivät ole käyneet FISTA:n esiopetuksessa.

Englanninkieliseen esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu 9.-31.1.2023. Ilmoittatumisajan jälkeen Tampereelle muuttaneet perheet voivat hakea esiopetuspaikkaa ilmoittautumisajan jälkeenkin.

Kaksikieliseen esiopetukseen hakulomake

Lue lisää Tampereen kaupungin esiopetuksesta: Esiopetus

1. luokka

Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa halukkuuden pyrkiä Tampereen kansainvälisen koulun 1. luokalle sinä kalenterivuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta. Valituksi ensimmäiselle luokalle voi tulla myös samaisena kalenterivuonna vuotta nuorempi lapsi, jos huoltajalla on esittää suomalaisen psykologin tekemä koulukypsyystestin arvio ennen soveltuvuuskokeeseen osallistumista. Lasten kielitaito testataan oppilaaksihakuvuoden helmikuussa.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti, ja linkki ilmoittautumiseen tulee FISTA:n kotisivuille. Hakuaika on 2.-22.1.2023.

Lapsi voidaan ottaa testaukseen 1. luokalle helmikuun jälkeenkin, jos

 • lapsi on opiskellut englanniksi ulkomailla tai Suomessa vähintään kouluvuoden ajan tai
 • lapsi muuttaa Tampereen seudulle helmikuun jälkeen ja lapsen kotikieli on englanti.

Hakuajan jälkeen Tampereelle muuttaneet perheet voivat täyttää avoimen hakemuksen (löytyy sivun yläreunasta) ja ottaa yhteyttä koordinaattoriin kielikoepäivän sopimiseksi.

Yhteystiedot

1.lk soveltuvuuskoejärjestelyt

Hakijoille järjestetään soveltuvuuskoe viikon 5 aikana (7.-8.2.2023). Soveltuvuuskoeajasta tiedotetaan lapsen huoltajia mahdollisimman pian kouluun ilmoittautumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään viikolla 4. Koeaika ilmoitetaan sähköpostilla. Viikolla 6 järjestetään yksi varapäivä mahdollisten sairastapausten vuoksi (huoltajan todennettava lapsen sairaus lääkärintodistuksella).

Soveltuvuuskokeessa testataan lapsen toiminnallista englannin kielen taitoa haastattelun ja ryhmässä tapahtuvien erilaisten kuullunymmärtämistehtävien perusteella. Kaikkien osa-alueiden tehtävistä pitää saada pisteitä. Kokeessa ei testata lukemista tai kirjoittamista. Soveltuvuuskokeeseen menee n. tunti, ja siihen ei tarvitse harjoitella tai valmistautua mitenkään.

Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen kokonaispistemäärän perusteella. Soveltuvuuskokeen minimipääsyraja on 60% kokonaispisteistä. Oppilaan pitää saada pisteitä testin jokaisesta osiosta. Oppilaaksiottopäätöksestä tiedotetaan huoltajia mahdollisimman pian, viimeistään 24.2.2023. Tieto koetuloksesta ilmoitetaan huoltajille sähköpostilla.

Opetussuunnitelmallisiin painotuksiin voidaan hyväksyä ainoastaan soveltuvuuskokeen vahvistetun minimipisterajan ylittäneitä oppilaita. Niistä oppilaista, jotka eivät helmikuussa tule hyväksytyiksi, mutta jotka ovat saavuttaneet soveltuvuuskokeessa vahvistetun minimipisterajan, muodostetaan paremmuusjärjestyksessä varasijalista. Paikkojen vapautuessa oppilaita valitaan varasijalistan paremmuusjärjestyksessä elokuuhun koulun alkuun saakka.

Tampereen kansainvälisessä koulussa aloittavilla ensimmäisillä luokilla on oppilaspaikkoja vähintään 20 ja enintään 96. Ryhmien enimmäiskoko määritellään palvelusopimuksessa.

Ensimmäisen luokan soveltuvuuskokeeseen voi osallistua vain kerran.

7. luokka

Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa halukkuuden pyrkiä Tampereen kansainvälisen koulun 7. luokalle painotuskoulujen hakuaikana (7.12.2022-8.1.2023). Oppilaan kielitaito testataan hakuvuoden tammi-helmikuussa (25.1.2023). Lisäksi oppilas voi pyrkiä 7. luokalle helmikuun jälkeenkin, jos lapsi muuttaa Tampereen seudulle ja

 • hän on opiskellut englanniksi vähintään lukuvuoden ajan tai
 • lapsen kotikieli on englanti.

Hakuajan jälkeen Tampereelle muuttaneet perheet voivat täyttää avoimen hakemuksen (löytyy sivun yläreunasta) ja ottaa yhteyttä koordinaattoriin kielikoepäivän sopimiseksi.

Yhteystiedot

7.lk soveltuvuuskoejärjestelyt

Soveltuvuuskokeessa testataan oppilaan englannin kielen taitoa. Osa-alueina ovat mm. luetun ja kuullun ymmärtäminen, kirjoittaminen, kielioppi ja haastattelu.

Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen kokonaispistemäärän perusteella. Lisäksi kaikista kokeen osa-alueista pitää saada pisteitä. Opetussuunnitelmallisiin painotuksiin voidaan hyväksyä ainoastaan soveltuvuuskokeen vahvistetun minimipisterajan ylittäneitä oppilaita. Seitsemännen luokan soveltuvuuskokeeseen voi osallistua vain kerran.

Oppilaspaikkojen määrä Tampereen kansainvälisen koulun 7. luokilla tarkistetaan vuosittain. Kouluun voidaan ottaa uusia oppilaita toiminnallisen maksimikoon asettamissa rajoissa. Maksimikoko voi vaihdella sen mukaisesti, kuinka paljon koulussa on ensisijaisia oppilaita. Tampereen kansainvälisen koulun 6.-luokkalaiset voivat jatkaa halutessaan 7. luokalle, eikä heidän tarvitse osallistua soveltuvuuskokeeseen.

2-6 luokat ja 8-9 luokat

Muille kuin 1. ja 7. luokille Tampereen kansainväliseen kouluun voi pyrkiä, jos lapsi muuttaa Tampereen seudulle ja

 • hän on opiskellut englanniksi ulkomailla tai Suomessa vähintään lukuvuoden ajan tai
 • lapsen kotikieli on englanti

Oppilaaksioton yhteydessä varmistetaan, että oppilaan englannin kielen taitotaso on riittävä englanniksi opiskeluun lyhyellä haastattelulla ja kielikokeella. Täytä avoin hakemus (löytyy sivun yläreunasta) ja ota yhteyttä koordinaattoriin kielikoepäivän sopimiseksi.

Yhteystiedot

Lapsen syntymävuosi määrittelee lapsen luokkasijoituksen.

Syntymävuosi Luokka (lukuvuosi 2022-2023)
2016 Esiopetus
2015 1
2014 2
2013 3
2012 4
2011 5
2010 6
2009 7
2008 8
2007 9

Siirtymäluokka (Transition class)

Tampereen kansainvälisen koulun siirtymäluokalle (Transition class) oppilaaksi voidaan valita lapsi

 • joka asuu tilapäisesti Tampereen kaupunkiseudun kuntien alueella
 • joka ei ole Suomen kansalainen
 • joka ei ole syntynyt Suomessa
 • jonka englannin kielen taito ei ole riittävä Tampereen kansainvälisen koulun luokille
 • jolla ei ole edellytyksiä opiskella suomen kielellä

Kaikki edellä mainitut viisi ehtoa on täytyttävä, jotta lapsi voidaan hyväksyä oppilaaksi siirtymäluokalle. Luokan maksimioppilasmäärä on 10 lasta. Oppilaspaikan voi saada enintään kolmeksi lukuvuodeksi.

Opetuksessa keskitytään englannin kielen ja matematiikan opiskeluun. Joissakin oppiaineissa oppilas voidaan integroida ikäkautensa mukaiseen Tampereen kansainvälisen koulun luokkaan.

Siirtymäluokalta oppilaalla ei ole mahdollisuutta siirtyä Tampereen kansainvälisen koulun muille luokille.

Transition-luokkaa koskevissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä koordinaattoriin.

Yhteystiedot

Päivitetty 10.11.2022