Hyppää sivuvalikkoon

Hakeminen

Tampereen kansainvälisen koulun oppilaaksi voidaan valita lapsia, jotka asuvat Tampereen kaupunkiseudun kuntien (Tampere, Nokia, Kangasala, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä, Orivesi, Vesilahti) alueella ja joiden äidinkieli on englanti tai joilla muuten on riittävä englannin kielen taito. Etusijalla ovat oppilaat, joiden asuinkunta on Tampere.

Avoin hakemus

Luethan tämän sivun huolellisesti ennen hakemuksen täyttämistä .

Huom! Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu eri lomakkeella. Katso Esiopetus-kohta alla.

FISTA avoin hakemus 1-9.lk

Luokka-aste syntymävuoden mukaan

Suomalaisessa koulujärjestelmässä lapsen syntymävuosi määrittelee lapsen luokkasijoituksen.

Luokka-aste lapsen syntymävuoden mukaan
Luokka-aste Lapsen syntymävuosi (lukuvuosi 2023-2024) Lapsen syntymävuosi (lukuvuosi 2024-2025)
Esiopetus 2017 2018
1 2016 2017
2 2015 2016
3 2014 2015
4 2013 2014
5 2012 2013
6 2011 2012
7 2010 2011
8 2009 2010
9 2008 2009

Esiopetus

Englanninkieliseen esiopetukseen valitaan ensisijaisesti lapsia, joiden yhtenä kotikielenä on englanti, tai jotka ovat olleet englanninkielisessä varhaiskasvatuksessa. Soveltuvuuskoetta esiopetukseen ei ole.

Tampereen kansainvälisen koulun esiopetukseen voivat hakea lapset, jotka asuvat Tampereen kaupunkiseudun kuntien (Tampere, Nokia, Kangasala, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä, Orivesi, Vesilahti) alueella. Etusijalla ovat oppilaat, joiden asuinkunta on Tampere.

Englanninkielisessä esiopetuksessa olevat oppilaat eivät automaattisesti siirry ensimmäiselle luokalle Tampereen kansainväliseen kouluun, vaan ensimmäiselle luokalle haku ja soveltuvuuskokeet järjestetään esiopetusvuoden keväällä. Ensimmäiselle luokalle FISTA:an voivat pyrkiä myös lapset, jotka eivät ole käyneet FISTA:n esiopetuksessa.

Esiopetusta on neljä tuntia päivässä (lukuvuonna 2023-2024 klo 8.30-12.30). Tämän lisäksi lapsi voi osallistua maksulliseen täydentävään toimintaan aamuisin ja/tai iltapäivisin. Lue lisää kaksikielistä esiopetusta täydentävästä toiminnasta

Lukuvuosi 2024-2025 (vuonna 2018 syntyneet lapset): Kaksikielisen esiopetuksen hakulomake 
Hakuaika 23.1.-11.2.2024. Ilmoittautumisajan jälkeen Tampereelle muuttaneet perheet voivat hakea esiopetuspaikkaa ilmoittautumisajan jälkeenkin.

1. luokka

Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa halukkuuden pyrkiä Tampereen kansainvälisen koulun 1. luokalle sinä kalenterivuonna, jonka kuluessa lapsi täyttää seitsemän vuotta. Valituksi ensimmäiselle luokalle voi tulla myös samaisena kalenterivuonna vuotta nuorempi lapsi, jos huoltajalla on esittää suomalaisen psykologin tekemä koulukypsyystestin arvio ennen soveltuvuuskokeeseen osallistumista. Lasten kielitaito testataan oppilaaksihakuvuoden helmikuussa.

Hakuaika on 2.-22.1.2024.

Lapsi voidaan ottaa testaukseen 1. luokalle hakuajan jälkeenkin, jos lapsi muuttaa Tampereen seudulle ja

 • hän on opiskellut englanniksi ulkomailla tai Suomessa vähintään lukuvuoden ajan tai
 • lapsen kotikieli on englanti.

Hakuajan jälkeen Tampereelle muuttaneet perheet voivat täyttää avoimen hakemuksen (löytyy sivun yläreunasta) ja ottaa yhteyttä koordinaattoriin kielikoepäivän sopimiseksi.

Yhteystiedot

1.lk soveltuvuuskoejärjestelyt

Hakijoille järjestetään soveltuvuuskoe viikon 6 aikana (6.-7.2.2024). Soveltuvuuskoeajasta tiedotetaan lapsen huoltajia mahdollisimman pian kouluun ilmoittautumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään viikolla 5. Koeaika ilmoitetaan sähköpostilla. Viikolla 7 järjestetään yksi varapäivä mahdollisten sairastapausten vuoksi (huoltajan todennettava lapsen sairaus lääkärintodistuksella).

Soveltuvuuskokeessa testataan lapsen toiminnallista englannin kielen taitoa haastattelun ja ryhmässä tapahtuvien erilaisten kuullunymmärtämistehtävien perusteella. Kaikkien osa-alueiden tehtävistä pitää saada pisteitä. Kokeessa ei testata lukemista tai kirjoittamista. Soveltuvuuskokeeseen menee n. tunti, ja siihen ei tarvitse harjoitella tai valmistautua mitenkään.

Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen kokonaispistemäärän perusteella. Soveltuvuuskokeen minimipääsyraja on 60% kokonaispisteistä. Oppilaan pitää saada pisteitä testin jokaisesta osiosta. Oppilaaksiottopäätöksestä tiedotetaan huoltajia mahdollisimman pian, viimeistään 23.2.2024. Tieto koetuloksesta ilmoitetaan huoltajille sähköpostilla.

Opetussuunnitelmallisiin painotuksiin voidaan hyväksyä ainoastaan soveltuvuuskokeen vahvistetun minimipisterajan ylittäneitä oppilaita. Niistä oppilaista, jotka eivät helmikuussa tule hyväksytyiksi, mutta jotka ovat saavuttaneet soveltuvuuskokeessa vahvistetun minimipisterajan, muodostetaan paremmuusjärjestyksessä varasijalista. Paikkojen vapautuessa oppilaita valitaan varasijalistan paremmuusjärjestyksessä elokuuhun koulun alkuun saakka.

Tampereen kansainvälisessä koulussa aloittavilla ensimmäisillä luokilla on oppilaspaikkoja vähintään 20 ja enintään 96. Ryhmien enimmäiskoko määritellään palvelusopimuksessa.

Ensimmäisen luokan soveltuvuuskokeeseen voi osallistua vain kerran.

7. luokka

Huoltaja voi ilmoittaa lapsensa halukkuuden pyrkiä Tampereen kansainvälisen koulun 7. luokalle painotuskoulujen hakuaikana (7.12.2023-8.1.2024). Oppilaan kielitaito testataan hakuvuoden tammi-helmikuussa (24.1.2024). 

Lisäksi oppilas voi pyrkiä 7. luokalle hakuajan jälkeenkin, jos lapsi muuttaa Tampereen seudulle ja

 • hän on opiskellut englanniksi vähintään lukuvuoden ajan tai
 • lapsen kotikieli on englanti.

Hakuajan jälkeen Tampereelle muuttaneet perheet voivat täyttää avoimen hakemuksen (löytyy sivun yläreunasta) ja ottaa yhteyttä koordinaattoriin kielikoepäivän sopimiseksi.

Yhteystiedot

7.lk soveltuvuuskoejärjestelyt

Soveltuvuuskokeessa testataan oppilaan englannin kielen taitoa. Osa-alueina ovat mm. luetun ja kuullun ymmärtäminen, kirjoittaminen, kielioppi ja haastattelu.

Oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen kokonaispistemäärän perusteella. Lisäksi kaikista kokeen osa-alueista pitää saada pisteitä. Opetussuunnitelmallisiin painotuksiin voidaan hyväksyä ainoastaan soveltuvuuskokeen vahvistetun minimipisterajan ylittäneitä oppilaita. Seitsemännen luokan soveltuvuuskokeeseen voi osallistua vain kerran.

Oppilaspaikkojen määrä Tampereen kansainvälisen koulun 7. luokilla tarkistetaan vuosittain. Kouluun voidaan ottaa uusia oppilaita toiminnallisen maksimikoon asettamissa rajoissa. Maksimikoko voi vaihdella sen mukaisesti, kuinka paljon koulussa on ensisijaisia oppilaita. Tampereen kansainvälisen koulun 6.-luokkalaiset voivat jatkaa halutessaan 7. luokalle, eikä heidän tarvitse osallistua soveltuvuuskokeeseen.

2-6 luokat ja 8-9 luokat

Muille kuin 1. ja 7. luokille Tampereen kansainväliseen kouluun voi pyrkiä, jos lapsi muuttaa Tampereen seudulle ja

 • hän on opiskellut englanniksi ulkomailla tai Suomessa vähintään lukuvuoden ajan tai
 • lapsen kotikieli on englanti

Kaikki hakijat kutsutaan kielikokeeseen, jossa varmistetaan että oppilaan englannin kielen taitotaso on riittävä englanniksi opiskeluun haastattelulla ja kielikokeella. Täytä avoin hakemus (löytyy sivun yläreunasta) ja ota yhteyttä koordinaattoriin kielikoepäivän sopimiseksi.

Yhteystiedot

Lapsen syntymävuosi määrittelee lapsen luokkasijoituksen (katso taulukko sivun alussa).

Siirtymäluokka (Transition class)

Tampereen kansainvälisen koulun siirtymäluokalle (Transition class) oppilaaksi voidaan valita lapsi

 • joka asuu tilapäisesti Tampereen kaupunkiseudun kuntien alueella
 • joka ei ole Suomen kansalainen
 • joka ei ole syntynyt Suomessa
 • jonka englannin kielen taito ei ole riittävä Tampereen kansainvälisen koulun luokille
 • jolla ei ole edellytyksiä opiskella suomen kielellä

Kaikki edellä mainitut viisi ehtoa on täytyttävä, jotta lapsi voidaan hyväksyä oppilaaksi siirtymäluokalle. Transition-luokka on tarkoitettu 1-9.lk oppilaille, ei esioppilaille. Luokan maksimioppilasmäärä on 10 lasta. Oppilaspaikan voi saada enintään kolmeksi lukuvuodeksi.

Opetuksessa keskitytään englannin kielen ja matematiikan opiskeluun. Joissakin oppiaineissa oppilas voidaan integroida ikäkautensa mukaiseen Tampereen kansainvälisen koulun luokkaan.

Siirtymäluokalta oppilaalla ei ole mahdollisuutta siirtyä Tampereen kansainvälisen koulun muille luokille.

Transition-luokkaa koskevissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä koordinaattoriin.

Yhteystiedot

Päivitetty 7.5.2024