Hyppää sivuvalikkoon

Tukea oppilaalle

Pedagoginen tuki

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahventuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tukea voidaan antaa myös yksittäisen oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

Oppilaan oikeus riittävään kasvun ja oppimisen tukeen varmistetaan oppilaanohjauksen, oppilashuollon palvelujen, tulkitsemis- ja avustajapalvelujen sekä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen avulla. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on oppilaan kasvun ja oppimisen kannalta ensisijaisen arvokasta ja tärkeää.

Lisätietoja: Oppimisen tukeminen 

Laaja-alainen erityisopetus

Laaja-alainen erityisopetus pyrkii auttamaan oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia jollakin osa-alueella tai/ja jossakin oppiaineessa. Oppilaat voivat saada tukea esim. lukemisen ja kirjoittamisen opiskeluun, matematiikkaan tai muuhun aiheeseen. Osa-aikainen erityisopetus voi tapahtua samanaikais-, pienryhmä- tai yksilöopetuksena.

Tampereen kansainvälisessä koulussa on lukuvuonna 2023-2024 kahdeksan erityisopettajaa: Kristiina Launiala, Satu Laitila, Tilda Kouhia, Lauri Leinonen, Mari Kaatrasalo-Miranda, Ulrika Piilola, Sanna Vilkman ja Marja Rantanen. Heihin voi ottaa yhteyttä Wilman kautta.

Oppilashuolto

Oppilashuolto on koulun arjessa ja koulupäivän aikana tapahtuvaa välittämistä, tukea ja huolenpitoa. Se on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville ja sitä toteutetaan yhteistyössä vanhempien kanssa. Myös kouluterveydenhuolto sekä koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut ovat kaikkien koulun oppilaiden ja heidän huoltajiensa samoin kuin työntekijöiden käytettävissä oppilaan koulunkäynnin tukemisessa.

Lisätietoa oppilashuollosta: Perusopetuksen oppilashuolto

Koulupsykologin palvelut järjestää Pirkanmaan hyvinvointialue. Voit lukea aiheesta lisää Pirhan sivuilta: 
Perusopetuksen koulupsykologi

FISTA:n koulupsykologit ovat Laura Oksanen ja Salla Kaivola, yhteydenotot myös Wilma-järjestelmän kautta.

Koulupsykologi, luokat 3-9
Laura Oksanen
Puhelin 050 307 8348
Sähköposti [email protected]

Koulupsykologi, luokat 0-2
Salla Kaivola
Puhelin 041 730 6129
Sähköposti [email protected]
 

Koulukuraattorin palvelut järjestää Pirkanmaan hyvinvointialue. Voit lukea aiheesta lisää Pirhan sivuilta: 
Perusopetuksen koulukuraattori

FISTA:n koulukuraattorit ovat Kirsi Vanhanen ja Elli Armila, yhteydenotot myös Wilma-järjestelmän kautta.

Koulukuraattori, luokat 7-9
Kirsi Vanhanen
Puhelin 040 801 6814
Sähköposti [email protected]

Koulukuraattori, luokat 0-6
Elli Armila
Puhelin 040 187 7571
Sähköposti [email protected]

Kouluvalmentaja

Kouluvalmentaja toimii 6.-9.-luokkalaisten arjen tukijana, esim. päivärutiineissa, opiskelussa, harrastusten aloittamisessa ja kavereiden löytämisessä. Kouluvalmentaja vahvistaa oppilaiden sitoutumista koulunkäyntiin ja osallistuu koulun yhteisöllisyyden kehittämiseen. Kouluvalmentajiin voi ottaa yhteyttä myös Wilman kautta tai sosiaalisessa mediassa.

Eetu Vitikainen
Kouluvalmentaja
Puhelin:
0417305659
Minna Kraappa-Rekola
Kouluvalmentaja
Puhelin:
040 652 8518

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon palvelut järjestää Pirkanmaan hyvinvointialue. Voit lukea aiheesta lisää Pirhan sivuilta: Kouluterveydenhuolto

FISTA:n kouluterveydenhoitajina toimivat Lila Oja (luokat 6-9) ja Reetta Nieminen (luokat 1-5). Yhteydenotot myös Wilma-järjestelmän kautta.

Kouluterveydenhoitaja, luokat 6-9
Lila Oja
Puhelin 040 806 3177

Kouluterveydenhoitaja, luokat 1-5
Reetta Nieminen
Puhelin 040 665 6019

Päivitetty 17.1.2024