Hyppää sivuvalikkoon

Opintolinjat ja valinnaisaineet

Opetus luokilla 1-6

Luokilla 1-6 opetuksen pääkieli on englanti, paitsi äidinkieli / suomea toisena kielenä ja yhteiskuntaoppia (vuosiluokilla 4-5), jotka opetetaan suomeksi.

Opetuksessa tuetaan suomen kielen monilukutaidon kehitystä käsittelemällä ympäristötiedon ja historian (vuosiluokat 5-6) tietotekstejä ja/tai sanastoa tarpeen mukaan myös suomen kielen oppitunneilla.

Linjavalintaa ei tässä vaiheessa tehdä.

Linjavaihtoehdot luokilla 7-9

Linjavalinta yläkoulua (luokat 7-9) varten tehdään 6. luokan keväällä, oppilaan englannin ja suomen kielen taito ja kehittymistarve sekä jatko-opintosuunnitelmat huomioon ottaen.

Kansainvälinen linja (International line)

  • Opetuskieli on englanti paitsi äidinkieli/suomi toisena kielenä ja yhteiskuntaoppi (9.lk)
  • Taito-ja taideaineet opetetaan pääosin englanniksi
  • Valinnaisaineiden opetuskieli riippuu kurssista
  • Uskonnonopetus on englanniksi 7-8.lk ja suomeksi 9.lk


Kaksikielinen linja (Bilingual line)

  • Englanniksi opetetaan englanti, elämänkatsomustieto, terveystieto ja vieraat kielet
  • Historiassa, biologiassa ja maantiedossa Suomeen liittyvät aiheet opetetaan suomeksi, muutoin opetuskielenä on englanti
  • Suomeksi opetetaan matematiikka, fysiikka, kemia, opinto-ohjaus, uskonto ja yhteiskuntaoppi (9.lk)
  • Taito-ja taideaineet opetetaan pääosin englanniksi
  • Valinnaisaineiden opetuskieli riippuu kurssista

Valinnaisaineet

Toisin kuin muissa Tampereen kouluissa, FISTA:ssa ei luokilla 4-7 ole valinnaisaineita, koska valinnaistunnit käytetään englannin opiskeluun.

Luokille 8-9 oppilaat valitsevat yhden pitkän taito- ja taideaineen, sekä lisäksi lyhyitä vuosittain vaihtuvia kursseja.

Lisätietoja valinnaisista kieliopinnoista löytyy Kielitarjonta-sivulta .

Päivitetty 17.1.2024