Hyppää sivuvalikkoon

Kielten opiskelu

Tampereen kansainvälisessä koulussa pääasiallinen opiskelukieli on englanti.

Englannin kielen lisäksi kaikki oppilaat opiskelevat myös suomen kieltä sekä kuudennelta luokalta eteenpäin ruotsin kieltä. Lisäksi oppilaat voivat osallistua valinnaisten kielten opetukseen omien kielivalintojensa mukaisesti. Tampereen kaupunki järjestää myös oppilaiden omien äidinkielien opetusta.

Englannin kielen opinnot

Kaikkien kansainvälisen koulun oppilaiden pääasiallinen opiskelukieli on englanti, eli oppiaineiden opinnot suoritetaan englanniksi. Lisäksi oppilaat opiskelevat englannin kieltä A1-oppimäärän mukaisesti ensimmäiseltä luokalta lähtien.

Yläkoulussa opinnot voi suorittaa joko kokonaan englanniksi (international line) tai englannin lisäksi yksittäisissä oppiaineissa suomeksi (bilingual line). Lue lisää Tampereen kansainvälisen koulun linjavalinnoista: Painotukset ja valinnat

Suomen kielen opinnot

Kaikki oppilaat opiskelevat kansainvälisessä koulussa suomen kieltä. Suomen kielen opetusta järjestetään oppilaan suomen kielen taitotason mukaisissa tasoryhmissä, jotka vaihtuvat oppimisen edistymisen mukaan lukuvuosittain. Suomea opiskellaan ensimmäiseltä luokalta yhdeksännelle luokalle.

Äidinkieleltään suomenkieliset oppilaat osallistuvat pääosin suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tunneille. Oppilaat, joiden äidinkieli ei ole suomi, osallistuvat suomi toisena kielenä (S2) -oppimäärän tunneille. S2-tunneille voivat lisäksi osallistua myös ne äidinkieleltään suomenkieliset oppilaat, jotka ovat vaikkapa asuneet pitkään ulkomailla.

Ruotsin kielen opinnot

Muiden Suomen peruskoulujen tapaan kaikki kansainvälisen koulun oppilaat aloittavat ruotsin kielen opinnot kuudennella luokalla. Ruotsia opiskellaan kuudennelta luokalta yhdeksännelle luokalle.

Valinnaiset kieliopinnot

Oppilaat voivat osallistua muiden vieraiden kielten opetukseen omien kielivalintojensa mukaisesti. Kansainvälisessä koulussa on mahdollista valita kolmannelta luokalta alkaen ns. A2-kieleksi joko espanja, ranska tai saksa, joita opiskellaan kaksi tuntia viikossa yhdeksännelle luokalle asti. Toteutunut kielivalikoima voi vaihdella vuosittain.

Oman äidinkielen opinnot

Tampereen kaupunki järjestää edellä mainittujen kielten lisäksi myös vapaaehtoista oppilaan oman äidinkielien opetusta.

Oppilaan oman äidinkielen opetus

Päivitetty 17.1.2024