Kansainvälinen toiminta

Sammon keskuslukiossa on monipuolista kansainvälistä toimintaa ja useita erilaisia opiskelijavaihtomahdollisuuksia niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. Lukiolla on ystävyyskouluja eri maissa, kuten Ranskassa, Saksassa ja Virossa. Sammon keskuslukio on mukana myös erilaisissa kansainvälisissä projekteissa, esimerkiksi Euroopan nuorisoparlamentin toiminnassa. Kansainvälisyysprojektit on esiteltyinä täällä .

Goethe-Institutin partnerikouluna (PaSch) toimiminen tuo Samkeen kansainvälisyyttä erilaisten tapahtumien muodossa.

Maailmanlaajuinen ystävyyskouluprojekti

 • "Koulut: tulevaisuuden tekijät“ on vuonna 2008 aloitettu yhteistyöohjelma. Mukana ovat seuraavat tahot: Goethe-Institut, die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) ja der Pädagogische Austauschdienst (PAD), ja hankkeen suojelijana toimii Saksan ulkoministeri Frank-Walter Steinmeier.
   
 • Goethe-Institut on valinnut eri puolilta maailmaa yhteistyökouluja, joiden toimintaa tuetaan hankkeen puitteissa monipuolisesti.
   
 • Saksan kielen opiskelijoita pyritään tukemaan ja motivoimaan saksan opiskelussa monin eri tavoin ja myös opettajille järjestetään täydennyskoulutusta.
   
 • Kouluissa järjestetään erilaisia nuorille suunnattuja projekteja ja opettajille toimitetaan ajanmukaista opetusmateriaalia.
   
 • Opiskelijoilla on mahdollisuus saada stipendi Goethe-Institutin Saksassa järjestämälle kielikurssille (JUKU).
   
 • Lisäksi tuetaan ystävyyskoulujen opettajien ja opiskelijoiden verkostoitumista sekä opiskelijavaihtoa myös saksalaisten koulujen kanssa.
   
 • PASCH vernetzt seit 2008 weltweit mehr als 1.800 Schulen, an denen Deutsch einen besonders hohen Stellenwert hat. PASCH ist eine Initiative des Auswärtigen Amtes in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), dem Goethe-Institut (GI), dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und dem Pädagogischen Austauschdienst (PAD) der Kultusministerkonferenz.
   
 • Goethe-Institut hat weltweit Partnerschulen ausgesucht, deren schulische Arbeit vielseitig und intensiv unterstützt wird
   
 • Deutschlerner beteiligen sich an Kulturprojekten und Wettbewerben und stärken damit ihre Fähigkeit, Deutsch anzuwenden; Deutschlehrer nehmen an Fortbildungen teil
   
 • Schulen erhalten Lehrmaterial und technische Geräte
   
 • Schüler nehmen an Jugendkursen in Deutschland teil (JUKU)
   
 • Schüler und Lehrer können sich über www.pasch-net.de vernetzen und ihre Sprach- und Fachkenntnisse verbessern
   
 • Schulen werden beim Aufbau von Partnerschaften und Schüleraustausch mit Schulen in Deutschland unterstützt
Päivitetty 20.5.2022