Hyppää sivuvalikkoon

TUVA Tutkintoon valmistava koulutus

Hatanpään lukio TUVA

TUVA Tutkintoon valmistava koulutus

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu oppivelvollisuusikäisille sekä muille vailla toisen asteen tutkintoa oleville oppijoille, jotka tarvitsevat valmentavaa koulutusta. Perusopetuksen lisäopetuksen, lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen yhdistävän nivelvaiheen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet opiskella tutkintotavoitteisessa koulutuksessa.

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on

 • antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua lukiokoulutukseen tai ammatilliseen tutkintokoulutukseen,
 • selkeyttää opiskelijan suunnitelmia jatko-opintojen ja työelämään liittyvien toiveiden ja tavoitteiden suhteen sekä
 • vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto.

Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijan jatko-opintojen ja uran valintaa. Koulutuksen aikana opiskelijan tavoitteena on tunnistaa omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa ja rakentaa erilaisia vaihtoehtoja sekä toisen asteen opintoihin että työelämään.

Hatanpään lukion TUVA-koulutus

Hatanpään lukiossa Tutkintoon valmistavan koulutuksen (TUVA) tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden valmiuksia hakeutua lukioon. Opinnoissa painotetaan suomen kielen taitojen ja lukio-opinnoissa tarvittavien opiskelutekniikoiden ja -taitojen vahvistamista perustaitojen ohella.

Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskellaan opiskelu- ja urasuunnittelutaitojen lisäksi mm.  työelämätaitoja ja seuraavia lukion oppiaineita:

 • äidinkieli ja kirjallisuus (S2)
 • muut kielet
 • matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot
 • yhteiskuntatietous ja kulttuurin tuntemus
 • opinto-ohjaus
 • valinnaiset opinnot

Valinnaisina opintoina tarjotaan perusopetuksen korottavia kursseja sekä lukiokursseja opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. TUVA-koulutus ei suoraan oikeuta lukiopaikkaan, vaan opiskelijat hakevat lukioon normaalisti seuraavan kevään yhteishaussa. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa myöhemmin hyväksi luettavia lukio-opintoja. 

Koulutus kestää yhden lukuvuoden, ja se järjestetään Hatanpään lukiossa. Hatanpään lukion TUVA-koulutus järjestetään yhteistyössä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa.

Hatanpään lukion TUVA-ryhmään opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö,

 • joka on maahanmuuttaja tai vieraskielinen
 • joka on suorittanut perusopetuksen tai vastaavan oppimäärän Suomessa tai ulkomailla tai jolla on sitä vastaavat tiedot ja taidot
 • jonka suomen kielen taito vaatii vahvistamista, jotta lukio-opintojen suorittaminen on mahdollista
 • jonka ensisijainen hakutoive valmistavan koulutuksen jälkeen on lukio
 • joka ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa tai ylioppilastutkintoa Suomessa tai vastaavaa tutkintoa muussa maassa

Syksyllä 2024 alkavaan TUVA-koulutukseen Hatanpään lukiolla haetaan Tredun haun kautta

https://opintopolku.fi/konfo/fi/toteutus/1.2.246.562.17.00000000000000011169

Tee Tredun TUVA-haussa seuraavat valinnat:

 1. Vastaa kysymykseen "Mitä opintoja olet alustavasti kiinnostunut suorittamaan TUVA-koulutuksen aikana?" -> Lukio-opintoja & vahvistaa suomen kielen taitoa.
 2. Voit kertoa vapaassa hakemustekstissä, että olet kiinnostunut erityisesti Hatanpään lukion TUVA-ryhmässä opiskelemisesta.

Edellä kuvatut valinnat ohjautuvat hakijoiksi Hatanpään lukion TUVA-ryhmään. Hakijoille järjestetään haastattelu viimeistään kunkin vuoden elokuun alussa.

Lisätietoja antavat TUVA-koulutuksen koordinaattori ja ryhmänohjaaja, katso ajantasaiset yhteystiedot täältä. 

Päivitetty 20.2.2024