Hatanpään lukio TUVA

TUVA Tutkintoon valmistava koulutus

Tutkintoon valmistavan koulutuksen (TUVA) tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden valmiuksia hakeutua lukioon. Opinnoissa painotetaan suomen kielen taitojen ja lukio-opinnoissa tarvittavien opiskelutekniikoiden ja -taitojen vahvistamista.

Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa opiskellaan seuraavia lukion oppiaineita:

 • äidinkieli ja kirjallisuus (S2)
 • muut kielet
 • matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot
 • yhteiskuntatietous ja kulttuurin tuntemus
 • opinto-ohjaus
 • valinnaiset opinnot

Valinnaisina opintoina tarjotaan perusopetuksen korottavia kursseja sekä lukiokursseja opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. TUVA-koulutus ei suoraan oikeuta lukiopaikkaan, vaan opiskelijat hakevat lukioon normaalisti seuraavan kevään yhteishaussa. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa myöhemmin hyväksi luettavia lukio-opintoja. Koulutus kestää yhden lukuvuoden ja se järjestetään Hatanpään lukiossa.

Opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö,

 • joka on maahanmuuttaja tai vieraskielinen
 • joka on suorittanut perusopetuksen tai vastaavan oppimäärän Suomessa tai ulkomailla tai jolla on sitä vastaavat tiedot ja taidot
 • jonka suomen kielen taito vaatii vahvistamista, jotta lukio-opintojen suorittaminen on mahdollista
 • jonka ensisijainen hakutoive valmistavan koulutuksen jälkeen on lukio
 • joka ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa tai ylioppilastutkintoa Suomessa tai vastaavaa tutkintoa muussa maassa

LUVA-koulutus on muuttunut TUVA-koulutukseksi

Elokuussa 2022 voimaan tuleva uusi TUVA-koulutuksen opetussuunnitelma muuttaa opetuksen järjestämistä. Lukioon valmistava koulutus (LUVA) on jatkossa osa laajempaa TUVA- eli Tutkintoon valmistavaa koulutusta. Maahanmuuttajien lukioon valmistava koulutus Hatanpään lukiolla säilyy opiskelijan kannalta sisällöllisesti lähes ennallaan, mutta se järjestetään TUVA-koulutuksena.

Syksyllä 2022 alkavaan TUVA-koulutukseen Hatanpään lukiolla haetaan Tredun haun kautta

TUVA-koulutuksen järjestämislupa on ammatillisen koulutuksen järjestäjä Tredulla. Koulutukseen haetaan osana yhteishakua kerran vuodessa osoitteessa https://opintopolku.fi. Hatanpään lukion järjestämään lukioon valmistavaan TUVA-ryhmään haetaan Opintopolussa Tredun TUVA-koulutusten kautta.

Tredun TUVA-koulutusten yhtenä toimipistekuvauksena mainitaan ryhmämme: Hatanpään lukio (Tampereen lukiokoulutus Haapakuja 5). "Koulutus vahvistaa suomen kielen taitoja ja on suunnattu monikielisille opiskelijoille. Koulutus sisältää lukioon valmentavaa opetusta ja ohjausta sekä lukio-opintoja."

Tee Tredun TUVA-haussa seuraavat valinnat: 1) Vastaa kysymykseen "Onko tavoitteenasi vahvistaa suomen kielen taitoa?" -> Kyllä. 2) Vastaa kysymykseen "Mitä opintoja olet alustavasti kiinnostunut suorittamaan TUVA-koulutuksen aikana?" -> Haluan opiskella lukio-opintoja S2-painotuksella.

Edellä kuvatut valinnat ohjautuvat hakijoiksi Hatanpään lukion TUVA-ryhmään. Hakijoille järjestetään haastattelu viimeistään kunkin vuoden elokuun alussa.

LUVA:n opetussuunnitelma OPS2016

Lisätietoja antaa LUVA-toiminnan koordinaattori lehtori Tuija Leppäharju, puhelin 044 4309361, sähköposti [email protected] (sähköpostissa ä = a)

Päivitetty 4.5.2022