Hatanpään lukio musiikki 1

Musiikin ja musiikkiteatterin erityinen koulutustehtävä

Meillä jokainen on tähti

Haluatko esiintyä konserteissa, musikaaleissa ja muissa musiikkitapahtumissa lukiossa ja lukion ulkopuolella? Kuulutko muusikoiden iloiseen joukkoon? Haluatko oppia paremmaksi soittajaksi, laulajaksi tai esiintyjäksi? Oletko kiinnostunut valoista, äänistä ja muusta musiikkiteknologiasta?

Haluatko oppia musiikin teoriaa ja historiaa? Haluatko suorittaa musiikin tai teatterin lukiodiplomin? Kiinnostavatko alan harjoittelu- tai työtarjoukset?

Haluatko keskittyä ilmaisuaineisiin? Kiinnostaako sinua luova kirjoittaminen, improvisointi, elokuvatyö tai liike-ilmaisu? Entä projektien suunnittelu, markkinointi ja tuottaminen? Nautitko ilmaisun ilosta, haluatko saada lisää esiintymisvarmuutta ja vahvistaa itsetuntemustasi?

Hatanpään lukion Musiikin (musiikki ja musiikkiteatteri) erityinen koulutustehtävä on Sinulle juuri oikea paikka. Erityiseen koulutustehtävään voivat hakea esimerkiksi peruskoulun musiikkiluokalla opiskelevat, musiikkiopistossa opiskelevat tai muuten musiikkia tai ilmaisua aktiivisesti harrastavat nuoret. Olet voinut hankkia musiikillista tai ilmaisullista osaamista myös yläkoulun musiikin tai ilmaisutaidon valinnaistunneilla.

Musiikin ja musiikkiteatterin opiskelijoilla on käytössään useita eri opetus- ja harjoitustiloja. Musiikkiluokka, studio ja Mediateekki ovat erittäin hyvin varusteltuja. Lisäksi lukiossamme on treenikämppä sekä pianohuone, joissa opiskelijat voivat harjoitella myös koulupäivän jälkeen. Studiossa voi tehdä omia äänityksiä ja tallenteita.

Musiikin ja musiikkiteatterin opiskelijat esiintyvät useissa eri tapahtumissa ja konserteissa lukioaikana. Opiskelija pääsee esiintymään jopa parissakymmenessä erilaisessa tilaisuudessa tai projektissa bändikonserteista musikaaleihin, teemakonserteista kuoroesiintymisiin, orkesterista lukiodiplomikonsertteihin. Musiikin ja teatterin ammattilaiset käyvät lukiolla kertomassa työstään.

Meillä jokainen on tähti: sinua arvostetaan omana itsenäsi. Lukiolaisena meillä voit opiskella musiikkia ja musiikkiteatteria monipuolisesti ja valita laajasta opintotarjonnastamme juuri sinua kiinnostavat opinnot.

Erityisen koulutustehtävän opiskelijat tekevät vuosittaisen ulkomaan musiikki- tai ilmaisumatkan. Esimerkiksi keväällä 2019 matka suuntautui Irlantiin. Koronavirustilanteen vuoksi keväiden 2020 ja 2021 yhteinen projekti tanskalaisen ja islantilaisten kanssa peruuntui, mutta jatkamme yhteistyötä heti tilanteen normalisoiduttua.

Musiikin valtakunnallinen erityinen koulutustehtävä parantaa opiskelun edellytyksiä

Hatanpään lukio toimii Musiikin (musiikki ja musiikkiteatteri) erityisen koulutustehtävän lukiona Pirkanmaalla.

Erityinen koulutustehtävä Hatanpään lukiossa antaa siihen hakeneille ja valituille opiskelijoille mahdollisuuden keskittyä entistä paremmin ja laajemmin musiikkiin ja musiikkiteatteriin. Opiskelijan on suoritettava erityistehtävään kuuluvia opintoja 12 kurssia (tai 24 opintopistettä) ja hänellä on vastaavasti oikeus jättää kahdeksan pakollista kurssia (tai 16 opintopistettä) pois henkilökohtaisesta opinto-ohjelmastaan.

Kaikki pakolliset opinnot on kuitenkin jatkossakin suoritettava oppiaineesta, jonka suorittaa ylioppilastutkinnossa. Tämä takaa sen, että pakollisten opintojen poisjättäminen ei vaikuta haitallisesti lukiolaisen menestykseen ylioppilastutkinnon kokeissa.

HaLu:n perinteisten Musiikkilinjan ja Musiikkiteatterilinjan toiminta jatkuu syksyllä 2021 käyttöön otetun lukioiden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaan yhtenä ja samana Musiikin (musiikki ja musiikkiteatteri) erityisenä koulutustehtävänä. Musiikin erityisessä koulutustehtävässä on mahdollista painottaa oman toiveensa mukaan joko musiikkia tai musiikkiteatteria.

Hakuohjeet Musiikin (musiikki ja musiikkiteatteri) erityiseen koulutustehtävään

Valinta Musiikin (musiikki ja musiikkiteatteri) erityisen koulutustehtävän opiskelijaksi tehdään lukuaineiden keskiarvon (vähintään 7,5) sekä arvioitavan näyttökoevideon perusteella (pisteytys 1-5 pistettä). Lisäksi hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen, jossa annetaan hakijasta lisätietoja. Musiikin erityiseen koulutustehtävään (musiikki ja musiikkiteatteri) haetaan siis yhdellä hakulomakkeella ja yhdellä hakuvideolla.

Musiikin erityiseen koulutustehtävään (musiikki ja musiikkiteatteri) hakevan on täytettävä alla oleva sähköinen hakulomake viimeistään yhteishaun päättyessä 22.3.2022.

HaLu:n perinteisten Musiikkilinjan ja Musiikkiteatterilinjan toiminta jatkuu syksyllä 2021 käyttöön otetun lukioiden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaan yhtenä ja samana Musiikin erityisenä koulutustehtävänä (musiikki ja musiikkiteatteri). Musiikin erityisessä koulutustehtävässä on edelleen jatkossakin mahdollista painottaa oman toiveensa mukaan joko musiikkia tai musiikkiteatteria.

Musiikin ja musiikkiteatterin näyttökoevideon osiot (2022 yhteishaku)

Näyttökoevideon pituus on 5-6 minuuttia. Maksimiaikaa (6 minuuttia) ei saa ylittää.

Näyttökoevideossa on siis minimissään 3 osiota (A:sta osiot 1 ja 2 ja lisäksi B:stä osiot 3 tai 4 tai 5) ja maksimissaan 5 osiota (A:sta osiot 1,2 ja B:stä osiot 3,4 ja 5).

A) Kaikki hakijat liittävät videoon pakolliset osiot: 1) Hakijan esittely ja 2) Laulunäyte ilman säestystä:

1) Hakijan esittely
Sano videossa: "Osio 1: Hakijan esittely" ja oma nimesi ja syntymäaikasi. Kerro lisäksi lyhyesti, miksi haluat Hatanpään lukion musiikin (musiikki ja musiikkiteatteri) erityistehtävään.

2) Laulunäyte ilman säestystä
Sano videossa: "Osio 2: Laulunäyte ja kappeleen nimi." Laulettava kappale voi olla katkelma omavalintaisesta laulusta tai esimerkiksi Tuiki tuiki tähtönen tai Maamme-laulu

B) Valitse seuraavista 1-3 osiota:

3) Soitto- ja/tai laulunäyte yhdellä tai useammalla instrumentilla
Sano videossa: "Osio 3: Soitto- ja/tai laulunäyte / soitto- ja/tai laulunäytteet." Kerro lyhyesti mitä soitat tai laulat. Laulunäytteen voi laulaa säestyksen kanssa. Valitsemastasi kappaleesta riittää esimerkiksi yksi säkeistö ja kertosäkeistö.

4) Valmis teksti roolissa
Sano videossa: "Osio 4: Valmis teksti roolissa." Teksti löytyy liitetiedostosta ohjeiden alapuolelta (*Valmis teksti roolissa).
• Valitse oheisesta tekstistä 5-8 virkettä tai lausahdusta. Voit yhdistellä repliikkejä eri kappaleista.
• Esitä ne valitsemassasi roolissa (esim. poliisi, lukiolainen, kassatyöntekijä, taidemaalari, tv-juontaja, koira).
• Harjoittele ja muokkaa se omaan suuhun (=roolisi) sopivaksi.
• Mieti, mitä tekstin sisältämiä asioita voisit ilmaista toiminnan avulla.
• Käytä apuna tähänastista tietämystäsi draaman ilmaisukeinoista (äänenkäyttö, liike, eleet, kehonkieli, rytmi, tilankäyttö, puvustus ja rekvisiitta).
• Osaa teksti ulkoa.

5) Tanssinäyte ja/tai jokin muu ilmaisullinen näyte
(esim. luova kirjoittaminen, liikeilmaisu, oma koreografia, monologi, oma laululyriikka tai sävellys). sano videossa: "Osio 5: Ilmaisullinen näyte."

Päivitetty 30.5.2022