Hyppää sivuvalikkoon

HaLu Suomen parhaiden joukossa

Hatanpään lukio Suomen paras

Hatanpään lukio on tehdyissä tutkimuksissa ja vertailuissa toistuvasti osoittautunut yhdeksi Suomen parhaista lukioista. Vertailuissa, joissa Ylioppilastutkinnon tuloksia on verrattu opiskelijan lähtötasoon eli peruskoulun päättötodistukseen, Hatanpään lukio oli esimerkiksi vuonna 2015 Tampereen paras ja Pirkanmaan toiseksi paras lukio.

Perinteisesti lukioita on vertailtu lähinnä laskemalla valmistuneiden ylioppilaiden yo-kirjoitusaineiden puoltoäänien keskiarvot lukioittain. Tällaisia vertailuja ja listoja on kuitenkin kritisoitu, koska koulut, jotka pärjäävät hyvin näissä vertailuissa, ovat samoja, joiden sisäänpääsyn keskiarvorajat ovat korkeimmat. Opiskelijat, jotka menestyvät peruskoulussa hyvin, keskimäärin siis jatkavat hyvää menestystään lukioissa, mikä on tavallaan itsestään selvää.

Jos lukion sisäänpääsykeskiarvoraja on korkea, ja se menestyy tulosvertailuissa hyvin, ei vertailu kerrokaan itse lukiosta juuri mitään muuta, kuin että sinne on kerääntynyt peruskoulussa hyvin menestyneitä opiskelijoita.

Lukioissa tapahtuvaa opiskelua ja oppimista kuvaavat paremmin vertailut, joissa yo-tuloksia verrataan opiskelijan lähtötasoon. Näitä vertailuja on yleensä tehnyt STT. Vertailuissa ylioppilaiden puoltoäänien summien keskiarvon lisäksi otettiin huomioon kolme vuotta aikaisemmin lukioon tulleiden peruskoulun päättötodistusten keskiarvojen keskiarvot. Vuonna 2015 Hatanpään lukio osoittautui STT:n vertailussa Tampereen parhaaksi ja Pirkanmaan toiseksi parhaaksi lukioksi. Vastaavasi vuonna 2014 STT:n vertailussa Hatanpään lukio oli Tampereen paras suomenkielinen lukio.

Vuonna 2013 julkaistiin Heini Väisäsen tekemä tutkimus, jossa on pyritty muita vertailuja laajempaan lähestymistapaan. Väisänen on ottanut tutkimuksessaan huomioon lisäksi lukioiden kielen, maakunnan sekä keskihajonnan eri vuosien puoltoäänien keskiarvoista. Väisänen toteaa tilastollisessa analyysissä, että kaikilla näillä muuttujilla on merkitystä puoltoäänien keskiarvoon. Väisäsen tutkimus pyrkii selvittämään, kuinka paljon ennustetta parempaa tai huonompaa tulosta lukio tekee kaikki olosuhteet huomioon ottaen.

Väisäsen tutkimuksen mukaan vuonna 2013 Hatanpään lukio oli Suomen paras lukio.

Vuosien 2013-2017 menestystä Hatanpään lukiossa voidaan selittää lukion hengen, opiskelijoiden tukemisen ja opettajien ammattitaidon kautta. Hatanpään lukio huolehtii opiskelijoistaan erinomaisesti. Hatanpäällä siis sellaiset nuoret, jotka eivät peruskoulun menestyksensä perusteella välttämättä pärjäisi ylioppilastutkinnon kokeissa kovinkaan hyvin, onnistuvat vuodesta toiseen valmistumaan ylioppilaiksi ennustettua paremmin tuloksin.
 

Päivitetty 9.5.2022