Hatanpään lukion yleislinja

Menestyvä yleislukio

"... saa yksityiskohtaista ja henkilökohtaista opetusta..."

Hatanpään lukion opiskelijat saavat lukio-opintojensa aikana vahvat eväät jatko-opinnoista ja elämästä selviämiseen. Hatanpään lukiossa panostetaan henkilökohtaiseen ohjaukseen. Opintojen aikana, jatko-opintopäivillä sekä erilaisten projektien kautta pyritään selventämään ja vahvistamaan opiskelijan tulevaisuudensuunnitelmia ja uravalintaa.

Hatanpään lukiossa opiskelijat oppivat paremmin kuin lukiolaiset keskimäärin. Pärjäämme vuosittain STT:n lukiovertauluissa hyvin. Opiskelijamme pystyvät parantamaan suoritustaan verrattuna peruskoulun päättöarvosanoihin. Hatanpään lukio on toimiva tie akateemiseen maailmaan. 

Hatanpään lukio tarjoaa hyvän perustan ylioppilastutkintoon ja mukavaa oppimista. Opetuksessa huomioidaan toiminnallisuus, kokeellisuus ja erilaisten oppimistyylien ja -strategioiden hyödyntäminen. Opetusvälineet ja -metodit ovat moderneja.

Reaaliaineissa käytetään monipuolisesti tietotekniikkaa ja valmistaudutaan digitaalisiin ylioppilaskirjoituksiin. Kursseilla lähdetään luokasta ulos ja tehdään vierailuja sekä lähiympäristöön että kauemmas, vaikkapa Pyynikille, Olkiluodon ydinvoimalaan tai Turun linnaan.

Meillä on hyvät mahdollisuudet osallistua kansainväliseen toimintaan. Halu on Erasmus-akkreditoitu koulu, jossa opiskelijalla on tavallista paremmat mahdollisuudet päästä kouluvierailuille tai vaihtoon Euroopassa. Matkustaa voi opiskelijaryhmän mukana vaikkapa viikoksi tai vaihto-opiskelijana yksin pidemmäksi aikaa. Hatanpään lukiossa vierailee paljon ulkomaisia opiskelijoita ja opettajia. Myös etänä on mahdollista tutustua toisiin nuoriin ja muihin kouluihin. Matkustamisessa tavoitteena on suosia ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja.

HaLussa jatkuvat myös ennestään tutut Erasmus+ hankkeet (KA2), joissa on useimmiten mukana 3-4 eurooppalaista koulua. Hankkeissa tutustutaan ennalta sovittuun aiheeseen yhdessä muiden nuorten kanssa. Halussa on meneillään tällä hetkellä (2022) kaksi KA2 hanketta: Living Environment, jossa opiskelijat tutustuvat lähiympäristöön hyvinvoinnin lähteenä, ja New lifestyle due to the climate change, jossa perehdytään luonnontieteen ja yhteiskuntatieteen kautta ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Kansainvälisten projektien lisäksi matkustamme omissa hankkeissamme. Liikunnan talviretkikurssi toteutetaa laskettelureissuna Åreen. Musiikin erityisen koulutustehtävän opiskelijat tekevät 2. vuoden keväällä esiintymismatkan Eurooppaan - kohde vaihtelee vuosittain.

Olemme Liikkuva lukio. Opetushallituksen aloittaman hankkeen oppien mukaan toteutamme liikunnallista lukioarkea. Arkiliikunta vaikuttaa positiivisesti myös viihtymiseen ja oppimistuloksiin. Voit myös monipuolistaa opiskelua valitsemalla liikuntaa monipuolisesta kurssitarjonnasta aina palloilusta tanssiin ja retkeilyyn.

Kielitarjontamme on laaja. Meillä voi opiskella espanjaa, ranskaa ja saksaa sekä suomea toisena kielenä. Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Pirkanmaan musiikkiopisto ja Tampereen konservatorio.

Luonnontieteiden kursseilla perehdytään luonnontieteellisiin ilmiöihin hyödyntäen monipuolisesti teknologiaa. Kokeellisen ja opiskelijalähtöisen työskentelyn lisäksi mielenkiintoiset opintokäynnit ja asiantuntijat auttavat liittämään tietoa käytännön elämään. Matematiikassa käytämme modernia ja tuloksia tuottavaa Mastery Learning – menetelmää perinteisen tauluopetuksen sijaan.

... Saa yksityiskohtaista ja henkilökohtaista opetusta... Saara, Julius, Saara ja Valtteri kertovat

Päivitetty 30.5.2022