Toimintakertomus lv 2022-2023

Sisältö

Toiminnan kuvaus

Tampereen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen lisäpalveluna luontokoulu Korento tarjoaa tukea ympäristökasvatukseen sekä ulkona oppimisen pedagogiikkaan. Luontokoulun toiminta toteuttaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Luontokoulu Korento tavoittaa vuosittain merkittävän osan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen lapsista. Kohderyhmänä ovat 5–7-vuotiaat sekä 4.- ja 7. luokkalaiset. Ryhmät viettävät luontokoululla Terälahdessa 4–5 tuntia, joten he saavat kokonaisvaltaisen opetuspäivän valitusta ilmiöstä.

Luontokoulun työntekijät toimivat myös monissa eri tapahtumissa innoittajina, kuten myös kasvattajien kouluttajina yksikkökohtaisesti pyydettäessä. Erilaisten sidosryhmien työpajoihin ympäristökasvatuksen asiantuntijoina osallistuminen on säännöllistä.

Asiakkaat

Luontokoulun asiakasmäärä oli lukuvuonna 2022–2023 yhteensä 6529. Luontokoulun kävijöistä oli lapsia noin 4800 ja aikuisia noin 500. Terälahdessa olevien koko päivän ryhmiä oli 265. Kokonaisosallistujamäärään on laskettu mukaan myös vierailijoita, opiskelijaryhmiä ja eri tapahtumiin osallistujat sekä onlinekoulutukset.

Luontokoulun asiakasmäärä
lv 22–23             
      
Yhteensä koulut (5 h opetuspäivä)    

134 ryhmää   

2856 oppilasta

193 opettajaa


Yhteensä VAKA (4 h)

53 ryhmää    

397 lasta    

143 opettajaa/kasvattajaa


ESIKOULU, 0–2.lk (4 h)

78 ryhmää    

1630 lasta    

159 opettajaa/kasvattajaa


KESÄTOIMINTA
Mm. luovasti-leiri ja kierto päivystyspäiväkodeissa
  
MUUT

Yksityiskohtainen taulukko asiakasmääristä on dokumentoitu vuosittain. Näytämme sen pyydettäessä mielellämme.

Henkilökunta

Luontokoulun vakituiseen henkilökuntaan kuuluu Jenni Skaffari kouluryhmissä ja Anne Viitalaakso joulukuu 2022 asti, Taru Lindgren tammikuu 2023- esiopetus- ja varhaiskasvatusryhmissä. Myös alkuluokkia on yhdistettynä esiopetusryhmiin hieman enemmän kuin aiempina vuosina. Luontokoulun esihenkilönä toimi Kämmenniemen koulun rehtori Markku Rissanen toukokuu 2023 asti.

Työyhteisö

Tärkeitä henkilöitä luontokoulun toiminnan kannalta työyhteisössä ovat olleet vahtimestari Veikko Montonen, siistijä Lauri Dunder sekä Terälahden koulun Compass Groupin ruokapalveluhenkilöt (esimies Markus Lodstedt) Kämmenniemessä ja Terälahdessa Päivi Tuomi.

Luontokouluun tulevien ryhmien bussivaihtoehdot muuttuivat aikaisemmiksi kuin edeltävinä vuosina. Tämä otettiin vastaan helpottavana tekijänä, vaikkakin monet bussivuorot olivat muutosvaiheessa täynnä muiden koulujen oppilaita myös.  

Yhteistyötä tehtiin Terälahden opettajien, koululuokkien ja päiväkodin kanssa lennossa ja vaihtelevalla aikataululla. Ketteryys tehdä nopeita muutoksia arjen aikatauluihin ja tempauksiin on pienen yksikön etu. Laajaa Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelman mukaista työtä jatkettiin ja lisänä tähän saimme yhden uuden kansalaisvaikuttamisen muodon Pyynikin Rotary ry:n lahjoittamien Vesireppujen muodossa. Terälahden koululaiset käyvät yhdessä tai erikseen luontokoululaisten kanssa ottamassa tarvittavat vesinäytteet viereisestä Kiimajoesta, ja ajaa tulokset Järvi- ja meriWikiin.

Luontokoulu sekä Terälahden koulun oppilaat tekivät yhteisen videon perusopetuksen Suomi Areena -tapahtuman esittelyä varten. Tämä ei tullut käytetyksi lopulliseen tapahtumaan, mutta videon katsojat ovat olleet vaikuttuneita oppilaiden tuottamasta videovaikuttamisesta.

Uusi työntekijä

Anne Viitalaakson pitkä ja antoisa ura luontokoulussa huipentui luontokoulun 20-vuotisjuhlien saattelemana uuteen pihakotaan, jossa Anne piti jouluglögit Terälahden koulukiinteistön henkilökunnalle. 

Uusi työntekijä, Taru Lindgren, aloitti luontokoulussa ympäristökasvattajana tammikuussa 2023. Siirtymävaiheeseen oli jätetty kalenteriin tyhjiä päivä, joita tarjottiin ensin esiopetukseen ja sitten alkuopetukseen. Tämä sai kiitosta erityisesti alkuopetuksen opettajilta. Kevätkauden ajaksi varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ohjelmapaketteja muutettiin niin, että tarjolla oli nyt viisi vaihtoehtoa (nisäkkäät, puut, lajit, tunnetaidot, Muumien retkeilykoulu). Kaikkia ohjelmia puut-teemaa lukuun ottamatta valittiin tasaisesti. Kävijöitä oli seuraavasti: Varhaiskasvatus 10 ryhmää = 188 lasta, esiopetus 44 ryhmää = 741 lasta, 1–2lk. 14 luokkaa = 270 lasta. Yhteensä keväällä vieraili siis 66 ryhmää ja 1191 lasta. Aikuisia kävi 188. Ryhmistä erityisryhmiä oli 7.

Kesäleiri

Kesäleiritoimintana järjestettiin Luonnossa Luovasti-leiri 7–12-vuotiaille viikolla 23 (ma–pe klo 10–14.45). Leirillä oli 21 lasta päivittäin ja heidän kanssaan kuljettiin matkat edestakaisin bussilla 90. Jokaiselle päivälle oli oma teemansa, ilmiönsä, jota tutkittiin erilaisin menetelmin. Leirin kohokohtia olivat yrttijalkakylpy hemmottelu sekä onginta.

Ulkona oppimisen opetukset päivystävissä varhaiskasvatusyksiköissä

Kesä-heinäkuun vaihteessa luontokoulu jalkautui päivystäviin varhaiskasvatusyksiköihin, joita oli 12 (Tesoma, Lielahti, Amuri, Jussinkylä, Mustametsä, Maijanlanpuisto, Metsäniitty, Hippos, Sampo, Pellervo, Irjala, Linnainmaa). Taru järjesti aamupäiväksi tunnetaitoradan päiväkodin lähimaastoon, ohjeisti ryhmät liikkeelle ja otti lopuksi kertauksen ryhmien kanssa. Iltapäiväksi henkilöstölle tarjottiin mahdollisuutta keskustella ja kysyä ympäristökasvatuksesta ja ulkona oppimisesta. Vierailut tavoittivat 600 lasta (1–7v) sekä 200 työntekijää. Lisäksi muutama ohikulkenut perhe osallistui.

Tapahtumat ja koulutukset

 • Keski-Suomen ELY-keskuksen koordinoima Alueellisten ympäristökasvatusverkostojen tapaaminen 5 kertaa/vuosi, Teams
 • Toimittiin kommentoijina ja suunnittelijoina Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut KIERTO – Kiertotaloudesta kasvua -hankkeen (ESR) KIERTO-agenttien rekrytoinnissa päiväkodeille ja kouluille.
 • Tampereen yliopiston opettajaopiskelijoille järjestettävä luontokoulupäivä 14.10.
 • Supermarsu-päivä Vapriikissa syyslomalla. Aiheena pörriäiset. Ötökkäaiheiset opetustuokiot tavoittivat paljon lapsia ja aikuisia, vaikka kyseessä oli nopea nonstop-paja.
 • LYKE-tapaaminen/koulutuspäivät 17.-18.11. Tampereella, luontokoulu 20 v.
 • Pyrstön tapaaminen/kokous livenä Mahnalassa 25.11.
 • Vesireppu-yhteistyö, Rotaryt, tilaisuus Suomalaisella Klubilla 15.12.2022
 • Annen eläkekahvit 9.12.2022
 • Tampereen yliopiston Ympäristökasvatuskokeilut-kurssilla esittäytymässä 8.2.
 • Terveyttä Tampereen luonnosta -kokonaisuudessa, työpajoja, Teams, kommentteja
 • Tampereen yliopiston ympäristökasvatuskokeilut -kurssin yhteistyötahona.
 • We make transition -työpajassa, jonka Pirkanmaan liitto järjesti Monitoimitalolla

Luontokoulun 20-vuotisjuhla 1.12.2022


Lukuvuonna 2022-2023 luontokoulu Korento täytti 20 vuotta. Torstaina 1.12.2022 järjestettiin varhaiskasvatuksen/esiopetuksen ja perusopetuksen johdolle, sivistys- ja kulttuurilautakunnalle sekä rehtoreille ja päiväkotien johtajille elämyksellinen ja toiminnallinen VIP-luontokoulupäivä luontokoulun merkkipäivän hengessä. Vierailijat ympäri maailmaa ovat hakeneet oppia luontokoulun mallista. VIP-luontokoulupäivän kautta tuli mahdollisuus tarjota ulkona oppimisen pedagogiikan päivä myös Tampereen toimijoille. 
 

Sää helli meidän päiväämme ja Terälahti näytti kauniit yksityiskohtansa, joka varmasti vahvisti entisestään hienoja keskusteluita, joita päivän aikana käytiin. Päivä päättyi nokipannukahville ja syntymäpäiväpiirakalle luontokoulun laavulle. Laavupaikan ympäristössä näkyi myös vauhdikkaita Terälahden koululaisia ulkoluokkahuoneessaan oppimassa sanaluokkia.
LYKE-tapaaminen pidettiin syksyllä Tampereella. Luonto- ja ympäristökoulujen opettajat eri puolilta Suomea olivat Korennossa koulutuksessa. Aiheena oli kansalaishavainnointi ja tekoälyn käyttäminen apuna luonto-opetuksessa.

Yhteistyö

PYY/Pyrstö
Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä PYYn sekä työvaliokunta Pyrstöä on koordinoitu luontokoulusta käsin. Työvaliokunta on aktiivinen innoittamaan uusien kampanjoiden ja yhteistöiden toimeenpanossa. Kesällä 2023 Pyrstö laittoi käyntiin #hyvätluontouutiset -tempauksen Hyviä uutisia Suomen lajeista - MAPPA.fi. Tällä halutaan nostaa synkkien uutisten välistä hyviä onnistumisia esim. luonnon ennallistamisen, luonnonmonimuotoisuuden tai luonnon hyvinvointivaikutusten suhteen. Työvaliokunnan kokoukset toteutettiin erityisesti Teamsin kautta. Yhden kerran tavattiin livenä pääkirjasto Metson tiloissa.

Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän järjesti yhteistyöllä webinaarin kansalaishavainnoinnista ja luonnonmonimuotoisuudesta 17.4.2023. 
Tallenne löytyy Pirkanmaalaiset luonnontuntijoiksi-webinaaritallenne 4/2023 - MAPPA.fi

Webinaariin osallistui yli 50 osallistujaa eri organisaatioista mm. päiväkodeista, kouluista, ELY-keskuksista, luontokouluista ja kuntien yksiköistä. Palaute oli kiitettävää ja sai vahvistusta, että vastaava tulee toteuttaa uudelleen.

LYKKYn ja Ulko-opet ry:n hallitukset

Jenni on Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton (LYKKY) hallituksessa. Viime vuoden palavereiden aiheena oli paljon uuden valtakunnallisen strategian suunnittelu ja käytännöntyön vahvistaminen.  Samalla yhteistyö on ollut tiivistä koko LYKE-verkostoon mm. LYKE-parviäly Whatsapp-ryhmässä, sekä elokuussa pidettyyn strategian valmistelu päivään.
Taru toimii Ulko-opet ry:n hallituksessa, joten verkostoituminen ja yhteydenpito heihin on vahvistunut.

Molemmat hallitustyöt mahdollistavat kansallisen ympäristökasvatustyön vahvistamisen ja Tampereen ympäristökasvatustyön levittämisen koko Suomeen.

ULOS-UT-OUT-ulkona oppimisen suurtapahtuma

Kesäkuun 13.-15. luontokoulu osallistui Ulos ut out -suurtapahtumaan Nurmeksessa pitäen pajoja ja kouluttautuen.

Ekosivistys-tiimi

Jatkoimme yhteistyötä Ekosivistys-tiimin, Tampereen kaupungin eri yksiköiden asiantuntijoita koostuva tiimi, kanssa. Tiimin osallistujat tekevät kaikki työtä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Tarkoituksena on tukea kouluja ja päiväkoteja ympäristökasvatus- ja ulkona oppimisen työssä. Tiimi keskustelee ja ideoi keskenään, jotta voimme parhaiten palvella asiakkaita kohti kestävää tulevaisuutta. Livetapaaminen järjestettiin 1.6.2023 Monitoimitalolla, jossa oli noin 20 osallistujaa.

Perusopetuksen sisäistä yhteistyötä vahvistettiin uuden OPH:n myöntämän hankkeen myötä, jossa luontokoulu on mukana luomassa, pohtimassa ja rakentamassa Tampereen perusopetuksen ekososiaalisen sivistyksen tiekarttaa. Keväällä 2023 yhteistyö alkoi tiiviisti projektipäällikkö Roosa Ritolan kanssa.

Pirkanmaan luonnonmonimuotoisuus-ohjelma


Pirkanmaan biodiversiteetti-ohjelman valmistuminen ja sitä seurannut toimenpidesuunnitelma. Korostivat luonto- ja ympäristökasvatuksen merkitystä vaikuttavana keinona kohti kestävämpää tulevaisuutta. 

Toimenpideohjelman lanseeraustilaisuus järjestettiin G Livelabissa 25.1.2023. Tapahtumassa tuotiin esiin yli 100 toimenpiteen joukosta neljä nostoa, joista yksi oli luontokasvatus: 
Pirkanmaan LUMO-toimenpidesuunnitelma 2023 (ely-keskus.fi)

Tavoite 21, s.14: "Laajennetaan koulujen ja päiväkotien osallistumista järjestöjen, yritysten, kuntien ym. toimijoiden lumo-hankkeisiin, jolloin lapset ja nuoret saavat näkökulmia mahdollisuuksiin torjua luontokatoa ja hyödyntää uusiutuvia luonnonvaroja kestävällä tavalla. Varmistetaan mahdollisuudet toteuttaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa, joka sisältää ekososiaalisen sivistyksen arvopohjan. 
Toimenpiteet Luontokasvatuksen pedagogisen osaamisen edistäminen Tampereella
• Kuvaus: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työntekijöiden kouluttaminen luontokasvatuksen osaajiksi
• Vastuutahot: Tampereen luontokoulu Korento, Tampereen kaupunki"

Opiskelijat, harjoittelijat ja vierailijat

 • Maalis-huhtikuussa luontokoululla oli harjoittelussa neljä viikkoa luonto-ohjaajaopiskelija Henri Haapaniemi Ahlmannilta.
 • Huhtikuun 12. päivä luontokoululla pidettiin Suomen ympäristöopisto Syklin ja Ulko-opet ry:n koulutuspäivä Yhdessä ulkoluokkaan (osallistujia 20). Kouluttajana Syklin Oili Annilan lisäksi Taru.
 • Tampereella vieraili maaliskuussa yhdeksän ranskalaista opettajaa Erasmus-vaihdossa. He kävivät kolmen päivän aikana tutustumassa luontokoulun toimintaan. 
 • Helmikuussa perusopetuksen kestävyyskasvatuksen projektipäällikkö Roosa Ritola sekä Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton Maija Ihantola oli tutustumassa Terälahdessa luontokoulun toimintaan.
 • Kasvatustieteiden opiskelija Jackelyn Un Tampereen yliopistosta oli seuraamassa luontokoulupäivää sekä haastattelemassa gradu-työtä varten (Teams).
 • Maaliskuussa Nuorisokeskus Marttisista sekä heidän ympäristökoulu Kuukkelista oli neljä henkilöä benchmarkkaamassa luontokoulua heidän tulevien ympäristökouluohjelmien ja valmisteluiden takia.
Päivitetty 1.2.2024