Opiskelua Kaukajärven koulussa

Opiskelu

Koulupäivän aikataulu

Koulupäivän aikataulu
1.-6. luokat Klo 7.-9. luokat klo
1. oppitunti 8.15 -9.00 1. oppitunti 8.15-9.00
2. oppitunti 9.00-9.45 2. oppitunti 9.00-9.45
ulkovälitunti 9.45-10.00 ulkovälitunti 9.45-10.00
3. oppitunti 10.00-10.45 3. oppitunti 10.00-10.45
ruokailu, toiminnallinen välitunti 10.45-11.30 ulkovälitunti 10.45-11.00
4. oppitunti 11.30-12.15 4. oppitunti 11.00-11.45
ulkovälitunti 12.15-12.30 ruokailu, toiminnallinen välitunti 11.45-12.30
5. oppitunti 12.30-13.15 5. oppitunti 12.30-13.15
ulkovälitunti 13.15-13.30 ulkovälitunti 13.15-13.30
6. oppitunti 13.30-14.15 6. oppitunti 13.30-14.15
7. oppitunti 14.15-15.00 7. oppitunti 14.15-15.00

Tuntijako

Tuntijako kertoo, miten opetustunnit jaetaan vuosiluokittain yhteisten oppiaineiden, taide- ja taitoaineiden valinnaisten tuntien sekä oppilaalle valinnaisten aineiden kesken. Oppilaat noudattavat Tampereen perusopetuksen tuntijakoa paitsi teknologiapainotusluokilla opiskelevat oppilaat noudattavat teknologiapainotuksen tuntijakoa.

Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelmat ohjaavat kaikkea opetusta. Siinä määritellään opetuksen tavoitteet, sisällöt ja arviointiin liittyviä seikkoja. 

Kaukajärven koulun opetussuunnitelma

Järjestyssäännöt

Kaukajärven koulun oppilaana noudatan järjestyssääntöjä ja hyviä tapoja, jotta koulutyö sujuu rauhallisesti, turvallisesti ja viihtyisästi. Kouluaikaa ovat työjärjestyksen mukaiset työpäivät, koulun järjestämät retket ja tilaisuudet.

  1. En hyväksy kiusaamista. En osallistu minkäänlaiseen kiusaamiseen tai syrjimiseen. Kohtelen kaikkia tasa-arvoisesti.
  2. En vahingoita itseäni enkä muita. En myöskään vaaranna itseäni tai muita.
  3. Tulen oppitunneille ajoissa, tehtävät tehtyinä ja koulutarvikkeet mukana.
  4. Annan muille työrauhan.
  5. Käyttäydyn asiallisesti ja kohteliaasti. Minulla on oikeus tulla huomioiduksi ja velvollisuus ottaa huomioon muut.
  6. Pidän huolta yhteisen työskentely-ympäristön siisteydestä. Siivoan jälkeni ja korvaan aiheuttamani vahingot.
  7. Olen itse vastuussa kouluun tuomistani tavaroista. En tuo kouluun vaarallisia esineitä.
  8. Noudatan opettajan ohjeita matkapuhelimen tai muiden laitteiden käytöstä. Kuvaan ainoastaan henkilöitä, joilta olen saanut luvan kuvan ottamiseen. Julkaisen vain sisältöjä, joihin minulla on asianmukaiset luvat.
  9. En poistu koulupäivän aikana koulualueelta ilman opettajan lupaa.
  10. En käytä enkä pidä hallussa terveydelle haitallisia aineita tai päihteitä.

Koulumme järjestyssäännöt pohjautuvat Opetushallituksen ohjeisiin ja perusopetuslakiin.

Päivitetty 10.8.2022