Lasten ja nuorten haku sanataiteen ja teatteritaiteen perusopetukseen avoinna 20.8.2023 saakka työväenopistossa

Lapset ja nuoret voivat hakea Tampereen seudun työväenopiston taiteen perusopetukseen sanataiteessa ja teatteritaiteessa, joiden opinnoissa korostuvat kannustaminen taiteen omaehtoiseen tekemiseen ja henkilökohtaiseen ilmaisuun. Syksyn viimeinen hakupäivä on sunnuntai 20.8.2023.
Sanataiteen tarinanopat. Noppien sivuissa eri hahmojen kuvia.
Työväenopisto tekee yhteistyötä Sanataideyhdistys Yöstäjän kanssa, mikä mahdollistaa esimerkiksi opetusmateriaalien monipuolisen hyödyntämisen. Kuvassa on tarinanopat.

Tampereen seudun työväenopiston taiteen perusopetuksen ryhmät kokoontuvat noin kerran viikossa opiskellen luovasti eri ympäristöissä ja erilaisin menetelmin, ja opintojen aikana toteutetaan muun muassa esityksiä ja näyttelyjä.

Sanataiteen perusopetuksen ryhmät kokoontuvat pääkirjasto Metsossa, ja opetusta on tarjolla ikäryhmittäin 8–18-vuotiaille. Opinnoissa keksitään omia kertomuksia, rakennetaan henkilöhahmoja ja sommitellaan tapahtumapaikkoja. Tunneilla tutustutaan kirjoihin ja kirjallisuuden lajeihin, runoillaan, kuvitetaan, esitetään ja harjoitellaan mielikuvituksen käyttöä. Opinnot luovat oppilaille kannustavan vertaisryhmän ja harrastusyhteisön, jossa tutustutaan yhdessä sanataiteen eri puoliin. Oppilaat oppivat myös arvioimaan kannustavat omia ja muiden tekstejä.

Sampolassa kokoontuviin teatteritaiteen perusopetuksen ryhmiin voivat hakea 9–17-vuotiaat iän mukaan. Oppilas tutustuu opinnoissa teatterin eri osa-alueisiin ja saa kokemuksia esitysten valmistusprosessista sekä esiintymisestä. Teatteritaidetta voi opiskella esimerkiksi esiintyjyyden, näyttelijäntaiteen, käsikirjoittamisen, esitysdramaturgian, ohjaajantaiteen ja visualisoinnin kautta. Opetuksessa painotetaan vuorovaikutustaitoja, läsnäolon merkitystä ja osallistumista teatterilliseen ryhmässä tapahtuvaan toimintaan.

Opinnot perustuvat lakiin taiteen perusopetuksesta (633/1998), ja niistä annetaan Opetushallituksen vahvistamien perusteiden mukainen todistus.

Haku taiteen perusopetukseen sanataiteessa ja teatteritaiteessa syksyllä alkaviin opintoihin päättyy 20.8.2023. Haku järjestetään vuosittain. Oppilaan opinto-oikeus on voimassa 18-vuotiaaksi saakka.

Teatteritaiteen perusopetuksen ryhmät

  • Teatteritaideryhmä I (9–12-vuotiaat)
  • Teatteritaideryhmä I (rinnakkaisryhmä) (9–12-vuotiaat) 
  • Teatteritaideryhmä II (12–15-vuotiaat) 
  • Teatteritaideryhmä III (13–17-vuotiaat)

Sanataiteen ryhmät

  • Sanataideryhmä I, Sihinä (8–10-vuotiaat, 2.–4.-luokkalaisille)
  • Sanataideryhmä II, Rapina (10–13-vuotiaat, 4.–6.-luokkalaisille)
  • Sanataideryhmä III, Supina (13–15-vuotiaat, 7.–9.-luokkalaisille)
  • Sanataideryhmä IV Kuiske (15–18-vuotiaat, 9.-luokkalaiset sekä peruskoulun päättäneet nuoret)
Teksti: Anna-Katariina Maksimoff
Kuvat: Anna-Katariina Maksimoff
Jaa sosiaalisessa mediassa