Hyppää sivuvalikkoon

Tapaturmavakuutus

Työväenopiston opiskelijat ovat ikään katsomatta vakuutettuja opintojen sekä niihin liittyvien välittömien matkojen aikana. Välittömällä matkalla tarkoitetaan matkaa suorinta tietä mainittuun toimintaan ja takaisin.

Tapaturmaksi ei katsota esimerkiksi liikkeen tai voimanponnistuksen aiheuttamaa vammaa. Tapaturmaksi ei myöskään katsota vakuutetulla olleen vian, vamman tai sairauden aiheuttamaa tapahtumaa.

Mikäli opetuksen aikana sattuu vahinko, kirjaa tilanne mahdollisimman tarkasti ylös. Pyydä tapaturmassa ollutta opiskelijaa tai hänen läheistään ottamaan yhteyttä työväenopiston opistosihteeriin.

Sairaanhoitokuluina korvataan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla annettua hoitoa.

Vakuutusmäärät

  • Tapaturman aiheuttamat hoitokulut enintään 5000 €
  • Tapaturman aiheuttama kuolema enintään 5000 €
  • Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta enintään 10 000 €

Vakuutuksessa ei ole hoitokulujen enimmäiskorvausaikaa eikä omavastuuta.

Korvauksena maksetaan muun muassa

  • vamman tutkimuksesta ja hoidosta aiheutuvat kustannukset, kuten sairaalan hoitopäivämaksut ja lääkärin määräämien lääkkeiden kustannukset
  • hoitoon liittyvät, vamman tilan vaatimat kohtuulliset ja välttämättömät matkakulut
  • lääkärinhoitoa edellyttävän tapaturman yhteydessä käytössä rikkoutuneiden silmälasien, kuulokojeen, hammasproteesin ja turvakypärän korjauskustannukset tai jos korjaaminen on mahdotonta, entistä vastaavan hankintakustannukset
  • leikkaus- tai kipsihoidon jälkeisestä lääkärin määräämästä fysikaalisesta hoidosta aiheutuneet kustannukset, kuitenkin enintään yksi yhteensä 10 kerran hoitojakso
Päivitetty 11.4.2024