Hyppää sivuvalikkoon

Latinan opiskelu Clasussa

Clasussa on yli satavuotiset perinteet latinan kielen ja antiikin kulttuurin opiskelussa ja opetuksessa sekä yhteisen eurooppalaisen kulttuuriperinteen vaalimisessa. Vain tuntemalla historiaa voi rakentaa tulevaisuutta – juuri tästä syystä on tarpeen opiskella antiikin kieliä ja kulttuureja. Latinan opiskelu on avain monipuoliseen yleissivistykseen ja nykyäänkin tarvitaan eri alojen ammattilaisia, joilla on myös tämän kaltaista henkistä pääomaa.

Latinan oppiainetta voitaisiin kutsua samalla sekä kieleksi että reaaliaineeksi. Oppitunneilla opiskellaan latinan kieltä ja perehdytään kreikkalais-roomalaisen maailman kulttuurihistoriaan sekä Rooman valtakunnan historiaan. Vaikka tunneilla käytetäänkin aikaa historiallisten näkökulmien pohtimiseen, on kielen opiskelu kuitenkin etusijalla. Latinan opiskelun etuina voi mainita edellä mainittujen lisäksi päättelytaidon ja logiikan kehittymisen sekä sanaston vahvistumisen. Lisäksi lentävät lauseet aukeavat latinistille, samoin kuin eri taiteiden ja taideteosten salaisuudet; antiikin tarinat ovat nimittäin innoittaneet taiteilijoita kautta vuosisatojen. Monien tieteenalojen oma erityissanasto on peräisin latinasta, esimerkkeinä näistä ovat kaikki luonnontiedealat, taiteet, teologia, historia sekä kielen tutkimus.

Clasussa latinaa voi opiskella alusta alkaen (B3-kieli) tai jatkaen yläkoulussa alkanutta latinaa (B2-kieli). Kolmen vuoden opintojen jälkeen kannattaa osallistua ylioppilaskokeeseen, missä latinan kirjoittajat saavat suorittaa kokeensa sanakirjan avulla. Keväällä 2018 myös latina siirtyy sähköisen ylioppilastutkinnon piiriin.

Opiskelijoilla on mahdollisuus päästä tutustumaan Rooman historiaan paikan päälle osallistumalla Rooman leirikouluun, joka järjestetään joka toinen vuosi.

Kertauksena kolme pointtia, miksi latinaa kannattaa opiskella:

  • se on hauskaa ja haasteellista
  • se laajentaa maailmankuvaasi
  • se auttaa muissa opinnoissasi / jatko-opinnoissasi.
Päivitetty 20.2.2023