Hyppää sivuvalikkoon

Hakijalle

Opiskelijat pelaavat pöytäjalkapalloa.

Hakutiedot

 

Klassillisen lukion yleislinjan kevään 2024 yhteishaun sisäänotto on 173 opiskelijaa.

 

Klassillisen lukion luonnontiedelinjan vuotuinen sisäänotto on 72 opiskelijaa. Haussa painotetaan seuraavia peruskoulun päättötodistuksen aineita: biologia, kemia, fysiikka ja matematiikka. Painokerroin keskiarvoa laskettaessa on kaksi.

 

Tampereen kaupungin lukioissa ei hakuvaiheessa kysytä ainevalintatietoja. 

Päivitetty 15.9.2023