Hyppää sivuvalikkoon

Luonnontiedelinja

Opiskelijat tarkistelevat kuvaajaa.

Luonnontiedelinjalle on myönnetty valtakunnallisen erityisen tehtävän asema.

Luonnontiedelinjalla opiskelija painottaa opiskelussaan luonnontiedeaineita valitsemalla niitä vähintään 24 opintopisteen verran valtakunnallisten opintojen lisäksi. Tällöin opiskelija voi halutessaan opinto-ohjelmastaan pois muiden aineiden pakollisia opintoja yhteensä 16 opintopisteen verran. Tämä antaa opiskelijalle erinomaisen mahdollisuuden keskittyä luonnontieteiden opiskeluun jo lukioaikana.

Luonnontiedelinjalla opiskelussa korostuu luonnonilmiöiden havainnointi ja sen kautta lainalaisuuksien oivaltaminen. Yhdessä tekeminen ja uudet työtavat tarjoavat ainutkertaisia oppimiskokemuksia.

Laaja yhteistyö Tampereen yliopiston kanssa antaa opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden päästä konkreettisesti tutustumaan uusimpiin alan saavutuksiin. Opiskelu luonnontiedelinjalla antaa erinomaisen pohjan jatko-opintoihin biologian, kemian, biokemian, biotekniikan, ympäristötieteiden, lääketieteiden, fysiikan ja tekniikan koulutusaloilla. Lukiomme laaja kielitarjonta mahdollistaa sen, että monet luonnontiedelinjan opiskelijat lukevat myös useita vieraita kieliä. Luonnontiedelinjan opinnot yhdessä kielten opiskelun kanssa alentavat merkittävästi kynnystä hakeutua opiskelemaan ulkomaille.

Päivitetty 26.6.2023