Hyppää sivuvalikkoon

Oppilaskunta ja Vihreä lippu

Oppilaskunta

Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on edistää oppilaiden hyvinvointia koulussa ja tuoda näkyviin oppilaiden mahdollisuutta osallistua koulun toimintaan. Tavoitteena on herättää koulun oppilaiden kiinnostus oman koulun kehittämistä kohtaan ja tuoda iloa oppilaiden kouluarkeen. Koululle on esimerkiksi perustettu oppilaskunnan hallituksen aloitteesta välituntivälinevuokraamo, jota pyörittävät vuorollaan koulun kaikki 3.‒6.-luokat.

Oppilaskunta järjestää ja organisoi erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä tai -viikkoja koululle. Oppilaskunnan hallitus voi myös jakaa tunnustusta esim. "Kohtelias kaveri" -palkinnoin tai muistaa luokkia hienosti tehdyistä töistä tai tempauksista. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet osallistuvat nuorisotoimen järjestämään alueelliseen yhteistoimintaan. Lisäksi koulustamme on edustus Tampereen Lasten Parlamentissa. Oppilaskunta myy erilaisissa koulun tilaisuuksissa esim. mehua varainhankintaansa varten.

Oppilaskunnan hallitus valitaan elokuussa. Jokainen luokka äänestää omalta luokaltaan kaksi edustajaa hallitukseen. Oppilaskunnan hallituksen jäsenten tehtävä on kertoa omalle luokalleen kokouksissa käsitellyt asiat. Luokan muut oppilaat kertovat edustajille omia toiveitaan ja ajatuksiaan käsiteltävistä asioista. Luokissa on aloitevihot, joihin kerätään ideoita ja ajatuksia sekä terveisiä hallitukselle. Aloitevihot kulkevat hallituksen edustajien mukana kokouksiin. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kokouskutsu tulee oppilaskunnan ilmoitustaululle ja lisäksi oppilaskunnan ohjaava opettaja kuuluttaa kokouksesta vielä kokouspäivänä. Erilliset työryhmät (esim. tapahtumien työryhmät) kokoontuvat tarpeen mukaan.

Vihreä lippu

Messukylän koulussa toteutetaan kestävän kehityksen Vihreä lippu-ohjelmaa. Vihreä lippu on koko kouluyhteisöä osallistava työkalu, jonka pääperiaatteina ovat lasten ja nuorten osallisuus, ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus ja yhteistyö.

Messukylän koulun Vihreä Lippu –tavat

• Pyöräilemme tai kävelemme kouluun.

• Liikumme paljon koulupäivän aikana.

• Syömme sen mitä otamme.

• Kun otamme saippuaa, laitamme hanan siksi aikaa kiinni.

• Käytämme käsien kuivaamiseen pyyhettä, jos on mahdollista.

• Käytämme materiaaleja säästeliäästi ja kierrätämme niitä jos mahdollista.

• Lajittelemme roskat.

• Tiedotamme asioista Helmissä, mahdollisimman vähän paperilla.

Vihreä lippu-ohjelman mukaisesti opettelemme ja toteutamme kestävän kehityksen toimintamalleja kouluarjessamme. Koulumme Vihreä lippu-teemaksi ja tavoitteeksi on tälle ja ensi lukuvuodelle asetettu erityisesti terve elämä. Teeman puitteissa tutustumme terveelliseen ja ekologiseen ravintoon. Pohdimme liikunnan ja levon merkitystä ihmiselle. Pyrimme myös lisäämään koulupäivään liikuntaa ja kannustamme oppilaita kulkemaan jalan tai pyörällä koulumatkat. Jätteiden vähentämiseen pyrimme edelleen kierrätyskäytänteitä parantamalla ja muilla arkisilla toimilla. Näitä toimia ovat muun muassa koulumme eväskäytännöt, joita on jo päivitetty vastaamaan vihreämpää ajattelua, sekä pyrkimys käsipaperin käytön vähentämiseen.

Eväskäytännöt

1. Pillimehu korvataan sesonkihedelmällä.

- Jos hedelmät ovat suuria, keittiö puolittaa ne oppilaille.

- Oppilas ottaa oman vesi-/mehupullon retkille mukaan. Juomaa ei koulun puolesta tarjota.

*Vihreä vinkki: Hyvän juomapullon saa käytetystä limsapullosta.*

2. Eväsleipiä ei kääritä enää yksittäin kelmuun, vaan oppilaalla on oltava oma eväsrasia retkipäivänä mukanaan.

- Opettaja jakaa eväsleivän oppilaalle suoraan rasiaan. Jos rasiaa ei ole, käärii oppilas leipänsä esim. talouspaperiin.

*Vihreä vinkki: Hyvän eväsrasian saa vanhasta leviterasiasta. Pakkaukseen voi käyttää myös vanhaa leipäpussia.*

Eväskäytäntöjen lisäksi huomiota on kiinnitetty käsipapereiden käytön vähentämiseen. Osassa luokista käsipaperi korvataan oppilaiden henkilökohtaisilla käsipyyhkeillä. Käytännöt vaihtelevat luokittain, joten tarkempi ohjeistus luokan käytänteisiin tulee jokaisen luokan omalta opettajalta.

Päivitetty 12.4.2023