Hyppää sivuvalikkoon

Painotukset ja valinnat

Kielet

Messukylän koulussa on mahdollisuus opiskella vieraita kieliä seuraavasti:

•1. luokalta alkava A1-kieli voi olla englanti, saksa tai ranska. Ryhmän muodostumiseen tarvitaan vähintään 12 kielen valitsijaa.

•3. luokalta alkava vapaaehtoinen A2-kieli voi olla englanti, saksa tai ranska. Ryhmän muodostumiseen tarvitaan vähintään 16 kielen valitsijaa.

Jos A1-kieleksi on valinnut muun kuin englannin, A2-englannin ryhmä perustetaan automaattisesti. A2-kielen valinta lisää 3.-7. luokilla oppilaan viikkotuntimäärää kahdella, 8.-9.luokilla se on yksi valinnaisaineista.

Mikäli haluatte, että lapsenne opiskelee Messukylän koulussa saksaa tai ranskaa pitkänä kielenä, suosittelemme valitsemaan sen A1-kieleksi.

•6. luokalta alkava B1-kieli on ruotsi.

Valinnaisaineet

3.-5.luokkien oppilaat valitsevat ensi lukuvuodeksi yhden valinnaisaineen. Tarjottavat valinnaisaineet ovat oppiaineiden syventäviä ja soveltavia aihealueita. Valinnaisaine valitaan lukuvuodeksi kerrallaan. Valittua valinnaisainetta opiskellaan yksi oppitunti viikossa tai kaksi oppituntia joka toinen viikko. Valinnaisaine arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Päivitetty 2.5.2022