Harrastaminen ja aamu- ja iltapäivätoiminta

Lupa liikkua ja harrastaa

Harrastava Iltapäivä HIP järjestää monipuolista ja laadukasta vapaaehtoista kerho- ja harrastustoimintaa oppilaille koulupäivän jälkeen. Toiminta on maksutonta, ja se järjestetään koululla tai sen läheisyydessä. Messukylän koulun HIP-yhdyshenkilö on apulaisrehtori Sampsa Helminen.

Lupa liikkua Lupa harrastaa

Ilves aamu- ja iltapäiväkerho

Yhteystiedot

Kerhopuhelin: 045 8544500

Sähköposti: [email protected]

Kerho on liikuntapainotteinen, jossa lapsia kannustetaan kokeilemaan eri liikuntamuotoja leikein, pelein ja erilaisten harjoitteiden avulla. Varsinaisesti mitään lajia ei pyritä sinällään oppimaan, vaan tavoitteena saada lapsi kiinnostumaan liikunnallisesta elämäntavasta sekä antaa mahdollisuus kokeilla erilaisia lajeja. Monipuolisen lajikokeilujen tavoitteena on myös kehittää lapsien yleisliikuntataitoja, motorisia taitoja sekä ryhmässä toimimista. 

Liikuntapainotteisuuden lisäksi päivittäiseen kerho-ohjelmaan sisältyy mahdollisuus läksyjen tekoon, välipala, askartelua, lauta- ja korttipelejä, leikkejä, sekä vapaata oleskelua kavereiden ja aikuisten ohjaajien kanssa. Jokaiselle yksilölle pyritään luomaan omaa tilaa ja mahdollisuuksia tehdä itseään motivoivia asioita kannustavassa, turvallisessa ja lapsilähtöisessä ilmapiirissä.

Haku lukuvuoden 2022-2023 aamu- ja iltapäivätoimintaan

Päivitetty 18.7.2023