Oppilaita yhteistyössä.

Opiskelu

Leinolan koulun toiminta-ajatuksena on oppilaan kasvaminen ahkeraksi, suvaitsevaiseksi ja vastuuntuntoiseksi yhteisön jäseneksi, joka ottaa toiset huomioon, sisäistää hyvät tavat ja käyttäytyy niiden mukaan. Oppilasta innostetaan oppimaan ja luottamaan omiin kykyihinsä.

Leinolan koulussa painotetaan laadukasta perusopetusta. Opetuksen ja oppimisen ilmapiirissä pyritään tukemaan myönteistä oppimiskäsitystä, oppimisen iloa ja positiivista vuorovaikutusta.

Päivärytmi

Leinolan päivärytmi
Klo Tunti
8.15-9.00 1. oppitunti
9.00-9.45 2. oppitunti
9.45-10.15 pitkä välitunti
10.15-11.00/11.15 3. oppitunti Ruokailut porrastetusti 10.15 alkaen
11.00/11.15 - 11.15/11.30 välitunti
11.15/11.30 - 12.15 4. oppitunti
12.15 - 12.30 välitunti
12.30 - 13.15 5. oppitunti
13.15 - 13.30 välitunti
13.30 - 14.15 6. oppitunti
14.15 - 15.00 7. oppitunti

Vuosikalenteri

 

Syyskuu

Harrastusviikko

Nälkäpäivä-keräys

Koulukuvaus

Suunnistusviikko

Lokakuu

Eläinviikko

Unicef-kävely

17.-23.10. Syysloma

Marraskuu

Lasten oikeuksien viikko

Monialaisten opintojen viikko

Seurakunnan adventtihartaus

Joulukuu

5.12. Itsenäisyyspäivän lipunnosto

6.12. Itsenäisyyspäivävapaa

Lucia-kulkue

Joulujuhlat 

23.12.2022 - 8.1.2023 Joululoma

Tammikuu

9.1.2023 koulu alkaa lukujärjestyksen mukaisesti

Helmikuu

Luontoviikko

Liikuntapäivät vuosiluokittain

27.2.-5.3.2023 Talviloma

Maaliskuu

Rasismin vastainen viikko

Huhtikuu

Ristinjuhla

6.-10.4.2023 Pääsiäisloma

Lukuviikko

Kuorokisa

Toukokuu

Luokkaretket

Siivoustalkoot

18.5. Helatorstai, vapaa

Luontoliikuntapäivä

Kesäkuu

Kevätjuhla

3.6. la todistusten jako

Opetussuunnitelma ja tuntijako

Leinolan koulun opetussuunnitelma

Tampereen kaupungin perusopetuksen tuntijako

Kielet ja valinnat

Leinolan koulussa tarjotaan A1-kielinä englantia, saksaa ja espanjaa. 

Leinolan koulussa tarjotaan A2-kielinä englantia, ruotsia ja saksaa.

Valinnaisaineet

Opetussuunnitelman mukaan kaikki 4.-6. -luokkalaiset pääsevät valitsemaan yhden vuosiviikkotunnin oman kiinnostuksen mukaan annetuista vaihtoehdoista. Valinnaisaineet eivät ole vain yhtä oppiainetta, vaan niissä yhdistellään opetussuunnitelmassa määriteltyjä sisältöjä oppiainerajat ylittäen.

Aineesta ja aiheesta riippuen ainetta opiskellaan yksi tunti joka viikko tai kaksoistunti puolen lukuvuoden jakson ajan. Yhteensä tunteja tulee 38h/lukuvuosi.

Lukuvuoden 2022-2023 valinnaisryhmiä:

4.lk: ikiliikkujat, kuvataiteilijat, oivaltajat, kielimaisterit

5.-6.lk: pikkuyrittäjät, hikiliikkujat, taiteilijat, filmitähdet, älyvälkyt/pelinrakentajat

 

Kannattaa tutustua myös Tampereen kaupungin painotetun opetuksen mahdollisuuksiin.

Tukea oppilaalle

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaan perustaitoja ja ehkäistä vaikeuksia ennakolta siten, että oppilas saavuttaa oppimistavoitteensa. Oppilaan kasvusta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on merkittävä osa oppimisen ja koulunkäynnin tukea.

Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahventuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tukea voidaan antaa myös yksittäisen oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

Oppilaan oikeus riittävään kasvun ja oppimisen tukeen varmistetaan oppilaanohjauksen, oppilashuollon palvelujen, tulkitsemis- ja avustajapalvelujen sekä yleisen, tehostetun ja erityisen tuen avulla. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on oppilaan kasvun ja oppimisen kannalta ensisijaisen arvokasta ja tärkeää.

Oppimisen tukemisesta ja oppilashuollosta löytyy lisätietoa kaupungin yhteisiltä sivuilta.

Laaja-alainen erityisopetus

Erityisopettajat seuraavat kaikkien koulumme oppilaiden edistymistä yhteistyössä luokanopettajien ja aineenopettajien kanssa. Laaja-alainen erityisopetus on tukitoimi, joka edesauttaa oppilaan oppimista ja työskentelyä luokassa.

Kouluterveydenhuolto

Leinolan koulun kouluterveydenhoitaja on Katariina Koivisto. Terveydenhoitaja on Leinolan koululla pääsääntöisesti maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Avovastaanotto ma 12-12.15 ja ke-pe klo 9.45-10.15.

Puh. 0400 375 043, jätä tarvittaessa viesti.

Koululääkärin ajanvaraus tehdään terveydenhoitajan kautta.

Terveyspalveluiden neuvonta 03-10023

Suun terveydenhuolto 03 565 70100

Katso Tampereen kaupungin ohjeet koulutapaturmien varalta.

Koulun järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjä noudattamalla koulupäiväsi sujuu hyvin ja opit paremmin.

Järjestyssäännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla sekä kaikissa koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Järjestyssäännöt ovat voimassa koulun alueella, jossa koulua järjestetään.

Käyttäytyminen

 • Käytän kohteliasta kieltä ja noudatan hyviä tapoja.
 • Huolehdin ympäristöni siisteydestä sekä omista ja yhteisistä tavaroista.
 • Liikun sisätiloissa rauhallisesti.
 • Otan sisään tullessani päähineen pois päästäni.
 • Kaikenlainen kiusaaminen on kielletty. Kerron aikuiselle, jos havaitsen kiusaamista.

Oppitunnit

 • Saavun tunnille ajoissa ja sen päätyttyä siirryn välitunnille viivyttelemättä.
 • Noudatan koulun aikuisten antamia ohjeita.
 • Työskentelen ryhmän työrauhaa kunnioittaen.
 • Teen tehtäväni huolellisesti ja huolehdin läksyistäni.

Välitunnit

 • Pysyn välituntialueella.
 • Pukeudun säänmukaisesti.
 • En aiheuta vaaraa itselleni tai muille välituntileikeissä.

Ruokailut

 • Siirryn ruokalaan ja jonotan rauhallisesti opettajan johdolla.
 • Syön omalla paikalla noudattaen hyviä ruokailutapoja.
 • Syön sen mitä otan ja maistan monipuolisesti ruokia.
 • Jätän paikkani siistiksi ja palautan ruokailuvälineet palautuspisteeseen.

Koulumatkat

 • Noudatan koulumatkoilla liikennesääntöjä, annettuja ohjeita ja erityistä varovaisuutta.
 • Jätän kulkuvälineet niille osoitetuille paikoille.
 • Käytän lain suosituksen mukaan pimeällä heijastinta ja pyöräillessä kypärää.

Vastuu omaisuudesta ja mobiililaitteiden käytöstä

 • Tuon kouluun vain opiskelussa tarvittavat välineet.
 • Pyörät, puhelimet ja muut mobiililaiteet sekä kuulokkeet ovat omistajansa vastuulla.
 • En kuvaa, äänitä enkä videoi toisia koulussa ilman kuvattavan lupaa.
 • Pidän huolen siitä, etteivät mobiililaitteet häiritse koulupäivän aikana.
 • Pidän koulun omaisuudesta hyvää huolta. Korvaan tahallisesti aiheuttamani vahingot.
 • Pidän omalta osaltani huolta koulun siisteydestä.

Turvallisuus

 • Energiajuomien ja tupakkatuotteiden, alkoholin, huumeiden ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö , hallussapito sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen koulun työaikana on kielletty.
 • Teräaseiden ja muiden vaaralliseksi luokiteltavien esineiden ja aineiden tuominen kouluun on kielletty

Näiden sääntöjen lisäksi on aina noudatettava koulun henkilökunnan antamia ohjeita.

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit

Ottaa muut huomioon Toimii vuorovaikutteisesti Ottaa työskentely-ympäristön huomioon Noudattaa yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä
Erittäin hyvä Oppilas toimii oma-aloitteisesti hyvien tapojen mukaisesti. Oppilas odottaa aina vuoroaan vaihtelevissa tilanteissa. Oppilas uskaltaa puuttua epäreiluihin tilanteisiin ja tukea muita. Oppilas edistää luokan työrauhaa. Oppilas toimii aktiivisesti, myönteisesti ja yhteistyökykyisesti sekä auttaa ja kannustaa muita. Oppilas käyttäytyy asiallisesti ja tilannetietoisesti. Käyttäytyminen on kontrolloitua pettymystenkin hetkillä. Oppilas tukee aina hyvää ilmapiiriä. Oppilas ottaa päivittäin vastuun työskentelystään luokkayhteisön jäsenenä. Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä ja osoittaa sen. Oppilas huolehtii yleisestä siisteydestä ja auttaa muita. Oppilas käsittelee yhteistä omaisuutta kunnioittavasti ja huolehtii siitä. Oppilas noudattaa koulun sääntöjä ja aikuisten antamia ohjeita esimerkillisesti. Oppilas pystyy toimimaan ilman jatkuvaa valvontaa. Oppilas toimii rehellisesti ja luotettavasti.
Hyvä Oppilas toimii yleensä hyvien tapojen mukaisesti. Oppilas odottaa yleensä vuoroaan. Oppilas ei aiheuta vahinkoa muille sanoilla tai teoilla. Oppilas antaa työrauhan. Oppilas toimii yhteistyökykyisesti ja käyttää taitoa säännöllisesti. Oppilaan käyttäytyminen on yleensä asiallista. Käyttäytyminen on yleensä kontrolloitua pettymystenkin hetkillä. Oppilas tukee yleensä hyvää ilmapiiriä. Oppilas ottaa vastuun työskentelystään luokka- yhteisön jäsenenä. Oppilas arvostaa omaa ja toisten työtä. Oppilas huolehtii yleensä yleisestä siisteydestä. Oppilas käsittelee yhteistä omaisuutta kunnioittavasti. Oppilas noudattaa lähes aina koulun sääntöjä ja aikuisten antamia ohjeita. Oppilas pystyy toimimaan yleensä ilman jatkuvaa valvontaa. Oppilas toimii lähes aina rehellisesti ja luotettavasti.
Kohtalainen Oppilas yrittää toimia hyvien tapojen mukaisesti. Oppilas odottaa toisinaan vuoroaan. Oppilas aiheuttaa toisinaan vahinkoa muille sanoilla tai teoilla. Oppilas häiritsee toisinaan työrauhaa. Oppilas tarvitsee toisinaan tukea yhteistyötaidoissa. Oppilaan käyttäytyminen on toisinaan epäasiallista tai tilanteeseen sopimatonta. Oppilas tarvitsee toisinaan tukea pettymysten hetkillä. Oppilas tukee toisinaan hyvää ilmapiiriä. Oppilas yrittää useimmiten ottaa vastuun omasta työskentelystään. Oppilas arvostaa toisinaan omaa ja toisten työtä. Oppilas huolehtii yleisestä siisteydestä vasta kehotuksen jälkeen. Oppilas käsittelee yhteistä omaisuutta toisinaan välinpitämättömästi. Oppilas noudattaa toisinaan koulun sääntöjä ja aikuisten antamia ohjeita. Oppilas tarvitsee toisinaan jatkuvaa valvontaa. Oppilas yrittää toimia rehellisesti ja luotettavasti.
Tarvitsee harjoitusta Oppilas toimii harvoin hyvien tapojen mukaisesti. Oppilas odottaa harvoin vuoroaan. Oppilas aiheuttaa vahinkoa muille sanoilla tai teoilla. Oppilas häiritsee usein työrauhaa. Oppilas tarvitsee usein tukea yhteistyötaidoissaan. Oppilaan käyttäytyminen on usein epäasiallista tai tilanteeseen sopimatonta. Oppilas tarvitsee usein tukea pettymysten hetkillä. Oppilas tukee harvoin hyvää ilmapiiriä. Oppilas ottaa harvoin vastuuta omasta työskentelystään. Oppilas arvostaa toisinaan omaa työtään ja harvoin toisten työtä. Oppilas huolehtii yleisestä siisteydestä vasta usean kehotuksen jälkeen. Oppilas käsittelee yhteistä omaisuutta välinpitämättömästi. Oppilas noudattaa harvoin koulun sääntöjä ja aikuisten antamia ohjeita. Oppilas tarvitsee usein jatkuvaa valvontaa. Oppilas toimii harvoin rehellisesti ja luotettavasti.

Oppilaskunta

 

Kaikki koulun oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan vuosittain jokaiselta luokalta kaksi edustajaa. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu lähes viikottain ja järjestää mukavaa toimintaa kaikille.

 

Vihreä lippu

Koulussamme toimii kestävän kehityksen ohjelma Vihreä lippu, joka on osa kansainvälistä Eco Schools – ohjelmaa. Ensimmäisen kerran Vihreän lipun liputusoikeus myönnettiin koulullemme lukuvuonna 2017 - 2018 teemalla "Jätteiden vähentäminen".

Vihreän lipun pääperiaatteisiin kuuluvat ympäristökuormituksen vähentäminen sekä suunnitelmallinen kestävän kehityksen edistäminen lapsia ja nuoria osallistaen. Lukuvuoden teemaksi koulumme Vihreä lippu -raati on valinnut veden. Lukuvuoden aikana koululla järjestetään tapahtumia kyseisen teemaan liittyen. Vihreä ippu – raati koostuu opettajista sekä luokkien opiskelijaedustajista. Raati kokoontuu noin kerran viikossa.

Koulumme Vihreä lippu-tavat:

 • Syön minkä otan, otan mitä syön.
 • Vain yksi käsipaperi/servetti.
 • Lajittelen roskani.
 • Säästän kopio- ja piirustuspaperia.

Liikkuva koulu

Leinola on Liikkuva koulu. Lasten liikuttaminen on otettu tosissaan, muutenkin kuin liikuntatuntien puitteissa.

 • Meillä on sisätiloissa ja pihalla liikuttavia virikkeitä, mm. kiipeilyseinä.
 • Välituntiliikkumiseen on panostettu.
 • Koulun alueella on frisbeegolfkoreja
 • Välituntivälineitä löytyy Välske-kioskista
 • iWall 4Active -tietokonepeli liikuttaa koulun käytävällä
 • Lähialueen ulkoilumaastot ja kaupungin tarjoamat liikuntapaikat ovat ahkerassa käytössä.

 

Päivitetty 9.8.2022