Asfalttimaalausta Leinolan pihassa

Kodin ja koulun yhteistyö

Yleiset käytännöt

Vanhempainyhdistys

Leinolan koulun vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on edistää oppilaiden, heidän vanhempiensa ja koulun henkilökunnan välistä yhteistoimintaa sekä tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö. Yhdistys toimii koulun oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä ja tuo esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

Vanhempainyhdistys rahoittaa toimintaansa keräämällä kannatusmaksun. Ohjeet vapaaehtoisen kannatusmaksun suorittamisesta lähetetään koteihin lasten mukana syyslukukausittain.

Lisäksi yhdistys saa avustusta Tampereen kaupungilta. Näkyvintä toimintaa ovat olleet yhdistyksen järjestämät kahvitukset koulun juhlissa tai erilaiset tempaukset koululla. Kaikki varat käytetään lastemme ja koulun hyväksi.

Päivitetty 25.5.2022