Kouluterveyskyselyn tuloksia

Näitä kouluterveyskyselyn tuloksia on käsitelty
vanhempainilloissa, opettajainkokouksessa ja
opiskelijakunnan hallituksen suurkokouksessa.
Jatkotoimia työstetään ryhmänohjaustuokiossa
ja erilaisissa työryhmissä.
Jaa sosiaalisessa mediassa