Valinnaisaineet

Valinnaisaineet 8.-9. luokille

Jokainen 7.-luokkalainen tekee sekä 8. että 9. luokkaa varten seuraavat valinnat.

 • Pitkäkestoisia valinnaisaineita (2h) valitaan yhteensä 4 tuntia, joista 2 tuntia taito- ja taideaineiden valinnaista ja 2 tuntia muita valinnaisia.
 • Painotusluokalla painotusaine sisältyy 4 tunnin kiintiöön.
 • A2-kieltä opiskelevat valitsevat 2 tuntia taito- ja taideaineiden valinnaista.

Valintojen perustaksi

 • Valintojen tulee perustua oppilaan omiin taitoihin ja kiinnostuksiin.
 • Valinnaisaineen vaihtaminen myöhemmin on mahdollista vain terveydellisistä tai muista erityisen painavista syistä ja rehtorin luvalla.
 • Kaikki valinnaisaineet ovat valittavissa sukupuolesta riippumatta.

Valinnaisaineet arvioidaan numeroin.

Taito- ja taideaineiden valinnaiset 8.-9. luokille

 • Kotitalous
 • Kuvataide
 • Käsityö
 • Liikunta
 • Musiikki

Muut valinnaiset 8.-9. luokille

 • Valinnainen B2-kieli, espanja
 • Valinnainen B2-kieli, saksa
 • Valinnainen kuvataide, kuvallinen ilmaisu
 • Valinnainen liikunta, liikunta elämäntavaksi
 • Valinnainen musiikki, musiikillinen ilmaisu
 • Valinnainen tekninen työ
 • Valinnainen tekstiilityö, eka oma vaate
 • Valinnainen tietotekniikka

Valinnaisaine 9. luokalle

Jokainen 8.-luokkalainen valitsee 9. luokkaa varten yhden uuden valinnaisaineen (2h). 8. luokan vanhat valinnaisaineet ja painotusaineet jatkuvat myös 9. luokalla.

 • 1900-luvun länsimaisen populaarikulttuurin lyhyt historia
 • Englannin ja ruotsin yhdistelmäkurssi lukioon tähtääville
 • Ihmisen biologian laajentava kurssi
 • Jättityyny ja muita sisustusjuttuja
 • Python-ohjelmoinnin perusteet
 • Rakentelu, kuvanveisto ja muotoilu
 • Uuden tekniikan kurssi vanhaakaan unohtamatta
 • Valinnainen liikunta, kuntosalikurssi
 • Valinnainen liikunta, pallopelikurssi
 • Yhteismusisointi
Päivitetty 20.5.2022