Hyppää sivuvalikkoon

International Baccalaureate eli IB-linja

Tampereen lyseon lukion opiskelijoita yhdessä.

International Baccalaureate

IB on lyhenne sanoista International Baccalaureate, ja se tarkoittaa kansainvälistä ylioppilastutkintoa. IB-linjalla opiskellaan kansainväliseen ylioppilastutkintotodistukseen johtavaa opiskeluohjelmaa (IB Diploma Programme). IB-kouluja on maailmalla 159 eri maassa yli 5 500 – Rellu on yksi Suomen 16 IB-koulusta.  

IBO.org

Ohjelman sisällöstä ja loppututkinnon järjestämisestä vastaa International Baccalaureate Organization (IB), jonka päämaja on Sveitsissä. Suomessa IB Diploma hyväksytään tasavertaisena kansallisen ylioppilastutkinnon kanssa eli se antaa Suomessa yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Sen lisäksi IB-tutkinto antaa erinomaiset valmiudet yliopisto-opintoihin kaikkialla maailmassa.  

Opiskelu IB-linjalla

IB-linjalla lukio-opinnot kestävät kolme vuotta, joista ensimmäinen on valmistava vuosi (IB preparatory year, pre-IB). Valmistavan vuoden ajan opiskellaan suomalaisen lukion opintosuunnitelman mukaan, mutta pääosin englannin kielellä. Opintoryhmät ja opettajat pysyvät samoina, joten opiskelu on luonteeltaan pitkäjänteisempää kuin yleislukiossa. Valmistavan vuoden keväällä tehdään IB-opintojen ainevalinnat. Varsinaisia IB-vuosia on kaksi.   

 IB-vuosina opiskellaan kuutta tai seitsemää ainetta, jotka valitaan seuraavista aineryhmistä:   

  1. paras kieli (suomi, englanti)   
  2. toinen kieli (englanti, suomi, ranska, espanja)   
  3. yksilö ja yhteiskunta (historia, taloustiede, psykologia)   
  4. kokeelliset luonnontieteet (biologia, fysiikka, kemia)   
  5. matematiikka   
  6. valinnaiset aineet (kuvataide tai toinen aine ryhmästä 3 tai 4 tai kolmas kieli)   

Seuraavat aineet opetetaan Rellussa samaan aikaan, eli opiskelijat voivat valita kustakin kolmesta aineyhdistemästä yhden aineen IB-ohjelmaansa:

  1. taloustiede / kuvataide / espanja vieraana kielenä
  2. fysiikka / psykologia / ranska vieraana kielenä
  3. kemia / historia


IB-ohjelman yleissivistävän luonteen vuoksi matematiikka, äidinkieli ja englanti ovat pakollisia aineita. Aineopintojen lisäksi IB-opiskelijat tutkivat tiedon luonnetta eri tieteenaloilla Theory of Knowledge -tunneilla (TOK) sekä suorittavat CAS-ohjelman, jonka aikana he osallistuvat erilaisiin sosiaalisiin palvelutehtäviin, liikuntaan sekä luovaan toimintaan.  Yhdestä ryhmien 1-6 aineesta kirjoitetaan Extended Essay –tutkielma, ja kaikista ohjelmaan valituista aineista suoritetaan IB-ylioppilaskirjoitukset viimeisen lukiovuoden toukokuussa.

IB-opintojen erityispiirteet

IB-opinnoissa keskitytään kahden vuoden ajan suhteellisen harvoihin oppiaineisiin, mikä mahdollistaa syvällisen paneutumisen opiskeltaviin asioihin. Opintoryhmät ja opettajat pysyvät yleensä samoina, joten opiskelu on luonteeltaan pitkäjänteisempää kuin kurssimuotoisessa lukiossa. Opintoryhmät ovat tiiviitä ja opettajien on helppo seurata ja tukea opiskelijoiden yksilöllistä edistymistä.

Päämääränä on, että IB-opiskelijoista tulee kriittisiä ja toiset huomioon ottavia ajattelijoita, elinikäisiä oppijoita sekä niin paikallisista kuin maailmanlaajuisistakin kysymyksistä kiinnostuneita aktiivisia osallistujia. Lisäksi IB-opintojen tavoitteena on valmentaa opiskelijoita ilmiöiden tieteelliseen tarkasteluun ja tarjota mahdollisuuksia kansainvälisyyteen monella kiinnostavalla tavalla.  

Kenelle IB sopii?

IB sopii sinulle, joka haluat kehittyä ja kansainvälistyä, et pelkää työtä ja haasteita ja vaadit opiskeluajallesi kunnon vastineen. IB edellyttää sinulta kykyä pitkäjänteiseen ja päämäärätietoiseen opiskeluun – siis hyvää itsekuria ja ennen kaikkea lujaa opiskelumotivaatiota. IB ei varmasti ole helpoin lukio-opintojen muoto, mutta ehkä palkitsevin. Tartu elämäsi tilaisuuteen ja hae Rellun IB-linjalle!

Hakeminen

Opiskelijoiden valinta IB-linjalle tapahtuu yhteisvalinnan kautta. IB:n valmistavalle luokalle otetaan vuosittain noin 50 opiskelijaa päättötodistuksen keskiarvon mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Opiskelijat valitaan niiden hakijoiden joukosta, joiden keskiarvo on vähintään 8,2. Painokertoimella 2 painotetaan englannin ja matematiikan arvosanoja.

Lue lisää hakemisesta Hakijalle-sivulta.

Presentation on IB studies

Päivitetty 14.12.2023